February 16, 2018

ASPEK ARKITEK BERCANGGAH DENGAN PRINSIP TAKMILAH ?BBB, 29 Jamadil Akhir 1439H. = 15 Februari 2018M. (Khamis):
Plan pembinaan pada asalnya ialah apa yang ada di dalam minda seorang pemilik yang mau membina bangunan di atas tanah miliknya. Jika rumah kediaman, maka sudah ada rangka  di dalam pemikirannya bentuk rumah yang didamkan. Mungkin rumah kayu bertiang tinggi ) di bawahnya ruang kosong antara tiang-tiang  - rumah kampung) dengan beberapa bilik dengan beratap bata lama dan dibelakangnya dikorek  telaga sebagai sumber air. Maka dengan tenaganya dan pembantu-pembantu dapat diperturunkan plan di dalam mindanya kepada realiti  bentuk  bangunan yang disiapkan sebagaimana diinginkan.
Namun bagi mendirikan rumah tidak semua pemilik berkemampuan untuk membina sendiri, apa lagi jika lokasinya melibatkan kawasan rumah  dalam taman teratur, bahkan masuk dalam kawasan perbandaran, maka binaan tidak boleh dibuat sembarangan perlu kepada plan arkitek yang diluluskan. Tujuannya adalah supaya bangunan kediaman teratur, tidak merosakkan pandangan, mudah diuruskan misalnya dari segi jalan dan bagi memasukkan letrik, paip air, pembetungan, telefon dan sebagainya. Mudah pula dari segi pengurusan sampah, penghantaran barang-barang kerana berada di tempat yang teratur dan sebagainya.
Lokasi dan tapak  Masjid Al-Umm  adalah berada  pada pertengahan Bandar Baru Bangi.  Sebab itu ia tertakluk pada aturan Perbandaran Kajang di bawah Daerah Hulu Langat, maka plan pembinaannya hendaklah diluluskan oleh pihak Majlis perbandaran Kajang. Urusan penyiapan plan ini hendaklah dilakukan jauh lebih awal sebelum dilakukan pembangunan. Bangunan tidak dapat didirikan sebelum kelulusan plan didapati.
Pada dasarnya untuk membuat plan perlu kepada kepakaran dari segi arkitek.  Plan tidak boleh dibuat lakaran sembarangan tetapi menurut spesifikasi plan yang diterima dan diluluskan oleh pihak perbandaran. Sebagaimana pembinaan memerlukan kepada kontrektor yang berwibawa yang dapat membina binaan  dengan baik dan bermutu, demikianlah pada dasarnya keperluan kepada arkitek. Bermaksud memerlukan arkitek yang berlesen, mampu membuat plan bangunan, di sini masjid Al-Umm yang diinginkan.
Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini di dalam jawatankuasa Pembangunan telah dibawa masuk ke dalam jawatankuasa sejak penyusunan semula jawatankuasa sejak Ogos 2012 lagi. Jawatankuasa yang dibawa masuk sebagai ahli jawatankuasa ialah Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad.  Sebagai orang yang berpengalaman di dalam bidang arkitek beliau  banyak memberi pendapat dan membantu Ahli Jawatankuasa dari segi arkitek, bahkan menyediakan rangka plan arkitek bagi  Masjid Al-Umm. Dengan keadaan demikian keperluan memilih arkitek secara iklan dan interview tidak berlaku. Beliau seolah-olah diterima sebagai arkitek bagi Masjid Al-Umm. Jika dapat dikira sebagai kekurangan, maka ia adalah kekurangan, lantaran tidak berlaku pemilihan secara iklan dan pemilihan secara interview bagi pemilihan arkitek. Demikianlah kedudukan dari segi arkitek bagi Masjid Al-Umm. Dilihat dari segi Takmilah, ianya adalah bercanggah dengan prinsip Takmilah yang prinsipnya ialah mencari yang terbaik sesuai dengan falsafah Takmilah. Implikasinya akan berlaku pengubahsuaian bagi mencapai Takmilah yang mungkin tidak tercapai sepenuhnya.
Tuan Ar. Raja Fuaddin, sungguhpun tinggal di Seksyen 2, Bandar Baru Bangi dan bekerja sebagai arkitek, yang firma arkiteknya yang beliau menjadi partnernya ialah berpangkalan di Perlis yang beralamat penuhnya ialah:
Arkitek Urusbina,
No. 47, Taman Sri Medan,
Jalan Raja Syed `Alwi,
0100 Kangar,  Perlis.
Kejauhan tempat  (Ibu Pejabat) sebenarnya tidak menghalang dari segi pengurusan lantaran wujudnya berbagai kaedah komunikasi moden dengan cawangan di Bangi.
Sejak menjadi ahli Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm beliau telah merangka  plan bagi Masjid Al-Umm dan telah dibentangkan dalam mesyuarat-mesyuarat Ahli Jawatankuasa secara bertahap dan dibincangkan dalam mesyuarat yang pada peringkat awal (sebelum ditubuhkan jawatankuasa Teknikal pada awal 2013) dan dihadiri oleh kontrektor dan perunding-perunding atau wakil-wakil mereka. Sebagai hasil awal pihak arkitek yang diketuai oleh Ar. Tuan Raja Fuaddin Raja Ahmad telah mempamerkan aspek arkitek (plan awal) bagi Masjid Al-Umm dalam Pameran mengenai Masjid Al-Umm, semasa Lawatan Kerja Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim pada 6 Januari 2013 merasmikan tapak Masjid Al-Umm yang dikenali dengan Majlis Mesra Kenduri Kampung Bersama YAB Dato` Menteri Besar Selangor. Pameran ini adalah dilawati oleh YAB Dato` Menteri Besar Selangor. Plan yang dipamerkan ini belum diangkat ke pihak MPKj. Ianya adalah pada peringkat persiapan awal.
Sekian.

No comments:

Post a Comment