July 21, 2020

PERUBAHAN KEPADA KOLEJ


PERUBAHAN  KEPADA  KOLEJ
(Fikrah Bangi: 516),
BBB:  29 Zulkaedah 1441H. = 21 Julai 2020M. (Selasa).
Pengajian yang bersifat praktikal  dan akademik mendapat pasaran pekerjaan yang baik  seperti pengajian secara  teknikal dan vokesyinal, bahkan mereka lebih laku dari  lulusan universiti. Bagi pengajian pada peringkat kolej adalah mengimbangi dari segi akademik dan praktikal.  Ciri  ini adalah  ditekankan  baik  di bawah  bidang Kemanusiaan dan Peradaban  dan  di bawah  Sains  dan  Teknologi..  Melalui  pengajian  ini  lulusan berpeluang menyambung pengajianm  pada peringkat  universiti  dan mendapat  pasaran  yang  baik dari segi pekerjaan.
Sebelum  diwujudkan  pengajian pada peringkat kolej ini perlu kepada persediaan, iaitu:
1)    Kurikulum
Pihak Kementrian Pelajaran perlu memilih tokoh-tokoh di dalam berbagai pelajaran di bawah Kemanusiaan  dan Peradaban  menggubal kurikulum  yang menepati tahap kolej  dan juga kaedah praktikal bagi pembelajaran..  Keadaan yang sama diperlukan bagi bidang Sains dan Teknologi. Pakar-pakar berkenaan sudah  ada di kalangan guru-guru yang sedang berkhidmat, di samping menambah dan melatih guru atau disebut sebagai pensyarah yang baru.
2)   Bangunan
Buat permulaan kelas-kelas tingkatan enam di sekolah dapat digunakan secara sementara bagi menjalankan pengajian pada peringkat kolej. Tetapi usaha mewujudkan kampus khas perlu dilakukan. Keutamaan perlu didahulukan mana yang lebih penting dan mendapat sambutan. Misalnya mewujudkan kampus bagi Kolej Pengajian Ekonomi dan Perdagangan,  Kampus bagi Kolej Perubatan, Kolej Pengajian Islam dan sebagainya. Sebenarnya  ada sebahagian  dari kampus yang telah wujud dapat ditukarkan kepada pengajian kolej. Terdapat sekolah-sekolah agama yang sesuai ditukarkan kepada Kolej Pengajian agama. Dengan  demikian dapat mengurangkan dari segi perbelanjaan.
3)    Kawasan
Mungkin timbul di tempat mana perlu diutanakan bagi mendirikan kolej berkenaasn.  Mungkin setiap negeri mendapat peluang bagi mendirikan kolej berkenaan yang mungkin keperluannya lebih dari satu kolej. Tetapi perlu difikirkan dari segi kesesuaian dan kemudahan yang ada pada sesuatu tempat. Misalnya jika mau diwujudkan kampus Kolej Ekonomi dan Perdagangan, perlu ada padanya pusat perdagangan dan kilang bagi tempat latihan. Jika mau diwujudkan kampus Kolej Agro-buisiness, maka sesuai dengan tempat yang ada ladang dan kawasan pertanian dan jika mau diwujudkan Kolej  Merin dan Lautan, maka sudah tentulah sesuai di kawasan berdekatan dengan laut sesuai untuk kawasan praktikal.
4)    Kerjasama
Pengajian peringkat kolej ini wajar mendapat kerjasama dan penajaan dari pihak yang ada kepentingan dan faedah daripada kolej. Misalnya  jika didirikan Kolej Engineering dan Teknikal, maka didirikan di tempat yang ada misalnya industri yang mengeluarkan kenderaan atau alat-alat yang berhubung dengan kenderaan maka wajar disirikan di kawasan mengeluarkan kereta dan akat-alat kenderaan, maka syarikat berkenaan wajar memberi kerjasama, sponsor bahkan membiayai peruntukan bagi kampus berkenaan kerana syarikat berkenaan mendapat kemudahan dari segi pekerja mahir dan sebagainya.
5)   Biasiswa
Antara masalah dari segi pembelajaran pada peringkat tinggi ialah  mendapat peruntukan kewangan. Kolej yang berorientasikan akademik dan amali ini wajar mendapat biasiswa dan tajaan dari badan-badan dan syarikat yang ada hubungan  dengan  bidang-bidang pengajian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment