July 27, 2020

RUNDINGAN - KESEFAHAMAN, PEMBENTUKAN MALAYSIA


RUNDINGAN – KESEFAHAMAN, PEMBENTUKAN MALAYSIA
(Fikrah Bangi: 620),
BBB:  06 Zulhijjah 1441H. =  27 Julai 2020M. (Isnin).

Dalam rundingan kemerdekaan bagi pembentukan  Malaysia ada persamaan antara rundingan kemerdekaan Malaya  dan  pembentukan Malaysia. Kaedah yang digunakan ialah secara Rundingan dan Kesefahaman. Ini tidak bererti tidak ada berlakunya penentangan baik pada peringkat bagi Kemerdekaan Malaya dan Pembentukan Malaysia.
Bagi kemerdekaan Malaya setelah berlakunya penentangan terhadap Gagasan Malayan Union yang dicadang British dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu  (1948).  Rundingan ke arah kemerdekaan berlaku dengan penyatuan kaum melalui Umno, MCA dan MIC yang Umno diketuai oleh  Tunku Abdul Rahman , MIC oleh Leong Yu Koh dan MIC oleh Manikavasagam. Rombongan berangkat ke London dan selepas dari siri rundingan kemerdekaan Makaya berlaku pada 31 Ogos 1957.
Selepas Filipina mencapai kemerdekaan dan Indonesia jufa menbapai kemerdekaan, tinggal beberapa kawasan  jajahan British belum merdeka, iaitu Singapura, Sabah,  Sarawak dan Brunei di bawah Kesultanan Melayu Brunei dilihat tidak selamat dari ancaman luar, sedang British mau melihat kawasan tanah jajahannya ini dapat kekalsebagai satu intiti bekas Tanah Jajahan British, seeloknya berada di dalam satu kesatuan. Untuk diletak di bawah kesatuan dengan Australia dan New Zealand di bawah kekuasaan British, tetapi  begitu  jauh dari segi geografi, diselangi antaranya oleh Indonesia. Tunku Abdul Tahman dilihat berkesempatan dengan situasi dan saat sejarah dengan mengusulkan pembentukan negara Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei di bawah Kesultanan Melayu Brunei. Cadangan ini diliha selari  dengan hasrat British dan tidak mendapat bantahan dari British, lantaran itu semangat Rundingan bagi mendapat kesefahaman antara pemimpin di negeri-negeri berkenaan, iaitu Tunku dari Malaya, Lee Kuan Yu dari Singapura, Tun Mustafa dan Tun Fuad Stephen dari Sabah, Tun Jugah Anak Bering,  Abdul Rahman Ya`kob dari Sarawaj dan Sultan Brunei dari Brunei berlaku rundingan  dan bersetuju membentuk Malaysia pada 31 Ogos 1963,  tetapi oleh kerana  Suruhan jaya Coboult dan pihak Bangsa Bersatu tidak sempat menyelesaikan urusan,juga berlaku pemberontakan di Brunei menentang penyertaan Brunei diketuai Azhari, maka tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditangguh kepada 16  September 1963. 1963.
Apa  yang hendak ditekankan di sini,bahawa kaedah rundingan mencari persefahaman dan persetujuan digunakan bagi pembentukan Malaysia. Pendapat diambil  bukan saja dari  British dan pimpinan negeri-negeri berkenaan,tetapi pendapat rakyat juga ditinjau, kelewatan pengurusan menyebabkan tarikh pembentukan Malaysia yang asalnya mau disamakan dengan tarikh kemerdekaan Malaya terpaksa diubah kepada 16 September 1963.
Pembentukan Malaysia yang sepatutnya disertai sama oleh semua bekas tanah jajahan British itu tidak terlepas dari gelora dalaman dan luaran yang terpaksa dihadapi oleh pemimpin-pemimpim yang sama menubuhkan Malaysia.
Penentangan yang sengit diterima dari pemimpim Imdonesia yang diketuai oleh Presidennya, iaitu Sukarno, Perdana Menterinya Subandrio dan Aidit Ketua Parti Komunis Indonesia,  Negara Indonesia melancarkan konfrontasi terdap Malaysia. Manakala  Filipina yang diketuai oleh Macapagal dan Marcos juga menentang penubuhan Malaysia dan mendakwa Sabah adalah sebahagian dari Negeri Sulu bahagian Selatan Filipina, manakala Brunei tidak jadi menyertai Malaysia kerana berlakunya pemberontakan dalam negara itu dan tidak mau menyertai Malaysia.
Walau bagaimana hasil dari rundingan dan kesefahaman Malaysia terbentuk pada 16  September 1963.
Sekian.

No comments:

Post a Comment