February 2, 2018

KEPERLUAN BAGI PEMBINAAN FIZIKAL MASJID - ARKITEK


BBB,  15 Jamadil Awwal 1439H. = 01 Februari 2018 (Khamis):
Membina bangunan di kawasan perbandaran, termasuklah masjid, bukan seperti membina sebuah rumah atau masjid dikampung. Jika sebuah rumah dikampung, maka ianya boleh dibina secara gotong royong dalam mana bentuknya secara spontan boleh terbina, demikian sebuah masjid atau surau dikampung,  dari kombinasi pendapat ketua kampung dan imam dan anak buah tentang bentuk dan dibangunkan secara gotong royong hingga siap dengan kosnya tidaklah begitu tinggi.
Idea mudah sedemikian terlintas juga di dalam minda, bahawa cukup untuk membina Masjid al-Umm dengan mendapatkan seorang tukang  (kontrektor)  dan dengannya berbincang tentang plan yang dikehendaki dan dapat diturut pihak yang membina dengan pekerja-pekerjanya dengan jumlah khas yang sepatutnya.
Tetapi membina sebuah masjid yang berada pada lokasi bandar atau pinggir bandar, bahkan di kampung dengan kosnya berpuluh juta, tidak cukup dengan hanya mendapat kelulusan tapak dari kerajaan negeri, kelulusan bagi medirikan masjid dari JAIS dan MAIS dan MPKj, tetapi lebih banyak keperluan-keperluan yang dikehendaki  sebagai Takmilah bagi menyempurnakan pembinaan bangunan.  Antara keperluan ini seperti dikehendaki oleh Majlis Perbandran  dengan memenuhi syarat-syuarat diperlukan. Antaranya memerlukan plan arkitek.
Dengan pembinaan rangka plan bangunan sudah dapat dijangka dan dikenal bentuknya dan setiap bahagian mempunyai  spesifikasi dan ukuran yang tepat diketahui,  luas  ruang dan kapasiti yang dapat memuatkan dalaman dapat diketahui. Rangka plan arkitek dapatlah dikatakan sebagai gambaran awal tentang sesebuah bangunan yang darinya diikuti dari segi pembangunan fizikal.
Untuk menghasilkan plan arkitek memerlukan kepada kepakaran dan yang berpengalaman. Bidang yang berkait dengan plan. Bidang arkitek dapat dikatakan bidang yang  meyatukan antara bidang sains dan bidang yang berkait dengan seni. Untuk membina sebuah masjid dari awal memerlukan keilmuan sains dari ukuran, jenis tanah, kedudukan tanah, kaedah membina bangunan dari pesiapan tapak, penanaman cerocok, tiang, melepakan semin bagi lantai hinggalah kepada bumbung, kapasiti bumbung, kubah dan keseluruhan dari segi beban dan sebagainya.
Dari satu segi yang lain, pembinaan bukan setakat menegakkan bangunan semata-mata, tetapi ada bentuk dan elemen estatika dan kerohanian (masjid) diperlukan. Sebagaimana telah disebut, pada dasarnya  seseorang membuat sesuatu, contohnya masjid, dia mengambil model atau dalam istilah yang lain meniru dari contoh-contoh yang sedia ada, kadang-kadang secara keseluruhan, atau diubah dan ditambah di sana sini sehingga kadang-kadang bentuknya sama atau hampir-hampir sama.
Namun dari segi kreativiti dan Takmilah, seseorang yang mau membuat  bangunan atau masjid, biasanya tidak mau bangunannya sama dengan yang lain dan kalau boleh menghasilkan satu bentuk yang unik, indah dan lain dari yang lain. Untuk menghasilkan sesuatu hasil yang unik dan lain dari yang lain ini, tidak mudah sebagaimana yang dapat dicakap, tetapi memerlukan seorang arkitek atau kumpulan arkitek yang dapat menghasilkan rupa bentuk lebih dari sebagaimana yang dikehendaki pemilik, dengan menampilkan  elemen estetika dan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi. Seseorang arlitek yang baik mempunyai jiwa seni, rohani, daya kreativiti dan inovasi yang tinggi, jikalau tidak dia tidak dapat menghasilkan hasil seni bangunan yang tinggi mutunya. Bayangkan betapa  sebuah Taj Mahal dihasilkan, ianya memerlukan seni, rohani, kreativiti dan inovasi yang tinggi dari perekanya sehingga terhasilnya binaan Taj Mahal yang indah  yang merupakan sebuah warisan dunia. Bayangkan bagaimana sebuah istana `Al-Hamra` di Cordova dihasilkan atau yang dekat dengan kita  bagaimana `Twin Towers` dapat dihasilkan. Semuanya memerlukan arkitek yang berwibawa, mendalam bidang sains dan tinggi dari segi imaginasi, kreativiti, inovasi dan cita seni.
Jadi untuk membangun sebuah masjid, juga masjid Al-Umm yang memerlukan kos lebih dari RM20 juta, maka agar ia tidak menjadi sebuah binaan yang dianggap dalam kategori biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri seni yang tinggi dan tidak menghabiskan jumlah wang yang begitu tinggi secara tidak berbaloi, masjid tidak boleh dibina begitu saja, tetapi  memerlukan arkitek berwibawa yang mempunyai daya estetik yang tinggi, berkreativiti dan daya rohani  yang tinggi.
Aspek arkitek adalah penting dari segi seni bina, sekiranya dapat dihasilkan sesuatu hasil yang unik, indah, kreatif, inovatif berestetik dan rohani, maka nilainya meningkat tinggi yang kelak bukan lagi boleh dinilai dengan nilai ringgit, tetapi ianya menjadi monomun warisan yang abadi di dalam kenangan zaman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment