February 9, 2018

TAKMILAH PRA-PEMBINAANBBB, 22 Jamadil Awwal 1439H. =  08 Februari  2018M. (Khamis):
Pembinaan bangunan berskala besar yang melibatkan peruntukan dana berpuluh juta ringgit, bahkan berbilion  perlu kepada ketelitian. Ini  sebagaimana diperkatakan bermula dari segi penyiapan plan oleh arkitek agar ia menepati dengan kehendak pemiliknya – contoh rumah, sama ada dari segi keluasan, jumlah bilik, ruang tamu, ruang dapur, ruang keluarga, bilik-bilik air dan sebagainya. Begitulah dengan keperluan-keperluan yang lain bagi projek-projek yang besar dan mega.  Jangan lupa bagi sebuah bangunan ada aspek seni dan estetika pada binaan. Ada pemilik memberi tumpuan lebih pada aspek estetika dan sanggup berbelanja lebih bagi memenuhi cita rasa estetika yang mungkin unik dan mencerminkan cita rasa seni dan estetika yang tinggi yang tidak semua arkitek dapat memenuhinya, kecuali yang mempunyai daya seni, kreativiti dan inovasi yang tinggi. Jika seni bina yang melibatkan masjid sudah pasti meurut ciri-ciri masjid dengan perubahan, tambahan, kelainan dari segi seni, kreativiti dan inovasi.
Bagi membina sebuah bangunan sama ada binaan rumah, pejabat atau masjid yang lebih tinggi dari segi kos,istimewa dari segi senibinanya, lain dari yang lain, seharusnya membuat perkiraan bukan saja dari kelas kontrektor yang dia berkelayakan, tetapi juga kemampuan dari segi memenuhi kehendak senibina, kelayakan pekerja-pekerjanya dan pengalaman mereka, di samping kemampuan dari segi kelayakan kewangan. Bayangkan  keperluan kepakaran bagi membina twin towers, membina bangunan moden yang menjadi kemegahan negara dan membina masjid yang yang berciri estetika tinggi dan beridentiti.
Bagi membina sebuah bangunan seperti masjid yang mempunyai plan arkitek yang canggih umpamanya, maka tidak sebarang kontrektor yang belum tahu berpengalaman dan berkelayakan menyanggupi untuk membeda sesuatu tender.
Antara ketelitian yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembinaan, ialah memilih kontrektor yang paling layak dengan jumlah kos pembinaan yang ditawarkan. Caranya ialah dengan membuat iklan agar maklumat diketahui dan ada kontrektor-kontrektor yang berkelayakan dan berpengalaman memohon. Keluasan penyebaran maklumat bergantung kepada besar atau kecilnya projek. Jika ianya projek yang bernilai berbiliom ringgit, maka ianya diiklan ke peringkat antarabangsa agar kontrektor-kontrektor pakar melamar. Misalnya mungkin kontrektor besar dari German, Jepun, Perancis, Cina dan sebagainya melamar. Jika  projek adalah sederhana, mungkin cukup di dalam negara sahaja dan jika lebih kecil, maka ianya memada bersifat tempatan, tetapi biasanya selain dari mempunyai kebolehan ``Tangkap Kontrek` dilihat juga pada pengalamannya dan prestasinya berdasarkan kejayaan kontreknya membina binaan-binaan yang telah dihasilkan. Jika rekodnya baik,  maka ianya mungkin dipilih.
Pengiklanan yang dibuat adalah dalam jangka masa  tertentu yang membolehkan maklumat sampai kepada kontrektor-kontrektor dan membolehkan mereka bertindak membeli borang-borang bagi projek yang ditender dan  membuat permohonan dan melengkapkan syarat-syarat yang diperlukan. Berkebiasaan juga jika diketahui ada kontrektor-kontrektor berpengalaman dan  ianya dilihat amat berkelayakan, tidak jarang pula tawaran-tawaran dibuat kepada mereka untuk menghantarkan permohonan dan akan dinilai bersama-sama dengan pemohon-pemohon yang lain.
Dalam membuat iklan, penerimaan untuk mendapat tawaran dan permohonan-permohonan yang dihantar, maka layanan yang dibuat terhadap semua kontrektor  yang memohon hendaklah dilakukan secara adil dan telus. Adalah menjadi kebiasaan, jika tawaran membina kepada kontrektor-kontrektor ini menarik, munasabah dan wajar, sudah tentulah ramai yang memohon hasil dari tender yang dibuat. Semakin ramai pemohon yang membuat permohonan adalah lebih baik, kerana ianya memberi ruang untuk memilih yang terbaik dari berbagai-bagai permohonan.
Biasanya sebelum permohonan dibuat, walaupun maklumat ada pada tawaran tender, tetapi bagi mempastikan kedudukan lokasi seseorang kontrektor yang mau membeda sesebuah projek perlu melihat tapak dan lokasi projek agar lebih jelas kedudukan dan memudahkan membuat anggaran dan berbagai-bagai kemungkinan yang perlu dihadapi. Sebab itu pada kebiasaannya selepas iklan dibuat dan mendapat pertanyaan dari banyak pihak, maka  diadakan sesi penerangan kepada kontrektor-kontrektor yang berminat dan mereka dibawa melihat lokasi binaan agar semua pihak mendapat penjelasan dan membuat tindakan.
Semua proses yang berlaku ialah untuk memberi peluang dan kemudahan tentang maklumat projek dan tidak menimbulkan masalah kemudiannya. Sesungguhnya membina sebuah atau lebih bangunan yang memakan kos yang tinggi, perlu dibuat secara professional dari peringkat awal dan mempunyai procedure standard diikuti dan masing-masing mendapat kefahaman yang jelas sebelum memohon sesuatu projek yang ditender dan diiklankan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment