February 10, 2018

PENTINGNYA PENGAWASAN - KEPERLUAN TAKMILAHBBB, 23 Jamadil-Awwal 1439H. = 09 Februari 2018M. (Juma`at):
Pengawasan adalah penting bagi mejamin  sesuatu yang diawasi berjalan di atas jalan yang betul dan boleh sampai kepada tujuan dan hasil yang betul. Ibarat mendidik anak, bagi kebaikannya ianya dididik, dijaga dan diawasi supaya ianya sempurna dan menjadi orang sempurna dan berguna.
Bagi sebuah projek pembinaan, termasuklah masjid, sesudah memilih kontrektor yang difikir berkelayakan membina sebagaimana disediakan oleh arkitek, maka projek yang begitu mahal itu tidak diserahkan begitu sahaja kepada kontrektor, tanpa pengawasan. Perlu diingat  seorang kontrektor yang `tangkap kontrek` adalah bertujuan dari hasil kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja mereka adalah mendapat keuntungan dari kerja-kerja yang mereka lakukan. Siapa yang mau melakukan kerja tanpa keuntungan ?
Perlu juga diingat, bahawa bagi mencapai keuntungan maksimum, maka berbagai cara boleh dilakukan dengan secara wajar atau tidak wajar. Misalnya dengan membeli bahan-bahan batu bata yang lebih murah dan kurang baik dari segi mutunya atau melakukan campuran semin yang tidak standard, misalnya lebih pasir dari campuran semin yang sepatutnya dan berbagai cara lagi. Sebab itu untuk mengawasi mutu pembinaan yang diharapkan, pemilik mungkin tidak  tau semua aspek pembinaan atau tidak mempunyai masa untuk memberi tumpuan, kerana ianya mempunyai kerja-kerja lain yang perlu diberi keutamaan. Sebab itu  di dalam pengurusan pembinaan, maka perlu dilantik seperti:
Perunding Kejuruteraan Awam
Kerja-kerja pembinaan melibatkan tapak, penanaman cerucuk, melibatkan struktur bangunan, melibatkan penegakan tiang, struktur bangunan, lantai, dinding,  penegakan bahagian bumbung, tetulang bumbung dan sebagainya. Bagi mengawasi pembinaan berlaku secara betul dan menurut standard piawayan yang dikehendaki, maka perlu dilantik  perunding kejuruteraan awam yang mengawasi semua aspek  yang melibatkan kejuruteraan awam. Jika ada kesilapan atau kerosakan, maka dari awal dapat dikesan dan dibaiki. Ini tidak lain dari menjaga mutu binaan dan tidak lari dari spesifikasi yang ditentukan. Jika ada perkara-perkara yang perlu diubahsuai dan diperbaiki, maka pihak Perunding Kejuruteraan akan berbincang dan memberi nasihat. Pada dasarnya pihak Perunding mengawasi perjalanan pembinaan berlaku menurut sebagaimana di dalam plan arkitek.
Perunding Mekanikal & Elektrical
Sebagai amalan kebiasaan pihak pemilik juga perlu melantik Perunding yang berhubung dengan mekanikal, misalnya penggunaan mesin dan berbagai peralatan yang diperlukan bagi menjalankan pembinaan. Bagi menjamin keselamatan bangunan  persoalan yang berhubung dengan elektrik diberi perhatian agar misalnya pemasangan wayar elektrik bagi sistem letrik dipasang secara sempurna menurut peraturan elektrik yang diamalkan. Ianya tidak boleh bersifat sub-standard. Ianya semestinya tepat sebagaimana dispesifikasinya. Sebarang kesilapan  boleh mengundang bahaya misalnya kebakaran dan sebagainya.
Perunding Juru Ukur Bahan
Pembinaan melibatkan bahan-bahan pembinaan seperti batu, pasir, kayu, semin, dan berbagai-bagai bahan yang diperlukan bagi pembinaan. Membeli keperluan bahan-bahan perlu pihak  yang tahu bahan yang mau dibeli, jumlah sesuatu bahan yang hendak dibeli supaya tidak membeli secara berlebihan atau berlaku kekurangan. Pembelian juga mengawal dari segi mutu dan kos yang sepatutnya. Juru ukur bahan menilai dan membuat pengakuan bahan yang benar-benar yang dikehendaki dan tidak berlaku penukaran bahan kepada yang tidak bermutu dan tepat sebagaimana yang dikehendaki.
Dari segi membina bangunan ini memerlukan sub-sub kontrektor bagi bahagian-bahagian tertentu. Ini berlaku antara kontrektor dan sub-sub yang dibawahnya. Sub-sub ini misalnya ada sub kontrektor dari segi pemasangan paip dan pembetung, sub kontrektor di dalam bidang dekorasi, penyediaan bahan kayu, besi dan sebagainya. Lagi besar projek lagi banyak sub-sub kontrektor dan melibatkan banyak pekerja.
Demikianlah pembinaan yang agak besar dan menelan belanja yang tinggi, maka bagi penyempurnaan pembinaan memerlukan perlantikan:
1)      Arkitek berlesen dan bertauliah
2)      Memerlukan kontrektor yang berjaya
3)      Memerlukan Perunding kejuruteraan Awam
4)      Memerlukan kejuruteraan mekanikal dan Elektrical
5)      Memerlukan Perunding Ukur Bahan.
Dalam pembinaan kos yang perlu ditanggung bukan setakat mencari bahan dan mengupah  pekerja-pekerja seperti kaedah pembinaan biasa, tetapi memerlukan perunding-perunding bagi  menjamin projek pembinaan berjalan secara teratur professional dan menghasilkan binaan siap yang bermutu.
Kos membina melibatkan 70% harga binaan, manakala 30% lagi kepada juru-juru perunding, bahkan cukai GST. Ini menyebabkan harga premis begitu tinggi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment