July 17, 2020

PERBANYAKKAN KOLEJ - BIDANG SAINS-TEKNOLOGI


PERBANYAKKAN  KOLEJ – BIDANG  SAINS-TEKNOLOGI
(Fikrah Bangi: 614),
BBB:  25 Zulkaedah 1441H. = 17 Julai 2020M. (Juma`at).

Sebagaimana telah disebut, bahawa pengajian pada peringkat kolej adalah pengajian selepas SPM menggantikan tempat STPM sebagai kelulusan untuk masuk ke universiti, lantaran STPM  tidak mempunyai nilai ekonomi.
Diploma peringkat kolej juga mengambil masa dua tahun dan mempunyai beberapa fungsi. Ianya sebagai kelayakan bagi menyambung pengajian di universiti dan juga menyediakan tenaga mahir di dalam bidang  tertentu di kolej bagi menyediakan tenaga mahir pekerja kepada pihak tertentu di dalam bidang tertentu tersebut, Ianya juga melatih pelajar di dalam bidang-bidang berkenaan bagi membuka peluang berdikari membuka perusahaan sendiri. Kolej-kolej berkenaan pada dasarnya diwujudkan oleh kerajaan, tetapi boleh ditaja sama oleh pihak tertentu yang mempunyai hubungan misalnya mendapat tenaga mahir bagi pihak tertentu.

Contoh  bagi  kolej di dalam bidang sains dan teknologi
1)   Kolej Perubatan
Pengajian di kolej ini bagi menyediakan pelajar-pelajar perubatan yang jika lukus dengan baik dapat menyambung pengajian di dalam bidang perubatan di universiti yqang menawarkan bidang perubatan. Andainya jika pelajar tidak lulus dengan baik, ia boleh mengikuti kursus pada bidang lain yang ada hubungan dengan karier perubatan seperti di dalam bidang farmasi, dan sebagainya.
2, Kolej Engineering
Menawarkan kursus di dalam bidang engineering dan jika lulus dengan baik dapat menyambung pelajaran di universiti yang menawarkan bidang engineering,tetapi jika kelulusan tidak memuaskan dapat mengikuti pengajian yang lebih rendah seperti mechenical,  dan sebagainya. Mereka juga dapat bekerja di firma-firma engineering, boleh membuka  firma  menjual kereta dan sebagainya.

3. Kolej Agro Buisiness
Menawarkan kursus dalam bidang pertanian  dan perladangan jika lulus dengan baik dapat menyambung pengajian pada peringkat ijazah di universiti Pertanian, jika tidak mereka boleh mempelajari bidang berkenaan  pada peringkat kolej dan boleh bekerja di sektor pertanian dan perladangan seperti di Feldam dan Felcra atau membuka buisiness sendiri  di dalam bidang pertanian, permakanan dan banyak lagi di dalam bidang yang berhubung dengan pertanian.
4.  Kolej  Pembinaan
Di dalam negara yang pesat membangun, salah satu sektor yang berkembang ialah pembangunan fizikal,termasuk mendirikan bangunan, khususnya perumahan dan perbandaran. Mereka yang lulus dengan baik akan menyambung pengajian di universiti, jika tidak dapat melibatkan diri  di dalam pembinaan, arkitekture, perbandaran dan sebagainya. Juga bila berkemahiran boleh menjadi kontrektor dan sebagainya.
5.  Pertahanan  Keselamatan
Kolej menawarkan bidang Pertahanan  keselamatan seperti tentera, polis, pertahanan awan dan juga bomba.
Lulus dalam bidang ini boleh menyambung pengajian ke Universiti Pertahanan dan jika tidak layak,banyak peluang seperti berkhidmat di dalam tentera, polis, bomba,  angkatan pertahanan awam, sukarelawan dan sebagainya.
Banyak lagi dapat ditawarkan di dalam bidang sains dan teknologi Pendek kata pihak kerajaan menyediakan peluangt pembelajaran pada peringkat tinggi dan menyediakan pekerjaan, kepada berbagai pihak termasuk swasta bahkan mereka dapat menajadi pekerja mahir dan sebagainya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment