October 2, 2015

Flashback Terhadap Keluarga Ya`kub


BBB, 17 Zulhijjah 1436 = 01 Oktober 2015 (Khamis):Di dalam sebuah cerita terdapat berbagai elemen penceritaan seperti teknik penceritaan, latar, klimeks, watak (baik & jahat), konflik, peleraian, perutusan dan sebagainya. Salah satu teknik penceritaan menggunakan elemen `flashback` atau `sorok balik` atau `kembali ke belakang`.
Sebagaimana telah disebutkan kebanyakan peristiwa yang menghidupkan kisah Nabi Yusuf adalah bersifat kronologi dari segi pembinaan dan perkembangan cerita hinggalah Nabi Yusuf diangkat menjadi Pengurus Perbendaharaan yang berhubung dengan hasil bumi. Jawatan ini dikendalikan dengan penuh dedikasi dan amanah dan pada musim tanaman menjadi Mesir berjaya menghasilkan lebihan makanan, sebagaimana dita`wilkan oleh Yusuf kepada mimpi Raja Mesir. Hasil dari lebihan makanan ini dijadikan stok simpanan bagi menghadapi musim gawat dari hasil pertanian, kerana kemarau. Sampai ke sini seolah-olah Yusuf telah mencapai puncak kejayaan dan semacam berakhir `Kisah Yusuf` dengan kebahagiaan.
Namun sampai di sini, cerita tentang `Kisah` Yusuf` belum berakhir, khalayak tidak puas dan ingin tahu.
a)      Adakah kesalahan berat yang dilakukan oleh adik beradik Yusuf terhadapnya berakhir begitu sahaja tanpa mendapat balasan atau penyelesaian yang wajar yang dapat diterima oleh khalayak pembaca ?
b)      Bagaimanakah dengan pengakhiran kisah Ya`kub yang berduka di atas kehilangan anaknya yang dikasihi. Apakah dia mati dalam menunggu kemungkinan anaknya Yusuf akan pulang ataukah dia akan bertemu dengannya ?
c)       Khalayak tentu amat ingin tahu, mungkin ada khalayak yang bersikap marah terhadap Zulaikha, tetapi mungkin ramai yang bersimpati terhadap Zulaikha yang begitu mencintai Yusuf sebagai `Cinta Terlarang`, tetapi bagaimanakah kesudahannya ?
Antara teknik di dalam cerita ialah penggunaan teknik `flashback`, terhadap jalan cerita yang telah dihentikan – buat sementara, bagi menyempurnakan jalan cerita utama terlebih dahulu. Penggunaan `flashback` mempunyai beberapa tujuan:
1)      Suatu kesengajaan pencerita sebagai teknik penceritaan bagi mewujudkan rasa ingin tahu khalayak pembaca atau pendengar. Ini bererti pencerita sengaja mewujudkan ketegangan bagi khalayak yang terus merasa tidak puashati – ingin mendapat jawapan dan terus mengikuti cerita.
2)      Pada kandungan `flashback` mungkin mengandungi elemen `klimeks` cerita yang sengaja disimpan ke belakang yang pada peringkat akhir ini akan menyelesaikan konflik dan menyediakan jalan penyelesaian sebagai katarsis penceritaan.
3)      Penulis atau pencerita tidak mempunyai ruang atau slot yang sesuai dalam aliran cerita utama, maka teknik `flashback` digunakan.
4)      Memang `flashback` adalah teknik penceritaan sebagai satu kaedah estetika penceritaan.
5)      `Flashback` boleh digunakan berkali-kali terpulang kepada kreativiti pencerita yang difikir dapat mengindahkan penceritaan.
Flashback yang digunakan di dalam Kisah Nabi Yusuf, ialah dengan kembali kepada cerita keluarga Nabi Ya`kub yang tidak dibicarakan selepas kehilagan Yusuf – diselamat pedagang dan menjualnya kepada keluarga Al-Aziz.
Keluarga Nabi Ya`kub adalah keluarga besar. Mempunyai pertalian keturunan kepada keluarga mulia bertalian dengan Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim a.s. Keluarga ini tinggal di satu tempat yang dikenali dengan Nabulis, di negeri Kan`an. Baginda dan keluarga hidup sebagai peladang, menananm gandum , pokok buah-buahan dan menternak binatang. Baginda berkeluarga dengan mempunyai empat isteri. (Dua isteri adaik beradik – Pada masa itu syarak tidak melarang kahwin adik beradik, masing-masing isteri mempunyai seorang hamba sahaya perempuan yang juga menjadi isteri Ya`kub). Dengan mereka Ya`kub beroleh  antaranya 12 anak lelaki:
Laya  isteri pertama beranakkan   Rubil, Yahuda, Sham`un dan Lawi
Ruhil isteri kedua – Adik Laya beranakkan Yusuf dan Bunyamin
Isteri  Ketiga (hamba pengasuh) melahirkan Yashakha, Zabulun dan Dana
Isteri Keempat (hamba pengasuh) melahirkan Naftali, Kal dan Ashar.
Ya`kub menerima wahyu diutus Allah menjadi Rasul dan menyeru keluarga dan masyarakatnya beragama Allah (Islam).
Raja bagi negeri Ka`an pada masa itu bernama Saljam. Baginda belum pernah sampai ke penempatan Ya`kub, keluarga dan pengikut-pengikutnya. Pada satu masa baginda sampai ke perkampungan Ya`kub dan terkejut mendapati ada kependudukan di tempat tersebut. Ya`kub ditanya, siapakah yang membenarkannya tinggal di situ. Ya`kub menjawab,
``Saya Ya`kub putera Ishak putera Ibrahim a.s. dan aku bertempat tinggal di sini dengan izin Allah. Sesungguhnya aku ini Utusan Allah yang akan mengajak padamu masuk agama Allah dengan percaya kepada Allah s.w.t. yang menjadikan alam ini, dan hendaklah engkau mengakui, bahawa aku ini hamba Allah yang menjadi Rasul (Perutusan Allah).``
Raja Saljam tidak menerima dakwah Ya`kub, akhirnya berlaku peperangan antara keluarga dan pengikut-pengikut Ya`kub dengan Raja Saljam dan rakyatnya yang akhirnya Raja Saljam dikalahkan.
Ya`kub dan pengikut-pengikutnya nampknya tidak mempunyai tempat yang tetap, selepas itu mereka  berpindah ke Baitul Maqdis dengan bergerak pada malam hari (bererti berjalan malam). Kepada keturunan Ya`kub dikenali dengan keturunan Bani Israil – Keturunan yang bergerak dan berjalan malam kerana perpindahan. Sifat tidak mempunyai tempat tetap dan berpindah ini berlaku kepada keturunan Bani Israil yang tidak mempunyai tempat tetap dan berpindah-pindah, kini mereka menghuni di negara yang mereka namai `Israil` setelah berpindah rindah dari berbagai tempat.
Adapun  Ya`kob daripada Baitul Maqdis berpindah lagi ke Mesir dan meninggal di sana dalam umur 147 tahun.
(Ny.H.Hidayahg Salim, Qishashul Anbiya – Sejarah 25 Rasul, Pt. Al-Ma`arif, Bandung, 1988: 69-72).
 Perpindahan ke sana ada kaitannya dengan Kisah Yusuf yang menjadi `flashback` bagi `Kisah Nabi Yusuf`.

Sekian.

No comments:

Post a Comment