July 29, 2020

WILAYAH DAN KEPIMPINAN


WILAYAH DAN KEPIMPINAN
(Fikrah Bangi:  622),
BBB: 08 Zulhijjah 1441H. = 29 Julai 2020M. (Rabu).

Kewajaran Singapura seharusnya berada di dalam Malaysia, bukan setakat ianya  sebelum itu adalah di bawah penjajah British, tetapi Singapura dari segi geografi merupakan hujung bagi Semenanjung Tanah Melayu dan sebelum Merdeka Singapura  sebagai Pusat Pentadbiran British di Semenanjung Tanah Melayu. Kegiatan dagang, penerbitan akhbar dan penyiaran adalah dari Singapura sebelum Kuala Lumpur menjadi Pusat Pemerintahan Malaya selepas merdeka. Singapura dari segi sejarah dan budaya adalah pusat pemerintahan Tanah Melayu apabila Sang Nila Utama berpindah dari Palimbang ke Singapura yang nama asalnya ialah Temasik. Selepas itu Sang Nila Utama berpindah Ke Johor dan seterusnya ke Melaka.
Brunei adalah Negara di bawah Pemerintahan Kesultanan Melayu  Brunei i yang pernah memerintah sebahagian besar Borneo sebelum kedatangan British. Kemasukan Brunei ke dalam Malaysia dapat mengukuhkan pemerintahan Diraja Melayu yang cirinya sama dengan pemerintahan di Semenanjung Tanah Melayu. Walau bagaimana menjelang pembentukan Malaysia berlaku pemberontakan di negara itu dipimpin oleh Azhari dan menyebabkan negara itu  terbantut dari menyertai Malaysia.
Walaupun Singpura  yang dikeluarkan dari Malaysia (1965) dan Brunei tidak menyertai Malaysia, kedua negara itu tidak bersama dari segi politik dan pemerintahan, tetapi berada  di dalam geografi  berdekatan dan di tengah  geografi Malaysia. Kedua-dua negara amat rapat dengan Malaysia, bahkan  dari segi ekonomi antara dua pihak bergantung antara satu sama lain. Kedua-dua negara berada di dalam kawasan aman yang sama dinikmati oleh Malaysia, Singapura dan Brunei. Ketiga-tiga negara ibarat tiga biji buah yang berada pada tangkai yang sama. Antara satu sama lain bergantung dan perlu memerlui antara satu sama lain. Banyak kerjasama antara satu pihak dengan yang lain.
Ikatan Sabah adalah  wilayah yang berada di bawah Penjajah British. Pernah berada di bawah pentadbiran East Hindia Company British sebelum menyertai Malaysia, Bahagian utaranya dekat dengan kawasan Sulu di Selatan Filipina yang pemerintah Sulu pernah mendakwa bahagian utaranya adalah di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu. Pemimpin awal yang sama  berjuang bagi pembentukan Malaysia ialah Tun Mustafa dan Tun Fuad Stephen dan beberapa yang lain. Kita merasa mereka yang berjuang pada peringkat awal sehingga sama menubuhkan Malaysia, kurang diberi kedudukan dan  tempat di dalam pembentukan Malaysia.
Keadaan yang hampir sama dengan  Sabah ialah Sarawak, bahawa  Sarawak adalah di bawah penjajahan British. Sarawak sebelum merdeka adalah di bawah pemerintahan Raja Brook dan keturunannya.. Agak menarik, bagaimana rakyat Sarawak amat menghormati pemerintahan Brook yang mewarnai sejarah wilayah ini. Sarawak adalah wilayah yang  mempunyai  banyak  suku kaum yang mewarnai budaya  wilayah itu. Antaranya, Melayu,  Melanau, Kelabit, Bajau, Batak, Orang Ulu,  dan berpuluh lagi kaum yang masing-masing mempunyai bahasa dan dialek sendiri.
Sebagaimana di Sabah, kita merasa tokoh-tokoh awal  yang sama berjuang bagi pembentukan Malaysia tidak diberi kedudukan yang sewajarnya. Tokoh-tokoh yang disebut dahulu seperti Tan  Sri Jugah Anak Baring,  Tan Sri Kaloningkan, Abdul Rahman Ya`job dan lain-lain lagi
Dengan pembentukan Malaysia, negara ini menguasai dua pintu masuk, iaitu Selat Melaka dan Laut Malaysia yang mengawal  kawasan antara Teluk Siam dan   Filipina ke utara..
Malaysia sama membina  kemakmuran di rantau aman Asean dan Asia Tenggara.
Sekian.

No comments:

Post a Comment