February 3, 2018

WACANA ILMIAH DI MASJID AL-UMM


BBB, 16 Jamadil-Awwal 1439H. = 02 Februari 2018M. (Juma`at):
Sebelum daripada penggunaan Masjid Al-Umm sudah diadakan dua kali bengkel bagi pengimarahan Masjid Al-Umm.


1)      Bengkel Merancang dan mengimarahkan Masjid Al-Umm yang diadakan di Puri Pujangga UKM pada 26 Zulkaedah 1435H. bersamaan 21 September 2014.
Dalam bengkel ini dibentangkan  (Penulis) mengenai keilmuan yang diajar di Masjid al-Umm seperti Al-Qur`an dan Tajwid, `Aqidah, Fiqh, Tafsir, Hadith, Tasawuf, Sirah, Ekonomi Islam, Bahasa  (Melayu, `Arab dan Inggeris), Seni (tarannum dan khat)dan bidang-bidang professional.
Kurikulum bagi bidang-bidang keilmuan di atas disusun dan kitab-kitab yang dapat dijadikan panduan pengajian juga disertakan
2)      Bengkel Penentuan dan Penulisan Program Pengimarahan Masjid Al-Umm juga di Hotel Puri Pujangga, UKM pada 3 hb. Rabi`ul-Akhir 1436H. = 24 Januari 2015.
Bidang pengajian yang disarankan adalah bersamaan dengan bidang-bidang keilmuan di dalam bengkel pertama.
Bidang keilmuan dipecahkan kepada 4 kumpulan berdasarkan kumpulan matapelajaran. Mereka dikehendaki menulis berkenaan kurikulum bagi setiap pelajaran dan mencadangkan kitab-kitab dan buku-buku yang dapat dijadikan panduan. Ada perbedaan buku cadangan berbanding dengan bengkel pertama. Ada nama-nama guru yang dicadangkan. Sayangnya selepas bengkel berlaku tidak terhasil tulisan-tulisan yang diharapkan.
Walau bagaimana oleh kerana bidang keilmuan yang dicadangkan oleh bengkel kedua hampir bersamaan, maka selepas Masjid Al-Umm digunakan pada 16.12.2017, maka pengisian pengajian dan pengimarahan Masjid Al-Umm lebih berpandu kepada hasil bengkel yang telah dibukukan (Bengkel Pertama).
a)      Pengajian Berkitab
Secara bertahap pengajian dilakukan di Masjis Al-Umm, pengajian yang diajar antara waktu maghrib dan isya` ialah, pengajian Al-Qur`an, Tajwid, Aqidah, Fiqh, Tafsir dan l-Hadith. Guru-guru yang djemput setakat ini ialah guru-guru yang biasa mengajar di Masjid Al-Hasanah, di Surau al-Nur dan beberapa surau lain yang berdekatan. Peningkatan pengajian dan penambahan bidang pengajian akan dilakukan secara bertahap dari masa ke masa.
b)      Wacana Ilmiah Ala Universiti


Satu konsep pengajian yang pernah dicadangkan di dalam bengkel pertama, bahawa Masjid Al-Umm selain dari mengadakan pengajian berkitab yang masanya antara maghrib dengan Isya` ialah mengadakan wacana ilmiah antaranya bersifat  seminar .  Sebagaimana diputuskan di dalam mesyuarat adalah bersifat bulanan. Tema-tema tertentu akan dipilih bagi satu-satu bulan.
Seminar pertama akan diadakan pada Sabtu 3 Februari 2018 bertemakan masjid, yang tajuknya ialah:
``Masjid Memartabatkan Masyarakat: Konsep Dan Pelaksanaan (Rujukan Masjid Al-Umm).
Kertas dibentangkan oleh Ybhg. Prof. Dato` Dr. Ab. Halim Tamuri Penaung Masjid Al-Umm yang juga merupakan Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor (KUIS).
Kertas diulas oleh Prof. Amran bin Abdul Kadir AJK Pembangunan dan Pengimarahan Masjid al-Umm yang merupakan Profesor dari Fakulti Sains, UKM. Seminar akan dipengerusikan oleh Dato` Dr. Abdul Wahid  bin Shamsuddin Mantan Timbalan Naib Canselor UKM.
Masjid Al-Umm memang dari awal mengwujudkan bilik seminar, bilik konvensyen dan bilik-bilik kulian. Bilik-bilik ini agak selesa.
Untuk seminar 3 Februari Sabtu 2018 adalah percuma dan dijemput sesiapa yang mau mengikuti hadir mulai jam 9.30 pagi pendaftaran dan sesi seminar antara jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengahari. Jamuan ringan disediakan.
Semua dijemput hadir. Mari kita semarakkan Bangi dengan ilmu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment