October 15, 2018

UCAPAN SETIAUSAHA MAIS & PENYERAHAN MASJID AL-UMM


UCAPAN SETIAUSAHA MAIS & PENYERAHAN MASJID AL-UMM
(Fikrah Bangi 27)
BBB, 06 Safar 1440H. = 15 Oktober 2018M. (Isnin):
Berikut dari ucapan Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm pada petang 11 Oktober itu, maka Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) Ybhg. Dato` Bakhtiar bin Hussinmenyampaikan ucapan. Selepas menyebut para tamu kehormat yang hadir sebagaimana disebut oleh Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm sebelumnya beliau menyebut bahawa:
``Pentingnya masjid dapat dilihat dari Hijrah Rasul s.a.w. ke Madinah, perkara yang  pertama  diberi keutamaan oleh Rasulullah s.a.w. ialah membina Masjid Quba` dan Masjid Madinah``. Demikian kepentingannya dijadikan ikutan bahawa di dalam sesuatu kariahdibina masjid yang menjadi pusat kegiatan ummah. Masjid menurutnya memberi sumbangan penting, khususnya di Selangor di dalam  membangunkan Selangor sebagai `Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur`. Ini diperkukuhkan lagi dengan pembinaan SRA, tahfiz, bahkan KUIS.


Pembinaan Masjid Al-Umm menurut Setiausaha MAIS itu adalah bagi menyempurnakan tuntutan ummah, baik dari segi ibadat dan juga pengajian. Dengan kelulusan Masjid Al-Umm mendirikan Juma`at pada 4 Oktober 2018 bersamaan 24 Muharram 1440 yang lepas dan dengan kapasitinya dapat menampung jama`ah antara 3,000 hingga 3,800 jama`ah  dapat mengurangkan kesesakan yang terpaksa ditampung oleh hanya sebuah masjid di Bandar Baru Bangi, iaitu Masjid Al-Hasanah. Sesungguhnya sudah ada 10  surau di Bandar Baru Bangi yang dibenarkan mendirikan Juma`at. Dengan adanya Masjid Al-Umm mengurangkan tuntutan surau untuk mendirikan Juma`at di tempat masing-masing.  Beliau menyebut, walau bagaimana pihak JAIS-MAIS terus menerima permohonan bagi mendirikan masjid dan surau  yang mau mendirikan Juma`at. Permohonan dinilai dan diberi kebenaran bagi yang layak. Dato` Bakhtiar memberi statistik mengenai jumlah masjid di negeri Selangor kini.
Jumlah Masjid di seluruh Selangor ialah  422  buah.
Jumlah masjid di seluruh Hulu Langat         51 buah.
Seterusnya Dato` Bakhtiar percaya Masjid Al-Umm akan terus dimakmurkan oleh masyarakat setempat. Beliau memetik ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Hanya sanya yang (layak) memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah (dengan adanya sifat-sifat tersebut), maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat pertunjuk.`` (Al-Taubah: 18).
Menurut Setiausaha itu, pentadbir-pentadbir masjid hendaklah menurut apa yang digariskan oleh Al-Qur`an dan Al-Sunnah. Pentadbir dan jama`ah hendaklah mengelak dari perkara-perkara yang boleh membawa perpecahan.  Masjid adalah zon aman, maka elakkan dari membawa faham politik dan taassub kepada sesuatu aliran fahaman  dan kepimpinan. Bagi melicinkan pentadbiran pihak JAIS-MAIS mengeluarkan enakmen yang berhubung dengan masjid dan surau. Pihak pentadbir masjid dan surau diminta mengikuti enakmen dan peraturan yang berhubung dengan masjid dan surau berkenaan.


Sekian. Wassalam.
Selepas  selesai ucapan yang disampaikan oleh Setiausaha MAIS itu, majlis diteruskan dengan acara  simbolik  penyerahan masjid, iaitu:
Pihak Kontrektor Masjid, iaitu Tekad Nusantara  Sdn Bhd. diwakili  Tuan Haji Marzui bin Haji Omar menyerahkan lambang kunci kepada Ybhg. Dato` Hj. Bakhtiar bin Hussin bagi pihak MAIS menerima lambang kunci tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Dr. Shafie bin Abu Bakar Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm.
Selepas penyerahan  diadakan sesi bergambar dan diikuti dengan jamuan ringan di Ruang Legar Masjid Al-Umm yang disertai para tetamu dan juga jama`ah  berjumlah lebih kurang 500 orang.
Sekian.

No comments:

Post a Comment