July 9, 2020

SRP: ASAS BERBAGAI MAKLUMAT


SRP: ASAS BERBAGAI MAKLUMAT
(Fikrah Bangi:  696),
BBB:  17 Zulkaedah 1441H. = 09 Julai 2020M. (Khamis).

SRP ada dalam susunan peningkatan persekolahan dan pengajian tinggi yang terdiri dar pengajian dan tempoh pengajian sebagaimana berikut.
1)   Sekolah Rendah                       5  tahun
2)    Menengah Rendah                 3  tahun
3)    Menengah                                2  tahun
4)    Menengah Atas  -  Diploma  2  tahun
5)   Ijazah Pertma                            3 tahun
6)   Sarjana                                        2  tahun
7)   Doktor Falsafah                         3  tahun
Dengan pengajian berterusan bererti seseorang pelajar menghabiskan masa 20 tahun, ketika ia berumur 27 tahun. Tapi pada kebiasaan seseorang pelajar mulai bekerja selepas mendapat ijazah pertama, iaitu ketika berusia 22 tahun, iaitu selepas belajar selama  15 tahun. Pengajian ijazah lanjutan dapat dilakukan selepas bekerja, sama ada disponsor oleh majikan bagi meningkatkan perkhidmatan atau dilakukan secara persendirian.
Kembali kepada pengajian pada peringkat pengajian menengah rendah, maka peringkat ini adalah peringkat menyampaikan keilmuan asas kepada pelajar bagi mendedahkan kepada mereka berbagai ilmu pengetahuan secara asas. Dari pendedahan ini mencetuskan minda mereka bagi membuat pilihan  khususnya selepas pengajian pada peringkat menengah (SPM).
Pembahagian ilmu kini kepada  sastera dan sains tidak lagi tepat dengan perkembangan keilmuan dan keperluan kini.
Sastera memberi konotasi yang tidak tepat yang antaranya bermaksud bidang seni dan kreatif, juga bermakna sesuatu yang khayal, dan pada zaman silam sasterawan selalu digandingkan dengan `ahlu nujum dan sasterawan` dan juga konotasi bermaksud `tidak ilmiah.
Bidang sastera ini dicadangkan kepada, `Kemanusiaan dan Peradaban, manakala bidang sains digandingkan dengan `Sains dan Teknologi.
Bidang kemanusiaan lebih tepat, kerana keilmuan berkenaan merujuk kepada  ruang lingkup pengalaman, persepsi dan tanggapan manusia yang melibatkan hati rohani mereka. Peradaban ialah merukuk kepada kemajuan manusia dalam bidang kemanusiaan itu sendiri yang meningkatkan adab akhlak dan budi manusia yang mencirikan ketinggian akal budi manusia itu sendiri.
MANAKALA BIDANG SAINS, MERUJUK KEPADA SAINS TULEN, BUKAN SAINS DARI SEGI ILMU KESELURUHAN. Bidang ini merangkumi kemampuan manusia di dalam meneroka, tabiat kejadian alam dan sifatnya, misalnya dari segi bahan fizikal yang rahsianya misalnya dikaji secara biologi, fizik dan kimianya dan   tindak balas yang semua rahsia dapat digunakan oleh manusia bagi kepentingan mereka.
Kemajuan yang dihasilkan oleh manusia dengan meneroka rahsia alam mampu digunakan oleh manusia, misalnya dapat mengeluarkan tenaga bagi kemudahan kehidupan, dan dapat membina segala jenis kenderaan yang memudahkan manusia bergerak, dapat menghasilkan kaedah perhubnungan melalui IT, dapat membuat bangunan yang canggih dan menyediakan kemudahan kehidupan kemanusiaan dan dapat membantu manusia menghasilkan keperluan makan minum dan pakaian dan berbagai lagi. Hasil dari sains menghasilkan berbagai teknogi yang memajukan kehidupan manusia yang menjadikan mereka relatifnya makin bahagia.
Jasi dengan dua komponan keilmuan ini, iaitu Kemanusiaan dan Peradaban dan Sains dan Teknologi perlu diperkenalka di dalam pembelajaran pelajar pada  peringkat menengah rendah. Ianya bagi persediaan bagi pelajar memilih berdasarkan pengenalan dan kefahaman bidang-bidang yang dipelajari
Kita tidak mau apa yang dipelajari di sekolah tidak releven dengan kehiduan. Selepas habis belajar, ianya dilupakan dan dilihat tidak releven dengan realiti kehidupan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment