October 27, 2018

SEMINAR: MASJID AL-UMM DARI SEGI SENIBINA


SEMINAR:  MASJID AL-UMM DARI SEGI SENIBINA
(Fikrah Bangi: 39)
BBB, 16 Safar 1440H. = 27 Oktober 2018M. (Sabtu):
Pagi ini akan berlangsung Seminar Bulanan Masjid Al-Umm bagi bulan Oktober 2018 mulai jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Seminar, Tingkat Satu, Masjid Al-Umm. Pembentang kertaskerja adalah architect bagi Masjid Al-Umm, iaitu Ar. Tuan Raja Fuaddin bin Raja Ahmad yang tinggal di Seksyen 2, berdekatan dengan Masjid Al-Umm. Syarikatnya ialah Syarijat Majubina Sdn. Bhd. yang berpejabat Induknya di Perlis (Beliau orang Perlis).
Senibina bagi sesebuah bangunan adalah penting, kerana ia adalah menjadi asas bagi pembinaan. Paling tidak, walau binaan secara kecil, perlu ada rangka di dalam minda pihak yang membina. Bagi sebuah bangunan seperti Masjid Al-Umm peringkat menyediakan plan bagi seni bina, biasanya memakan masa untuk disiapkan. Menyediakan plan seni bina seperti Masjid Al-Umm yang berada di dalam lokasi perbandaran adalah wajib sebelum dilakukan pembinaan. Adalah satu kemestian plan disiapkan dan dihantar dan diluluskan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) bagi Masjid Al-Umm.
Bagi Masjid Al-Umm sejak dari diwujudkan Jawatankuasa Pembinaan pada 4 Februari 2010 telah  dikenalpasti  pihak yang diamanahkan dari segi menyediakan plan pembinaan, iaitu Tuan Nasai, tetapi beliau yang ditunjuk tanpa hadir ini tidak pernah datang mesyuarat. Dalam mesyuarat-mesyuarat –mesyuarat berikut pihak AJK diperkenalkan dengan beberapa orang yang menjadi jama`ah Surau Damai (berdekatan Masjid Al-Umm) yang difikirkan dapat membantu bagi pembinaan Masjid, seorang dariipadanya ialah Ar. Tuan Raja Fuaddin yang tinggal di Seksyen Dua, Bandar Baru Bangi di samping lagi seorang pegawai Tadbir (Mantan Pendaftar UPM, iaitu Tuan Haji Mohd. Kalok bin  Latiff yang juga tinggal di Seksyen 2, Bandar Baru Bangi.
Ybhg. Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad dibawa masuk menjadi Ahli Jawatankuasa Pembinaan  Masjid Al-Umm secara jemputan. Dari catatan menunjukkan bahawa beliau menganggotai Ahli Jawatankuasa pada akhir 2011, Buat kali pertama beliau mempamerkan plan arkitek bagi Masjid Al-Umm pada hari Pelancaran Derma bagi Masjid Al-Umm yang dilancarkan oleh Adun Bangi pada 19 Mei 2012 dan sekali lagi beliau mempamerkan plan architecture bagi Masjid Al-Umm pada hari Pecah Tanah bagi Masjid Al-Umm yang dilakukan oleh Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim pada 6 Januari 2013 yang di dalam ucapannya menjanjikan derma sebanyak RM6 juta  itu. Plan yang dipamerkan adalah plan dalam peringkat permulaan dan masih diperhalusi dan diperbaiki di dalam mesyuarat-mesyuarat. Dalam kata lain plan adalah banyak berlaku perubahan. Sebagai contoh hasil dari mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan dengan arkitek, kontrektor dan consultant-consultant (sebelum tertubuhnya Jawatankuasa Teknikal pada  Ogos 2013 dan mulai bermesyuarat pada awal 2014) ditambah ruang bawah tanah menjadi aras bagi konvensyen dan pelbagai guna, juga berlaku perubahan pada kubah, menara dan banyak lagi sehimgga dikatakan perubahan berlaku sebanyak 62%.
Tuan Raja Fuaddin seorang yang komited dengan tugas dan amat  sabar dengan karinah pengkritik yang sering menghentamnya. Adalah menjadi target Ahli jawatankuasa mau memulakan  pembinaan fizikal  Masjid Al-Umm, tidak  kurang dari setahun selepas Pecah Tanah yang dilakukan oleh Dato` Menteri Besar Selangor (6 Januari 2013), ertinya paling lewat pada akhir tahun 2013 tersebut. Ini bererti plan arkitek perlu  mendapat kelulusan terlebih dahulu. Walau bagaimana untuk  diangkat kepada MPKj plan hendaklah benar-benar sempurna, supaya tidak ditolak apabila diangkat. Lantaran itu perbincangan jawatankuasa di dalam mesyuarat-mesyuarat memberi tumpuan kepada penyiapan plan di samping soal kewangan. Setelah puashati plan baru diangkat pada pertengahan  2013. Walau bagaimana plan yang dihantar tidak mudah mendapat  kelulusan. Tuan Raja Fuad terpaksa turun naik ke Pejabat MPKj bagi mengetahui perkembangan sehingga pada satu peringkat, pihak Pengerusi dan Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm terpaksa membuat temujanji dengan YDP MPKj dan kakitangan yang berhubung dengan plan berbincang mengenai kelulusan plan. Dalam perbincangan kelihatan tak banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki, tetapi ianya memakan masa yang lama untuk mendapat kelulusan. Pihak AJK membuat rancangan untuk memulai pembinaan pada 10.12. 2013 setelah mendapat maklumat kelulusan plan secara tidak rasmi. Tarikh sebenarnya plan  diluluskan ialah pada 4.12.2013. Berasaskan plan arkitek yang diluluskan maka pembinaan dimulakan pada 10.12.2013.
Plan architect  .... bersambung.
Sekian.

No comments:

Post a Comment