March 24, 2018

PROGRES PEMBINAAN - AKHIR OGOS 2014BBB,  05 Rajab 1439H. = 23 Mac 2018M. (Jumaat):
Progres pembinaan fizikal Masjid Al-Umm bermula dengan masuk tapak pada 10.12,2013 berkembang dengan agak pantas selepas kerja tanah (95%), sehingga 31 Ogos 2014 , kerja-kerja menanam cerocok 100% siap yang sebelumnya kerja-kerja piling dilakukan terhadap lebih daripada 300 point.
 Antara point yang penting ialah bagi empat tiang seri utama yang penanamannya dari aras bawah tanah menjunjung lantai utama bagi ruang solat utama dan meninggi ke puncak dengan beam-beam sendeng mengukuhkan kerangka bulat yang di atasnya bakal diletak kubah. Bagi setiap lobang cerocok memerlukan antara satu hingga tiga tiang yang dipail, bagi memantapkan penanaman tiang bagi seteiap point cerocok.
Empat tiang utama kedua yang lebih kecil dari empat tiang seri ialah empat tiang kedua besarnya selepas empat tiang utama. Empat tiang ini ialah dari cerocok pada bahagian masuk ke masjid, kerana tiang ini menjunjung aras pertama  yang diatasnya terdapat bilik-bilik kuliah, bilik  IT dan Sumber dan bilik tahfiz.
Dilihat dari segi jumlah tiang, jumlahnya berkembang berganda dari 4 kepada lapan, kepada enam belas, kepada tiga puluh dua, seterusnya hingga melebihi 300 sebagaimana dikatakan oleh saudara Azhar, kerani tapak.
Laporan pada bulan September 2014 bagi perkembangan pembinaan hingga akhir Ogos (31Ogos) menunjukkan bahawa:
Kerja-kerja tanah                              95%
Kerja-kerja menanam cerocok      100%
R.C. Retaining wall (RW 2)             100%
Pile cap                                              100%
Lower ground beam                       100%
Ground beam                                   100%
R.C. Shear wall                                 100%
Lower ground slab                          100%
Ground floor slab                              60%
Lower Ground column                   100%

Suspended ground beam and slab    100%
TNB sub-station                                      20%
Column ground floor to first floor       40%
First floor beam and slab                       20%

Peratus kemajuan kerja fizikal        20 %
Kemajuan sebenarnya                     21.21 %
Cepat                                                    1.21 %
Purata pekerja di tapak ialah            30 orang.
Dari segi gambaran di tapak kelihatan pada sebelum 31 Ogos 2014, kotak-kotak bagi ceracak besi dipasiang  bagi tiang-tiang dicurahkan semin dan pada 31 ogos 2014, kelihatan tiang-tiang tegak tanpa sarang papan kelilingnya.
Pendek kata pada 31 Ogos 2014, semua permukaan  bagi aras utama telah dipenuhi lantai dan tiang-tiang tegak di atasnya. Ruang bagi aras bawah tanah kelihatan rendah ke bawah.
Progres pembinaan berjalan lancar. Pada peringkat ini persediaan peruntukan kewangan adalah mencukupi dan dapat mengejar dari segi progres bayaran. Kos setakat Ogos 2014 berdasarkan tuntutan ialah RM2,571,588.95.
Sekian.

No comments:

Post a Comment