February 22, 2018

`MASUK TAPAK` - BERMULANYA PEMBANGUNAN FIZIKALBBB,  05 Jamadil Akhir 1439H. = 21 Februari 2018M. (Rabu):
`Masuk Tapak` ialah istilah teknikal bagi kerja-kerja pembangunan hartanah. Ianya bermaksud bermulanya kerja di tapak – maksudnya pada tanah bagi bangunan seperti mula meratakan tanah di tapak bagi mendirikan rumah, masjid dan sebagainya.
Masuk Tapak bererti persediaan pra pembinaan telah lengkap sebagaimana diperlukan. Masuk tapak bagi pembinaan Masjid Al-Umm adalah pada 10.12.2013. Pada masa ini, walaupun surat kelulusan dari MPKj belum tiba, tetapi kita dimaklumkan kelulusan telah dibuat  dan surat kelulusan tiba pada 16.12.2013.
 Pada masa masuk tapak pembinaan pada 10.12.2013  tapak  masih ditumbuhi pokok-pokok – terutama pokok akasia (gelam Australia), walaupun sebelumnya telah dilakukan pembersihan, tetapi sebahagian pokok-pokok masih belum ditolak (dibuang). Kerja awal yang dilakukan dengan boldozar menolak dan meratakan tanah yang secara tidak langsung menghilangkan sebahagian daripada pokok-pokok berkenaan.
Sebelum dari permulaan kerja `Masuk Tapak` ini  terpampang  `Papan Tanda Projek` pada bahagian depan masuk ke tapak, papan maklumat didirikan lebih awal dari projek dimulakan, iaitu sejak persetujuan melantik kotrektor  yang butir-butir maklumat menerangkan bahawa:
Tapak adalah cadangan membina dan menyiapkan sebuah masjid Al-Umm tiga tingkat yang dilengkapi dengan kemudahan Tadika, Kelas Tahfiz, Kelas IT, Bilik Sumber dan Ruang Terbuka Serbaguna dan lain-lain  di atas Lot 51177, Seksyen Satu, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.
Untuk Jabatan Agama Islam Selangor.
Pemilik:  Jabatan Agama Islam Selangor
Arkitek: Arkitek Urusbina
Jurutera: Safar Ingeniurs
Perunding: Perunding Azfar
Jurukur Bahan: May Consult
Kontrektor:  Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
Masuk Tapak: 10 Disember 2013
Tarikh Siap:  25 Mei 2015.
No. Lesen.
Menaikkan papan tanda sedemikian adalah menjadi syarat yang dikenakan oleh Majlis Perbandaran ke atas mana-mana projek (kontrektor) yang membangunkan sesuatu projek.
Dapatlah difahamkan  mengapa dikehendaki dinaikkan maklumat pada setiap projek pembinaan.
Antara maklumat, bahawa tanah yang dinaikkan papan tanda sudah mendapat kelulusan dari pihak berkuasa Kerajaan Tempatan.
Jika ada mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan dengan tapak atau sebarang kaitan boleh membuat rujukan dan semakan.
Jika ada sebarang masalah yang ditimbulkan oleh projek, maka aduan boleh dibuat kepada pihak berkuasa berdasarkan butir-butir yang terdapat pada papan tanda.
Semua pihak berkenaan yang alamat tiap satu terdapat pada papantanda bertanggungjawab di atas pembinaan. Mereka adalah mempunyai lesen yang sah.
Peringatan kepada kontrektor, bahawa tempoh yang perlu disiapkan sebagaimana tarikh yang tercatat.
Ianya juga sebagai iklan kepada orang ramai tentang kemampuan kontrektor dan yang lain-lain berkemampuan membina bangunan bagi projek. Ini menarik mereka yang mau berurus dengan pembinaan dapat berjumpa dengan pihak-pihak berkenaan.
Segala risiko yang mungkin diterima, seperti kegagalan, kekurangan kewangan, atau pihak kontrektor menghilangkan diri dan sebagainya, maka tindakan boleh diambil mengikut peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Dan sebagainya.
Dalam kata yang lain projek yang dibina, iaitu masjid menurut procedure dan aturan-aturan pembinaan. Pihak yang mengusahakan bagi mendirikan masjid juga prehatin dan cuba mempastikan segala perjalanan adalah berjalan dengan baik. Mereka bertanggungjawab terhadap orang ramai, khususnya kepada penderma-penderma. Mereka mestilah bersifat amanah.
Masuk Tapak dengan tiada sebarang upacara adat, tapi terus mula kerja di tapak (sudah dilakukan perasmian sebelumnya).
Masuk Tapak dengan duit di tangan adalah sebanyak:  RM2,641,102.35
Masuk Tapak dengan keyakinan orang ramai terus menderma agar sama dapat membuat kebajikan dan insya Allah mendapat ganjaran berganda dari Allah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment