March 8, 2018

PERBINCANGAN TERHADAP KERTASKERJABBB,  19 Jamadil-Akhir 1439H. = 07 Mac 2018M. (Rabu):
Selepas bahasan terhadap kertaskerja Enakmen danCabaran Mendirikan Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam, Kajang Darul Ehsan oleh Ir. Tuan Haji Ishak, Dr. Tajul Ariffin Noordin, membuka peluang kepada sesiapa yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat tentang kertaskerja yang dibentang oleh Al-Ustaz Dr. Ideris bin Endut.
Tidak ramai yang respond terhadap peluang yang dibuka, kecuali oleh tiga orang sahaja.
Perbincangan dan Soalan pertama ditimbulkan oleh Penulis sendiri.
Penulis menyatakan dari pengalaman membina Masjid Al-Umm, masalah utama yang dihadapi hingga kini ialah masalah kewangan. Pihak Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm melakukan beberapa pendekatan dari melancarkan derma dari orang ramai, memohon peruntukan dari Kerajaan Negeri dan mendapat sumbangan dan derma dari agensi-agensi. Penulis menyatakan kagum terhadap kaedah yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Falah yang tidak membuat permohonan dari pihak seperti Kerajaan Negeri dan mampu pada peringkat permulaan pembinaan antaranya kos kerja tanah pada peringkat awal seharga RM80,000, piling RM680,000 seterusnya pembinaan pada peringkat permulaan membabitkan kos RM3.5 juta dan kini sudah mencecah RM5 juta, bagaimanakah cara dijangka untuk medapat sejumlah RM14 juta yang dianggarkan  oleh Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Falah ?
Menurut Al-Ustaz Dr. Ideris Endut, ``Memang pihak AJK tidak memohon peruntukan dari Kerajaan Negeri Selangor dan kaedah utama yang digunakan ialah Kaedah Saham Wakaf yang setiap unit dijual ialah RM150.00 sebagaimana disebutkan. Selain dari itu ada konsep tajaan yang dilakukan oleh pihak yang memilih kaedah ini. Misalnya kata Al-Ustaz Ideris Endut, ``Ketika kami berusaha untuk menempah mimbar masjid  bagi Masjid Al-Falah yang baru dari tukang di Terengganu (Ustaz Ideris berasal dari Manir, Terengganu), maka ada orang yang bermurah hati menaja dan menanggung kos bagi mimbar tersebut. Demikianlah dengan beberapa penajaan yang lain.
 Menurut Ustaz Ideris Endut, di Masjid Sungai Ramal kami mempunyai tiga tabung, iaitu:
1)      Tabung Waqaf untuk Masjid Al-Falah yang baru
2)      Tabung untuk Anak Yatim
3)      Tabung  Am bagi Masjid Sungai Ramal Lama.
Ditanya Penulis di dalam memungut derma, ``Adalah sebarang tawaran insentif kepada pemungut derma untuk diberi percent sebagai imbuhan kepada pemungut ?.
Kata Ustaz Ideris, ``Tidak ada imbuhan percent kepada pemungut, bahkan tidak timbul perkara berkenaan !``.
Tuan Haji Rusli menimbulkan bagaimanakah kaedah pembayaran diterima oleh AJK.
Menurut Ustaz Dr. Ideris segala derma akan dikeluarkan resit resmi yang menandakan penerimaan bayaran.
Tuan Pengerusi Seminar, Dr. Tajul menimbulkan pertanyaan, bahawa terdapat di bawah satu-satu masjid surau-surau yang diletak di bawah jagaannya, bagaimana penjagaan ini dilaksanakan? Juga ditimbulkan soal elaun yang diberi oleh JAIS terhadap pegawai masjid yang begitu rendah. Menurut beliau setengah elaun misalnya RM200 terhadap seorang pegawai masjid sudah tidak lagi sesuai dengan taraf hidup kini.
Ustaz Ideris menjawab cara menjaga surau-surau di bawah masjid ialah dengan memantau kegiatan yang dilakukan, turun melawat dan pengerusi dan setiausaha dijemput datang bermesyuarat di masjidberhubung dengan isu-isu yang berkaitan dengan masjid dan surau.
Adapun berhubung dengan elaun yang terlampau rendah, pihak masjid menambah jumlah yang sesuai bagi pegawai-pegawai masjid. Walau bagaimana jumlah yang diberi tidaklah mencukupi.
Puan Hajah Mimi, menimbulkan persoalan pengambilan pegawai-pegawai Masjid Al-Umm.
Pihak majlis diberitahu, bahawa pengambilan pegawai-pegwai masjid Al-Umm setengahnya telah dilakukan seperti bilal dan siak. Adapun imam dalam proses pengambilan, insya Allah pengambilan dilakukan pada akhir bulan Mac ini.  Adapun elaun terhadap mereka berdasarkan taraf hidup semasa. Pihak Masjid Al-Umm akan mengambil imam tetap dan beberapa imam rakyat. Seorang kerani kewangan juga akan diambil menggantikan yang lama yang telah meletakkan jawatan.
Berhubung dengan pentadbiran dan perjalanan masjid, kita adalah berpandukan Enakmen Masjid dan Surau JAIS – Semakan terbaru (2017).
Majlis berakhir jam 12.00 tengahari.
Sekian.

No comments:

Post a Comment