March 1, 2018

KERTASKERJA ENAKMEN DAN CABARAN MENDIRIKAN MASJID AL-FALAHBBB, 12 Jamadil Akhir 1439H. = 28 Januari 2018M. (Rabu):
Untuk kertaskerja kedua siri Seminar Masjid Al-Umm bertemakan Masjid, ialah dengan menjemput  Al-Fadhil Ustaz Dr. Ideris bin Endut membentangkan kertaskerja di atas  berjudul lengkapnya:
`Enakmen dan Cabaran Mendirikan Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor Darul Ehsan.`
Pemilihan Masjid Sungai Ramal Dalam lantaran ada kesamaan kaedah mendirikan masjid berkenaan dengan Masjid Al-Umm. Dengan ini diharap dapat memberi kefahaman yang lebih tentang enakmen dan kaitan dengan pembinaan kedua-dua masjid dari segi persamaan dan perbezaan.
Pembentang Ustaz Dr. Ideris Endut adalah Timbalan Nazir bagi Masjid Al-Falah (2016-2018).
Beliau adalah Mantan Pensyarah di Fakulti Islam Universiti Kebangsaan Malaysia yang baru bersara. Menurutnya, ``Semasa di UKM pernah menjadi fellow di Kolej Aminuddin Baki, selama 15 tahun lamanya``. Dan kini menetap bersempadan rumahnya dengan Masjid Al-Falah yang dalam pembinaan. Bila membicarakan `Masjid al-Falah` perlu diambil perhatian. Masjid al-Falah ialah bangunan masjid lama yang masih digunakan yang bagi masjid inilah Dr. Ideris menjadi Timbalan Nazir dan Masjid al-Falah Baru, bermaksud bangunan masjid yang sedang dibangunkan bersebelahan dengan Masjid al-Falah yang lama.
Kertas yang dibentangkan oleh Dr. Ideris Endut ini diulas oleh Ir. Tuan Haji Ishak bin Haji Arshad, seorang yang berpengalaman di dalam bidang pembinaan,  dari Fakulti Engineering di UKM yang juga baru bersara. Beliau adalah Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm dan Pengerusi Jawatankuasa Teknikal bagi pembinaan Masjid al-Umm. Majlis dipimpin oleh Yang Berbahagia Dr. Tajul Ariffin Noordin, Mantan Profesor Madya di Fakulti Pendidikan UKM dan juga Mantan yang Dipertua Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi.
Dari segi pendekatan, kertaskerja Dr. Ideris Endut membahagikan pembicaraan kepada:
1)      Muqaddimah – Berasaskan ayat-ayat Al-Qur`an
2)      Enakmen – Tadbir  Urus Masjid Di Negeri Selangor
3)      Cabaran Pembinaan Masjid Baru
4)      Kaedah Mengatasi Cabaran
5)      Kesimpulan.
Di dalam muqaddimah Pembentang memetik ayat-ayat Al-Qur`an tentang asal usul masjid yang pada peringkat awal  telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim a.s. dan membicarakan tentang tiga masjid terpenting di dalam Islam iaitu Masjid al-Haram di Makkah. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al-Aqsa di Baitul Maqdis.
Pembentang seterusnya memberi perhatian terhadap Enakmen terbaru  - Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau di Negeri Selangor (2017).
Pentadbiran Masjid menurut peruntukan 15(1) hendaklah terdiri dari pegawai masjid yang terdiri dari Nazir dan anggota-angotanya ialah:
a)      Seorang Timbalan Nazir
b)      Seorang Setiausaha
c)       Seorang Penolong Setiausaha
d)      Seorang Bendahari
e)      Seorang Penolong Bendahari, dan
f)       Tidak lebih daripada 9 anggota yang lain.
Mereka hendaklah dilantik oleh Majlis dan mereka hendaklah menurut arahan Majlis. Seterusnya diterangkan fungsi ahli-ahli jawatankuasa kariah di atas.
Pihak Masjid hendaklah menyediakan pra-sarana yang lengkap dengan menyediakan kemudahan beribadat. Begitu juga masjid selain dari tempat bagi kemudahan beribadat juga menjadi sebagai Pusat  Perpaduan Ummah dan  Menjana Ekonomi melalui masjid.
Dalam butir tiga dibicarakan tentang peningkatan tadbir-urus masjid hingga menjadikan pengurusan masjid  sebagai cekap.
Sekian.

No comments:

Post a Comment