July 26, 2020

IDENTITI: MENGENALPASTI JATI DIRI


IDENTITI: MENGENALPASTI JATI DIRI
(Fikrah Bangi:  620),
BBB:  05 Zulhijjah 1441H. = 26 Julai 2020M. (Ahad).

Identiti adalah imej atau citra yang terpancar dari sesuatu perkara dengan sifat atau ciri dominan yang ada padanya. Misalnya. seorang  yang pemurah dan suka menolong orang susah, maka dia  dikenali dengan sifatnya sebagai seorang pemurah dan baik hati. Jika imej  ini menyeluruh bagi satu kaum misalnya bersifat meraikan tamu, maka kaum berkenaan dikenali sebagai `Suka meraikan tetamu.
Manakala jati diri sifat dan imej   yang kuat bagi seseorang atau kelompok, misalnya orang German terkenal sebagai mereka yang bijaksana,tiap hasil yang dilakukan berkualiti. Dominan dengan imej ini, meskipun tidak menyeluruh, maka dilihat mereka  `Bijaksana` sebagai jati diri. Demikian  orang Jepun dilihat sebagai mereka yang cekal dan ianya menjadi jati diri pada mereka.
Jati diri bagi  sesuatu kelompok menjadikan kelompok yang mempunyai nilai positif dihotmati dan dipandang tinggi. Identiti, lebih-lebih lagi jati diri terhasil dari sejarah, pengalaman, uji-ujian yang dilalui dan hasil-hasil ketara  secara nyata atau sifat yang mengidentitikan mereka.
Bagi sebuah negara bangsa identiti dan jati diri penting, bukan saja dilihat orang dari luar, tetapi sebagai keyakinan diri dan mampu berdepan dengan  sesiapa jua.
Bagi kita di Malaysia banyak faktor yang  berlaku dan terbina sebagai  ciri dan identiti bagi negara kita Malaysia, tetapi bagi mencari inti jati diri kita  sesuatu yang agak sukar.
Dari segi sejarah,kita mempunyai episod dan perkembangan yang panjang, namun  cukup bagi kita melihat identiti negara bangsa kita di dalam konteks zaman moden.
Sejarah moden kita yang membawa kepada terbentuknya negara Malaysia adalah hasil dari zaman penjajahan. Sebelum dari penjajahan yang mula berlaku pada abad ke 16, kawasan negara kita berada di dalam  kawasan yang dikenali sebagai Gugusan  Pulau-Pulau Melayu `Malay Archipelago` yang di dalam kawasan ini dikenali  dengan Jawa, Sumatera, Tanah Melayu dan Filipina.
Kehadiran penjajah memberi kesan dari segi pembahagian kawasan yang diwarisi hingga kini. Kawasan yang dikenali kini dengan Indonesia adalah pernah berada di bawah penjajahan Belanda, manakala Filipina adalah pernah berada di bawah penjajahan Spanyol, manakala Malaya,  Singapura, Sabah dan Sarawak di bawah penjajahan British dan Brunei di bawah Kesultanan Melayu Brunei. Adalah menjadi imej dan identiti bagi kawasan tersebut sebau Bekas Tanah Jajahan British.
Perjuangan kemerdekaan, bukan saja menjadi sejarah yang memutuskan kesilaman – zaman penjajahan, dengan kemerdekaan yang kawasan ini didahului oleh Malaya di bawah kepimpinan Tunku Andul Rahman. Perjuangan kemerdekaan ini dapat dipastikan sebagai `Jati Dir1` bagi Malaya.
Sebagai sama di bawah penjajahan British yang pada masa itu belum merdeka, iaitu Singapura Sabah dan Sarawak – dan Brunei di bawah Kesultanan Melayu Brunei, dilihat tidak selamat secara bersendirian. Ini membewa kepada kerjasama antara pemimpin  di wilayah berkenaan, sekali lagi Tunku Andul Rahman mengetuai Gagasan Malaysia.Biarpun mendapat tentangan dari Indonesia dan Filipina yang melalui pahit getir perjuangan, Malaysia yang cuba digagalkan oleh beberapa pihak itu, berjaya ditubuhkan pada 16 Sptember `1963.
Perjuangan kemerdekaan  dari Malaya ke Malaysia yang mempunyai ciri-ciri tersendiri adalah identiti dan jati diri bagi negara dan rakyat Malaysia. Tanpa mengkesampingkan pimpinan Sabah, Sarawak – Juga Singapura dan Brunei (tidak menyertai Malaysia dari awal) adalah Jati Diri- Perjuangan kemerdekaan dan tokoh utama adalah Tunku Abdul Rahman yang sesuai pula dipanggil sebagai `Bapa Kemerdekaan Malaysia.
Sejauhmanakah pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Malaysia bersama Tunku Abdul Rahman diberi kedudukan selayaknya di dealam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia ? 
Sekian.

No comments:

Post a Comment