February 28, 2018

PERATURAN DAN KESUKARAN MENDAPAT KELULUSANBBB, 11 Jamadil Akhir 1439H. = 27 Februari 2019M. (Selasa):
Membina rumah, khususnya masjid yang mempunyai plan arkitek sebelum siap adalah melalui beberapa proses `check` dan penilaian. Dalam kata lain kontrektor tidak dapat melakukan pembinaan sembarangan. Dia dan pekerjanya mesti mengikuti spesifikasi pembinaan sebagaimana telah dlakar dan digariskan oleh arkitek dalam plan arkiteknya. Dia juga dicheck oleh Perunding ukur bahan tentang bahan-bahan yang digunakan apakah menepati dengan bahan yang ditentukan pemilik melalui Perunding Ukur Bahan, demikian juga dia dicheck oleh Perunding mekanikal dan Letrik di dalam pembinaan dan pemasangan letrik dan bagi keseluruhan dikawal oleh Kejeruteraan awam. Pengawakan bukan pada peringkat awal, tetapi adalah berterusan dan dilaporkan di dalam buku `Kemajuan Pembinaan` yang dibentangkan di dalam mesyuarat bulanan – Mesyuarat induk Jawatankuasa Pembinaan.
Check yang dapat dikatakan pada peringkat puncak ialah pada peringkat Majlis Perbandaran Daerah untuk mendapat kelulusan penggunaan bangunan.
Sebelum dari itu check berlaku, bagi melayakkan penerimaan apa yang diistilahkan sebagai  CPC
(Certificate of Practical Completion) yang dikeluarkan oleh arkitek professional.
Tahap ini telah dilalui oleh Masjid Al-Umm dan berjaya mendapat CPC pada 14.12.2017 yang membawa kepada penggunaan Masjid Al-Umm pada 16.12.2017, iaitu mendirikan solat waktu sahaja.
Tahap yang paling mencabar ialah untuk mendapat CCC, iaitu Certificate of Complete Compliance`
Tahap ini yang sedang dilalui oleh pihak Masjid Al-Umm, iaitu kelulusan dari semua 21 jabatan yang menilai tentang kesempurnaan binaan, misalnya dari segi Perbandaran, JKR, Kesihatan, perparitan, kesihatan, alam sekitar, bomba dan sebagainya. Sebarang perubahan dan tambahan yang melibatkan plan, maka hendaklah diangkat kepada MPKj dan mendapat kelulusan.
Dua tahap yang sedang  dalam penungguan yang melayakkan Masjid Al-Umm mendapat kelulusan CCC ialahkelulusan dari segi penambahan-penambahan yang dilakukan terhadap bangunan yang mesti ditambah juga di dalam plan arkitek yang perlu diangkat kepada MPKj dan perlu mendapat kelulusan. Pemeriksaan dari bomba juga dalam penungguan. Demikianlah syarat-syarat dan uji-ujian yang semestinya dilalui oleh Masjid Al-Umm.
Sesungguhnya pembinaan Masjid Al-Umm memakan masa agak lama:
1)      Masa  Persediaan dari tahun 2010 -2013
2)      Masa Pembinaan  dari  2013-2017
3)      Masa Menunggu Kelulusan  2017-2018
4)      Masa Perasmian  2018 ini ?
5)      Masa Pengimarahan selepas Perasmian dan seterusnya.
Dalam masa tersebut berlaku perubahan dalam jawatankuasa:
1)       Jawatankuasa Persediaan bagi Pembinaan Masjid Al-Umm 2010-2013.
2)      Jawatankuasa  Pembinaan Masjid Al-Umm 2013-2018.
3)      Jawatankuasa Sementara sehingga diadakan pemilihan AJK oleh ahli kariah.
AJK Sementara (juga tetap) terdiri dari 21 orang yang dari mereka dipilih mengendalikan biro-biro, iaitu sebanyak 10 biro bagi melicinkan pentadbiran, iaitu biro pembersihan dan penceriaan, belia dan riadhah, kewangan, ekonomi dan harta waqaf, Muslimat, kebajikan dan kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah, amar makruf dan nahi munkar, tanah kubur dan khairat kematian, pembangunan dan keselamatan dan khidmat nasihat dan kaunseling.
Perjalanan pentadbiran dan aktiviti masjid dan surau adalah dikehendaki mengikuti Undang-Undang Kerajaan Negeri Selangor dan Enakmen berhubung dengan Masjid dan Surau.
Atas dasar dan peraturan ini diikuti Masjid Al-Umm dan masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Selangor.
Sekian.

No comments:

Post a Comment