February 26, 2018

FAHAM ENAKMEN DAN KAEDAH PEMBINAAN MEMUDAHKAN URUSAN MASJIDBBB, 09 Jamadil Akhir 1439H. = 25 Februari 2018M. (Ahad):
Sebelum daripada Ustaz Dr. Ideris Endut menyampaikan kertaskerjanya, Dr. Tajul Ariffin Noordin selaku Pengerusi Majlis menjemput Penulis selaku Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm menyampaikan kata-kata alu-aluan kepada hadirin.  Selepas salam dan penghormatan kepada Pengerusi, Pembentang kertaskerja, ahli jawatankuasa dan semua yang hadir, Penulis mengucap syukur ke hadhrat Allah Ta`ala,  kerana dapat meneruskan seminar bagi kali kedua selepas kali pertamanya pada Sabtu 3 Februari yang lepas. Kalau dulu lebih kepada fungsi Masjid bagi memartabatkan masyarakat, maka kali ini lebih kepada syarat, aturan dan keperluan teknikal bagi mendirikan masjid. Penulis berkata, dengan memahami enakmen dan aplikasinya pada pembinaan masjid Sungai Ramal Dalam yang ada kesamaan dengan cara pembinaan Masjid Al-Umm dan juga perbezaan, khususnya bagi AJK dapat memahami masalah berkaitan dan dapat memperbaiki dan memajukan masjid, khususnya Masjid Al-Umm, Masjid Sungai Ramal Dalam dan masjid-masjid lain dengan mengikuti seminar ini. Kata Penulis,
``Membina masjid bukanlah sebagaimana membina rumah biasa di kampung yang boleh dibangun dengan secara gotong royong dan dapat disiapkan dalam masa yang cepat. Membina masjid, khususnya pada penempatan ramai seperti di bandar dan pekan melibatkan tanah yang agak luas dan bagi membinanya melibatkan banyak pihak, memerlukan kewangan yang banyak dan perlu mematuhi ciri-ciri keselamatan,  maka hendaklah  mematuhi aturan yang antaranya dikenali sebagai enakmen dan aturan yang berhubung dengan masjid yang bersifat makro dan mikro.
Antara syarat dan keperluan secara makro pra-pembinaan masjid ialah:
·         Ada tapak khas bagi pembinaan masjid dengan keluasan (antara 2 – 5 ekar) dan kedudukan yang sesuai, biasanya pada pertengahan kawasan yang ramai orang Islam, atau di tengah bandar atau pekan.
·         Perlu digezet tanah untuk tapak masjid yang permohonan perlu dibuat kepada kerajaan Negeri melalui Pejabat Daerah (Pejabat Tanah) sesuatu Daerah.
·         Perlu mendapat keizinan dari JAIS bagi kebenaran bagi mendirikan masjid. Masjid berada di bawah JAIS-MAIS. Tanpa kebenaran darinya maka masjid tidak dapat didirikan.
·         Mesti membuat permohonan dengan mengisi borang khas yang dikeluarkan oleh JAIS. Permohonan mestilah mendapat sokongan seperti Ketua Kampung, penghulu, wakil rakyat setempat, Pentadbir agama Daerah dan Orang Besar Daerah yang diangkat kepada JAIS untuk dipertimbang untuk diluluskan.
·         Hendaklah wujud satu jawatankuasa pembinaan masjid yang dipersetujui oleh penduduk setempat bagi mengurus dan membina masjid.
Bagaimanakah dengan dana bagi membina masjid ?
Satu keperluan yang penting bagi membina masjid ialah adanya dana bagi membiayai pembinaan masjid. Sesungguhnya tidak mudah bagi membina masjid yang kosnya berjumlah puluhan juta. Inilah perkara rumit dan sukar yang dihadapi oleh Masjid Al-Umm dan juga Masjid Sungai Ramal Dalam (Masjid al-Falah) yang kedua-dua sedang hadapi setelah mengatasi semua keperluan yang lain sebagaimana disebut di atas.
Ada sekurang-kurangnya tiga kaedah bagi pembinaan:
·         Kaedah gotong royong bagi masjid yang kecil. Setelah mendapat kelulusan segala keperluan yang dikehendaki, penduduk kampung atau ahli kariah bergotong royong membina masjid yang dikehendaki dengan sebahagian mendapatkan bahan-bahan bagi pembinaan, manakala yang pandai bertukang dan membina bekerja membuat bangunan. Biaya adalah sama ditanggung oleh penduduk, termasuk makan minum pekerja-pekerja secara bersama. Masjid dapat disiapkan di dalam masa yang singkat dengan kos yang minimum.
·         Kaedah mendapat derma dari orang ramai sebagaimana dialami oleh Masjid Al-Umm dan juga Masjid Sungai Ramal Dalam (Al-Falah) yang di dalam pembinaan.
Jika kos pembinaan mengharapkan derma dari orang ramai, maka antara syarat bagi memungut derma ialah mendapat keizinan dari pihak MAIS kebenaran memungut derma dari orang ramai sebagaimana dialami oleh pihak Masjid Al-Umm. Keizinan biasanya diberi oleh MAIS dalam tempoh tertentu, misalnya dalam tempoh satu setengah tahun kepada individu-individu dari ahli jawatankuasa pembinaan, biasanya sepuluh orang untuk memungut derma kepada jumlah yang dinyatakan kepada MAIS. Jika sekiranya dalam tempoh berkenaan mereka yang dibenar pungut derma tidak mencapai sasaran jumlah yang dikehendaki, maka permohonan melanjutkan tempoh memungut derma boleh dipohon kepada MAIS. Terpulanglah kepada MAIS untuk memberi perlanjutan tempoh memungut derma atau sebaliknya.

·         Kaedah pembinaan dengan mengharapkan peruntukan dari pihak pemerintah. Peruntukan sepenuh bagi membina masjid tidak dilakukan oleh kerajaan Negeri atau JAIS-MAIS. Ianya hendaklah memohon dari projek kerajaan Pusat dan perlulah dimasukkan ke dalam perancangan kerajaan  - akan datang, dalam Rancangan Malaysia ke 13, 14 dan sebagainya. Permohonan hendaklah dibuat sebelum tiba satu-satu rancangan  (lima tahun bagi satu perancangan), jika  permohonan tidak dapat dimasukkan dalam perancangan yang dipohon, maka hendaklah ditunggu kepada perancangan berikutnya. Cara ini memakan masa dan perlu menunggu giliran dan kelulusan. Kelamaan masa dan tidak ada kepastian dapat (dilulus) atau tidak menyebabkan  sebahagian dari permohonan mendirikan masjid tidak memilih cara ini. Walau bagaimana jika mendapat kelulusan, maka penduduk tidak perlu bersusah payah menubuhkan jawatankuasa pembinaan dan tidak perlu meminta keizinan memungut derma. Penduduk hanya menunggu siap pembinaan oleh kontrektor  dilantik kerajaan.
Cara ini dialami oleh kawasan Bandar Bukit Mahkota, Kajang yang juga sekarang masih dalam pembinaan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment