March 5, 2018

KEPERLUAN BIASA MENDIRIKAN MASJID, TETAPI PENTINGBBB, 16 Jamadil- Akhir 1439H. = 04 Mac 2018M. (Ahad):
Seterusnya Ustaz Ideris bin Endut sebagai pembentang kertaskerja Enakmen Dan Cabaran Mendirikan Masjid Al-Falah (Baru), Sungai Ramal Dalam, Kajang membicarakan tentang keperluan-keperluan dan syarat-syarat pra-membangunbkan masjid yang seharusnya dilalui oleh semua pihak yang mau mendirikan masjid, khususnya di negeri Selangor, tanpa mendapat kelulusan, maka sesebuah masjid tidak dapat didirikan.
Antara keperluan yang disebut ialah kelulusan kebenaran merancang pembinaan masjid baru.
Apa yang dikatakan ini  antaranya bermaksud untuk mendirikan masjid pada peringkat awal ialah mendapat persetujuan dari ahli kariah untuk mendirikan masjid. Dari apa yang telah dibicarakan keperluan kepada masjid baru oleh kerana masjid Al-Falah yang lama telah uzur, tidak mantap dari segi bumbung dan atap, sempit ruang dan tidak mampu menampung ruang bagi keperluan ahli kariah berjamaah. Seterusnya tempat kemudahan wudhu` tidak mencukupi, manakala ruang tandas tidak sempurna, tidak cukup, tidak sempurna sistem kumbahan dan berbau. Dengan keadaan sedemikian adalah wajar ahli kariah menyokong bagi rancangan bagi mendirikan masjid yang baru, apalagi tapak bagi masjid sudah ada yang merupakan tanah waqaf milik masjid sendiri.
Walau bagaimana salah satu syarat penting bagi membina masjid, ialah adanya Jawatankuasa Pembinaan Masjid yang dilantik dan dipersetujui oleh ahli kariah dan masjid. Jawatankuasa inilah yang bekerja bagi melaksanakan hasrat ahli kariah yang maukan sebuah masjid baru bagi ahli kariah. Seterusnya walaupun sudah ada tapak Jawatankuasa perlu membuat  permohonan  gezet tanah waqaf berkenaan dari Pejabat Tanah yang diusahakan oleh pihak jawatankuasa masjid melalui JAIS-MAIS bagi mendapat  kelulusan gezet tanah tersebut dari Kerajaan Negeri dengan kelulusaan dari Menteri Besar Negeri semasa. Jawapan dijawab kepada JAIS-MAIS sebagai pemilik tanah waqaf - tanah masjid dan masjid. Kelulusan ini juga disampaikan kepada Jawatankuasa Pembinaan Masjid. Dengan gezetnya tanah berkenaan untuk masjid, bererti tanah berkenaan tidak lagi boleh ditukarkan status bagi penggunaan yang lain dari masjid  dan jangan lupa satu keperluan yang penting, bahawa pihak Jawatankuasa Pembinaan Masjid perlu membuat permohonan mendirikan masjid kepada JAIS. Pemohonan ini mestilah menggunakan borang khas, iaitu Borang Permohonan Pembinaan Masjid yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor – Borang Jai Sel.BPM/01 yang perlu dipenuhkan  17 butiran.
Butiran-butiran berkenaan ialah nama masjid dan alamatnya, no. Tel dan fax, mukim dan daerah, nama masjid terdekat dan jaraknya, kedudukan tapak, keluasan dan no. Lot dan geran, status tanah misalnya waqaf, pemaju, kerajaan dan lain-lain, jumlah penduduk dan jumlah penduduk Islam. Perlu juga diisi di dalam borang ialah anggaran kos, sumber kewangan dan jumlah dalam RM.
Seterusnya perlu menyenaraikan senarai AJK dengan butir diri seperti alamat, No. Kad pengenalan, jawatan dan no. Telefon. Borang ini hendaklah disempurnakan dengan pengakuan pemohon dan mendapat sokongan Nazir dan ulasan, Ketua Kampung, Penghulu Mukim, Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah, Ulasan ADUN dan ulasan Orang Besar Daerah.
Dapatlah difahamkan mengapa perlu kepada ulasan-ulasan berbagai pihak untuk  mempastikan hasrat mendirikan masjid di sesuatu lokasi itu misalnya benar-benar datang dari kehendak penduduk, tanah yang mau dijadikan tapak pembinaan masjid bukan tapak tanah yang dipertikaikan, tetapi mendapat pengesahan dari pihak yang berkuasa. Ketua Kampung dan Penghulu mengetahui kedudukan sebenar, demikian juga pihak Pegawai Pentadbir Agama Islam mempastikan dari segi kesahihan permohonan dan tidak bercanggah dengan hukum agama dan di dalam maklumat Orang Besar Daerah.
Selepas dari mendapat keizinan dari  pihak berkuasa dan sokongan berbagai pihak dan diizinkan oleh JAIS-MAIS, maka Jawatankuasa Pembinaan dapat masuk kepada fasa seterusnya, iaitu penyediaan plan. Bagi bangunan yang besar dan memerlukan peruntukan yang besar, maka untuk menjadikan binaan adalah baik, kena dari segi kedudukan dan keperluan bagi sebuah masjid, maka dipilih arkitek yang bertauliah dan mahir dari segi pembinaan masjid dan pernah membina beberapa masjid dan berjaya. Arkitek menyediakan plan sebagaimana dikehendaki dan sepatutnya bagi sebuah masjid. Sebelum dan semasa persediaan plan rundingan bagi mencari kesempurnaan boleh terus dilakukan oleh jawatankuasa. Sebaiknya setelah plan disetujui, jangalah ada pindaan dan tambahan semasa pembinaan sedang progres dilakukan, kerana jika sedemikian akan mengganggu kelancaran pembinaan dan menyebabkan berlaku pertambahan kos.
Di dalam sebuah plan bukan saja menunjukkan bentuk binaan dalam, dan luaran, tetapi mengambil kira dari segi keselamatan mekanikal dan elektrikal seperti wiring TNB, paip dan saliran air, jalan dan longkang, faktor-faktor keselamatan dalaman. Misalnya cahaya, pertukaran udara, keselamatan ketika berlaku kecemasan, bilik air, kumbahan, bahkan selamat bagi semua keadaan.
Plan arkitek adalah gambaran detail tentang struktur dan kandungan bagi sebuah rumah dan masjid yang bukan saja diberi perhatian dari segi keindahan – estetika, tetapi lebih-lebih lagi dari segi keselamatan. Plan arkitek bukan setakat penyediaan oleh arkitek, tetapi mesti mendapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan yang menjadi `one stop centre` bagi 21 jabatan yang lain yang memastikan keperluan setiap jabatan dipenuhi. Dan berdasarkan plan arkitek inilah pihak kontrektor membina bangunan yang dihasratkan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment