July 1, 2020

SEKOLAH RENDAH (KEBANGSAAN) PELAJARAN MALAYSIA


SEKOLAH RENDAH (KEBANGSAAN) PELAJARAN MALAYSIA
(Fikrah Bangi:600),
BBB: 09 Zulkaedah 1441H. = 01 Julai 2020M. (Rabu).

Pengajian pada peringkat rendah persekolahan adalah peringkat paling penting bagi seseorang anak dan juga bagi ibu bapa. Tanpa melupakan seorang anak telah melalui pendidikan di peringkat taska atau tadika, tetapi pengajian pada peringkat rendah adalah pengajian persekolahan secara formal.
Pengajian pada peringkat rendah membuka ruang pengalaman yang lebih luas bagi seorang  anak. Pada peringkat ini seorang anak mulai mengenali erti persekolahan,    Seorang anak mulai belajar berinteraksi dan berhubungan dengan kawan-kawan. Timbul hubungan mesra antara kawan. Terpancar perasaan gembira pada wajah mereka, tanpa menafikan ada yang kurang aktif dan agak takut-takut. Antara mereka bertambah luas dari penggunaan bahasa dan berlaku perkembangan fizikal di dalam bermain dan kegiatan lincah mereka. Mereka sudah mempunyai teman sebaya yang menjadi sebahagian dari dunia kehidupan anak-anak.
Bagi ibu bapa, terutama bagi anak sulung dan peringkat awal dari bilangan anak-anak, menghantar anak ke sekolah adalah bukan setakat kasih sayang,tetapi mempunyai harapan yang tinggi sebagai pengganti mereka. Adalah menjadi  harapan ibu bapa terhadap anak agar dapat belajar dengan baik dan kelak berjaya di dalam pelajaran dan dapat hidup penuh kejayaan.  Bagi Ibu bapa yang normal, bagi memenuhi harapan terhadap anak sanggup berkorban dari segi harta, bila anak menunjukkan tanda ke arah kejayaan.
Paling penting bagi seorang anak yang baru memasuki gerbang persekolahan, ialah berdepan, berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru dan guru-guru. Seorang anak yang baru bersekolah memandang guru sebagai seorang yang hebat dan dihormati. Padanya dilihat keilmuan dan seorang mempunyai perwatakan yang tinggi dan guru adalah sebagai contoh tauladan yang bukan saja dihormati, tetapi  diikuti.
Pada peringkat awal pengajian ini, anak diibaratkan sebagai kain putih yang dapat dicorakkan dengan apa warna yang dikehendaki. Segala pembelajaran dan pengalaman yang ditempohi  terus melekat dan menjadi ingatan. Tiap kita tidak lupa bagaimana pengalaman yang kita lalui pada peringkat permulaan persekolahan yang hingga kini kita ingati..
Bagi para guru, khususnya bagi yang telah lama berkhidmat memang amat tahu dengan alam persekolahan anak-anak dan berbagai watak anak-anak yang didepani pada peringkat awal persekolahan. Bagi menerapkan pengalaman yang positif dan manis bagi anak-anak adalah penting bagi kelas awal dibimbingi oleh guru-guru yang berpengalaman. Guru berdepan dengan anak-anak yang terus ceria dan bergembira seolah-olah mereka yang sekelas adalah sebagai kawan-kawan yang telah dikenali yang kebetulan adalah kawan sama se taska dan tadika  sebelumnya.. Sementara itu ada yang senyap dan kelihatan takut, terutama bagi anak yang tidak mempunyai kawan kenalan sebelumnya. Tidak kurang pula yang enggan masuk ke dalam kelas dan terpaksa ditemani oleh ibu atau bapa pada peringkat permulaan,bahkan ada yang menangis dan tidak mau masuk kelas.
Bagi guru yang berpengalaman, semua suasana hari permulaan persekolahan adalah perkara biasa  yang dialami guru. Sudah tentulah ada berbagai kaedah yang digunakan oleh guru bagi memesrakan anak-anak. Misalnya tidak mengatur anak-anak sebagai di dalam kelas secara formal, sebaliknya di letak berkeliling yang menjadikan semua murid melihatsekelilingan bukan berdepan ke hadapan sahaja. Mungkin diadakan kegiatan seperti bermain yang dapat menarik murid-murid turut menyertai secara langsung. Suasana di dalam kelas secara tidak formal menggembirakan murid-murid dan menjadikan mereka  mesra  dan tidak takut untuk terus datang ke sekokalah, tetapi apa yang lebih penting bagaimana mendidik anak-anak di dalam kelas dan di luar kelas hingga dapat membentuk anak-anak secara ceria, aktif dan ghirah untuk  terus belajar.
Sekian.

No comments:

Post a Comment