July 13, 2020

KURSUS-KURSUS DITAWARKAN


KURSUS-KURSUS DITAWARKAN
(Fikrah Bangi:  610),
BBB:  21 Zulkaedah 1441. = 13 Julai 2020M. (Isnin).

Bagi kursus yang ditawarkan  berjumlah tiga tahun menurut sistem semester (2 x 3), maka kursus dapat dipecahkan kepada enam pecahan. Tiap semester pelajar dikehendaki mengikuti sejumlah kursus  yang kita kirakan dari segi unit. Jumlah unit ini boleh dikecilkan umpamanya untuk tiga tahun dikehendaki mengikuti sebanyak 100 unit atau dibesarkan unit kepada 100 unit setahun, bererti 300 unit untuk tiga tahun dan 50 unit bagi satu semester. Kita memilih, bahawa satu semester pelajar dikehendaki  mengikuti 50 unit dan bagi tiga tahun ialah 300 unit.
Kursus yang ditawarkan dipecah  kepada tiga, iaitu:
1)    Kursus wajib diambil dan wajib lulus
2)    Kursus yang wajib diambil
3)   Kursus pilihan.
Kursus pilihan ini mempunyai dua bahagian, iaitu :
a)     Kemanusiaan dan Peradaban
b)    Sains dan Teknologi.
Pemilihan lebih dari separuh dari Kemanusiaan dan Peradaban atau Sains dan Teknologi melayakkan seorang pelajar  melanjutkan pelajaran kelak sama ada di dalam bidang Kemanusiaan dan Peradaban atau Sains dan Teknologi. Pemilihan hendaklah dibuat tidak kurang dari dua kursus bagi setiap bidang.
Setiap kursus bernilai  5 unit.
a)    Kursus Wajib dan Perlu lulus
1)    Bahasa Malaysia
2)    Perlembagaan  dan Kenegaraan

b)    Wajib ambil
1)   Matematik (Wajib lulus bagi aliran Sains dan Tekno;ogi)
2)   Bahasa Inggeris

c)    Kursus Pilihan (cadangan dapat ditambah atau dikurangkan)
C.1  Kemanusiaan dan Peradaban
1)  Agama Islam
2)  Sejarah dan Tamadun
3)  Ekonomi
4) Perdagangan
5. Pertanian
6. Sastera
7)  Kewartawanan
8) Pilihan satu bahasa (Cina, Tamil, Arab,Perancis dan sebagainya)
9)  Masakan
19)  Kraft dan Kesenian
Dapat ditambah atau dikurangkan.
C.2.  Sains dan Teknologi
1)  Geografi
2) Biologi
3) Fizik
4) Kimia
5)  IT
6) Alam Sekitar
7) Pelancongan
8) Sukan
9) Pertahanan
10) Keselamatan
Dapat ditambah atau dikurangkan.
Untuk tahun kdua dan ketiga dipertingkatkan level kursus bagi tahun-tahun berkenaan atau boleh ditukar kursus bagi kelompok kursus-kursus pi;ihan

Sekian.

No comments:

Post a Comment