March 9, 2018

KE ARAH CAHAYA TAKMILAHBBB, 20 Jamadil- Akhir 1439H. = 08 Mac 2018M. (Khamis):
Takmilah ialah puncak `Natijah`, menuju ke arahnya adalah perjalanan kualiti dan pengisian. Perjalanan kualiti berpelbagaian. Antara satu dengan lainnya kadang-kadang berkaitan dan sempurna menyempurnakan. Natijah mungkin bersifat kualiti nilai bersifat keilmuan  seperti  kebenaran, misalnya besar dan luas sebuah masjid hendaklah mengambil kira luasnya tanah yang ada, seperti Masjid Al-Umm didirikan sesuai dengan mengambil kira keluasan tanah yang ada hanya 2 ekar. Ia adalah rasional dan ilmu.  Natijah mungkin bersifat kualiti nilai keindahan misalnya seni bina masjid Al-Umm mempunyai nilai estetika, bersifat kudus dan rohani. Ia adalah orientasi seni dan rohani yang dialami. Dan mungkin bersifat kualiti nilai dan amalan, misalnya dari masjid melalui ibadat dan pengajian meningkat ciri ta`abbudiyyah hamba terhadap Allah dan memupuk ketinggian akhlak, khususnya di kalangan anak-anak remaja sekolah yang sering datang bersolat  dan  mungkin bersifat kualiti nilai kasih sayang seperti cinta dalam ertikata yang luas seperti kasih sayang sesama jama`ah dan  mungkin bersifat kualiti nilai dalaman  yang digarap oleh ilmu dan rohani dipelajari hingga terpupul tulus amalan seperti `Ikhlas` dan sebagainya.
Bagi mencapai kualiti-kualiti nilai di atas  ada syarat- syarat yang antaranya bersifat wajib, misalnya bagi mencapai `Kebenaran` arah Kiblat adalah merupakan sesuatu yang wajib yang jika tidak disempurnakan  menyebabkan tidak sah ibadat solat. Bagi mencapai kebenaran, khususnya bagi masjid yang berada pada lokasi yang jauh memerlukan kepakaran di dalam ilmu falaq dan astronomi, lantaran itu dalam sejarah umat  lahir keilmuan falaq bagi mengisi keperluan ketepatan dari segi arah Kiblat.
Ada keperluan yang merupakan keberhasilan secara bersamaan yang bukan berupa tuntutan dan kewajipan, tetapi datang  `besertaan`. Misalnya membina masjid adalah merupakan kepatuhan bagi menjadikannya tempat ibadat. Oleh kerana lahirnya rasa patuh dan ta`abbudiyyah, maka dibina tempat ibadat yang sesuai, harmoni dan indah. Maka terhasil dari kerja seni bina yang dilakukan sebagai `Seni bina Masjid`  yang mempunyai elemen ta`abbudiyyah dan estetika rohani yang harmoni yang diambil dari unsur-unsur alamiah sesuai sebagai masjid. Ianya bukan kemestian, tetapi adalah keharusan.
Ianya mungkin bersifat tabi`i dan banyak tabi`i dan asli dilihat sebagai nilai yang baik dan dipertingkatkan nilainya. Ini dapat dilihat dari tabi`i alam, misalnya tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan yang meninggi  dalam hutan dilihat sebagai keindahan tabi`i. Keindahan ditiru dan dipertingkatkan lagi dalam seni taman. Keadaan tabi` i   ada pada diri insan. Misalnya sifat bertanggungjawab terhadap keluarga, menolong yang susah, bekerjasama dan sebagainya nilai tabi`i yang baik ini dipertingkat bagi kebaikan dan kesempurnaan manusia.
Lebih halus dari itu timbul dari tabi` kemanusiaan yang murni rasa kasih sayang, misalnya antara ibu dan anak, antara manusia, antara manusia dan alam dan antara manusia dan Tuhan. Sebenarnya kehidupan insan secara sedar atau tidak dipupuk oleh tuntutan-tuntutan. Namun sebahagian besar insan dihanyut oleh kebiasaan-kebiasaan dan mereka adalah bersifat hadir dan pergi. Hanya bagi mereka yang sedar mendepani tuntutan-tuntutan, namun sebahagian besar sekadar megulangi keperluan dan mengatasi sebagai rutin yang harus dihadapi.
Hanya sebahagian kecil yang sedar dan mengambil sikap berinovasi,  berkreativiti dan bertakmilah.
Lihatlah hanya sebahagian kecil daripada insan yang muncul dan terkedepan di dalam kepimpinan dengan penuh wibawa dan memberi manfaat keinsanan. Lihatlah juga hanya sebahagian kecil insan yang  mengkagumi keilmuan dan terbakar dengan kecintaan terhadapnya dan tersepuh darinya dapatan-dapatan yang  menambahkan khazanah hikmat dan keilmuan yang memberi manfaat kepada generasi insan itu sendiri. Hanya sebahagian kecil dari insan yang cinta dengan keindahan yang dengan keindahan ini mereka menyulam dan mengabadikan cinta yang dinikmati jagat insan. Amat kecil dari kalangan insan di tengah kemabukan manusia berbunuh-bunuhan bangkit membela kemanusiaan tanpa kepentingan.
Demikian proses ujian kemanusiaan yang bersimpang siur yang sukar menuju kepada penghujungnya – cahaya Takmilah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment