July 16, 2020

KEPERLUAN


KEPERLUAN
(Fikrah  Bangi:  513),
BBB: 24 Zulkaedah 1441H. = 16 Julai 2020M. (Khamis).

Telah dibincangkan bahawa pengajian hingga peringkat  SPM masih  tidak dipisahkan  dengan aliran-aliran. Ianya diikuti oleh semua pelajar, tetapi pemilihan  mata pelajaran memperlihatkan kecenderungan pelajar  ke arah yang ditujui seperti kepada pengajian sains dan teknologi, kemanusiaan dan peradaban.

Walau bagaimana  ada  keperluan-keperluan disediakan di sekolah lebih dari kini seperti.
1)    Guru
Bidang  pengajaran lebih banyak, sebab itu perlu latihan guru kepada bidang-bidang berkenaan  sperti guru sains tulin, guru kemanusiaan  dan peradaban. Guru khusus  bagi  ekonomi ,pertanian, perusahaan, agama dan sebagainya.
2)    Makmal
Makmal tidak saja kepada bidang sains,tetapi bagi bidang-bidang yang lain. Misalnya ekonomi, perusahaan, pelancongan dan sebagainya.
3)   Lapamgan
Ada pengajian yang perlu kepada lapangan. Misalnya perniagaan perlu turun ke pasar, premis perniagaan, ke bank dan  sebagainya. Demikian dengan pertanian perlu ke ladang, bendang dan sebagainya.
4)   Kerjasama
Pihak Kementerian, bahkan kerajaan mengarah  agar pihak berkenaan memberi kerjasama dengan pihak sekolah
5)   Penajaan
Pihak institusi-institusi  berkenaan, contoh industri, pertanian, pembinaan, pelancongan dan sebagainya wajar, bahkan diminta  membuat tajaan kepada  pihak sekolah. Pihak berkenaan dapat mengenalpasti pekerja-pekerja yang dapat ditawarkan bila perlu.
 Peringkat Pengajian Lanjutan
Pada masa kini selepas pengajian SPM, pelajar  sama ada berhenti belajar dan masuk ke pasaran pekerjaan  tanpa pengalaman atau  ditawarkan  menyambung pengajian ke STPM  sama ada dalam bidang sastera atau sauns selama dua tahun.
Masalahnya dengan tempoh dua tahun, jika pelajar  lulus minima dan tidak ditawarkan ke universiti, maka sijil STPM ini tidak mempunyai nilai ekonomi seperti SPM.
Adalah dicadangkan, sijil dua tahun STPM ditiadakan, sebaliknya pengajian dua tahun ini dijadikan peringkat diploma yang mempunyai nilai ekonomi.
Pada peringkat diploma ini pelajar dapat memilih pelajaran dan kombinasi pelajaran yang  mengukuhkan bidang yang dipilih. Dengan diploma katakan sains pelajar boleh menyambung pengajian seperti perubatan, engineering, pertanian dan sebagainya. Bagi pelajar kemanusiaan dan peradaban boleh  menyambung pengajian ke universiti dalam bidang ekonomi, perdagangan,  politik dan sebagainya. Begitulah dengan bidang-bidang yang lain. Kiranya pelajar-pelajar tidak dapat menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, maka dengan dip;oma yang ada boleh dipohon pekerjaan yang  sesuai dengan kelulusan.
Dalam kata lain, diploma adalah tahap kedua lulusan yang dapat kelulusan yang dapat dipohon pekerjaan.
Diploma kelulusan yang kukuh sama ada untuk menyambung pelajaran atau memohon pekerjaan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment