July 5, 2020

FIZIKAL DAN HATI-ROHANI


FIZIKAL DAN  HATI-ROHANI

(Fikrah Bangi:  603),
BBB: 13 Zulkaedah 1441H. = 05 Julai 2020M. (Ahad).
Ada dua perkembangan yang terjadi terhadap anak-anak dalam masa persekolahan. Satu daripadanya ialah perkembangan nampak, iaitu dari segi fizikal. Kedua perkembangan yang tidak nampak dari segi fizikal, iaitu perkembangan kita namakan `Hati-Rohani‘. Kita tidak menerima istilah emosi bagi ‘Hati-Rohani‘, kerana emosi adalah bersifat sentimen dan tidak bertempat kukuh di dalam diri.
Dimaksudkan dengan perkembangan fizikal, ialah perkembangan  biologi diri anak-anak. Seorang anak masuk sekolah di dalam darjah satu, ketika berumur 7  tahun. Pada  masa itu tubuhnya masih kecil. Perkembangan fizikal berlaku dari segi tumbesar hasil dari makan minum, pergerakan seharian bersama kawan-kawan. Pergerakan yang lebih berkesan adalah dengan kegiatan bersukan dan bermain bersama kawan-kawan. Perkembangan fizikal tidak setakat membesar dari segi fizikal, tetapi berkembangan dari segi minda yang mengukuhkan diri dari segi pembelajaran, tetapi juga berkembang dari segi hati-rohani. Misalnya dari segi kasih sayang, marah, bahkan dari segi kepercayaan, misalnya terhadap pegangan agama. Perkembangan fizikal menambah kemampuan pergerakan, misalnya pergerakan kepada tempat yang lebih jauh dan bersamanya bertambah keyakinan diri. Penumpuan secara teratur dan terancang termasuk dari segi permakanan dan sukan misalnya penting bagi seorang anak yang mengarah kepada kematangan yang lebih.
Perkembangan hati-rohani adalah penting di dalam memupuk cinta dan kasih sayang. Seorang anak sejak dari dalam keluarga telah terpupuk dengan kasih sayang terhadap ibu bapa dan adik beradik.. Bila bersekolah kasih sayang bertambah pada sekolah, guru-guru dan kawan-kawan, bahkan secara lebih luas terhadap sekolah. Kasih sayang dan cinta terhadap sekolah kekal seumur hayat. Seorang pelajar walaupun sudah berkedudukan, tetapi cinta terhadap sekolah pengajiannya dan suka jika dapat diingati melalui pertemuan alumnai dan sebagainya. Elemen ini penting di dalam memupuk cinta terhadap negara. Ianya berkembang  dari elemen sekolah kepada pusat-pusat pengajian yang dilalui, ianya berkembang kepada organisasi, pekerjaan dan sentimen terhadap kampung, pekan, bandar, negeri dan negara.
Elemen kasih sayang terhadap sekolah ini dapat dikembang dan dipupuk di dalam pengajaran di sekolah. Misalnya anak-anak sekolah dipupuk dengan rasa kasih sayang terhadap sekolah dan masing-masing berusaha menjaga kebensihan sekolah dan mempertahankan keistimewaan yang  ada padanya. Pertandingan-pertandingan yang berlaku terutama dengan pihak luar akan memperkukuhkan sentimen menyokong dan mempertahankan pihak sekolah.
Cinta terhadap sekolah dapat diperluaskan dengan cinta terhadap kampung, pekan, bandar dan negeri, bahkan dengan negara yang setiap tempat mempunyai tempat yang dimegahkan. Setiap  orang sanggup mempertahankan pihak yang disokong.
Contoh yang ketara dari pemupukan  cinta dan kasih sayang terhadap pihak  yang disokong dan berpihak kepadanya, ialah dati pertandingan bola sepak antara negara Malaysia dengan  negara yang lain. Bagi rakyat Malaysia tentulah bermati-matian menyokong pasukan Malaysia, lantaran ianya adalah negara sendiri dan sentimen berlaku terhadapnya, kerana cinta, kasih dan membela terhadapnya.
Apa yang hendak ditekankan, bahawa mendidik anak-anak di sekolah bukan saja ditumpukan kepada pembelajaran dari segi minda, tetapi hendaklah  diberi pendidikan dari segi hati-rohani dan sentimen.
Melalui pendidikan  sedemikian anak-anak bukan saja dikembangkan dari segi minda, tetapi juga dari segi hati-rohani dan emosi sehingga dapat melahirkan rakyat yang bijaksana, cinta kepada negara, membela, bahkan memimpin ke arah kejayaan di dalam berbagai-bagai bidang.
Sekian.

No comments:

Post a Comment