July 30, 2015

Al-Qur`an Al-Karim: Boleh Didekati Dari Berbagai Dimensi Bagi Mempelajarinya


BBB, 13 Syawal 1436 = 29 Julai 2015 (Rabu):
Berdepan dengan Al-Qur`an adalah berdepan dengan lautan keilmuan dan maklumat yang mencabar pemilihan dari mana hendak memula dan meneruskan. Ini bererti terlalu banyak pendekatan yang boleh diambil, tetapi apakah pendekatan yang paling sesuai ? Kata Muhammad Qutb di dalam bukunya berjudul `Dirasat Qur`aniyyah`, bahawa dia mulai membaca Al-Qur`an sejak umur sembilan tahun tanpa mengetahui kandungan. Ia adalah didorong oleh minat semata-mata dan mesra dengan membacanya. Namun dari permulaan itu dia terus mendalami Al-Qur`an dan menjiwainya sehingga segala hasil penulisannya, termasuk di dalam bidang seni yang menjadi minatnya adalah diwarnai Al-Qur`an. (Muhammad Qutb, Dirasat Qur`aniyyah, Beirut-Al-Qahirah, Dar al-Shuruq, 1400H/1980: 5).
Pengalaman Muhammad Qutb (saudara kepada Syed Qut al-Shahid), bukanlah pengalaman beliau berseorangan, tetapi juga adalah pengalaman bagi pelajar-pelajar Islam yang bermula dari kecil yang setengahnya sejak dari 7 tahun sudah mempelajari Al-Qur`an secara tradisi dari guru-guru Al-Qur`an sama ada dari ibu bapa atau guru-guru khusus. Apa yang hendak ditekankan bahawa pengajian Al-Qur`an adalah pengajian yang amat penting yang paling utama diberi perhatian di dalam pengajian di masjid.


Banyak pendekatan di dalam pengajian Al-Qur`an, misalnya mempelajarinya secara bacaan bertajwid di bawah bimbingan guru Al-Qur`an, mempelajarinya secara tarannum,  membaca sambil memahaminya melalui terjemahan, juga huraian dan mempelajarinya secara tafsiran melalui guru-guru tafsir. Apakah pendekatan yang wajar diambil oleh Masjid Al-Umm berhubung dengan pengajian Al-Qur`an ?
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa seboleh-bolehnya pengajian yang dianjur oleh Masjid al-Umm adalah bersifat menyeluruh, ertinya dapat diikuti oleh semua peringkat. Pengajian Al-Qur`an dapat diaplikasikan kepada semua pihak menurut tahap umur dan kesesuaian pengajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa tahap pengajian Al-Qur`an yang dapat dijalankan, iaitu
1)      Pada peringkat anak-anak
2)      Peringkat tahfiz
3)      Peringkat tinggi.
Pada peringkat anak-anak yang bermula dari umur tujuh tahun hingga ke tahap remaja adalah pengajian yang membetulkan bacaan, melalui guru-guru Al-Qur`an. Mereka juga melibatkan pelajar-pelajar sekolah yang boleh datang masa di luar waktu sekolah, termasuklah di hujung minggu. Pengajian secara pembetulan bacaan, termasuklah juga pengajian secara bertajwid ini dilakukan juga terhadap peringkat dewasa yang masih tidak dapat membaca Al-Qur`an. Bagi mereka diadakan kelas khusus dan secara berasingan.
Termasuk di bawah kategori belajar membaca Al-Qur`an ini ialah pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian secara tarannum yang sama boleh diikuti oleh pelajar tahfiz. Pengajian secara tarannum dilihat sebagai pakej lengkap bagi pelajar mengaji Al-Qur`an biasa dan secara tahfiz. Kemampuan mengaji secara tarannum dapat melengkapkan kebolehan mengaji seorang tahfiz yang mereka mempunyai kelebihan apabila menjadi imam, begitu juga bagi pelajar-pelajar biasa. Dengan kemampuan membaca Al-Qur`an secara bertarannum memungkinkan pemebaca-pembaca Al-Qur`an ini mewakili masjid atau daerah ke pertandingan-pertandingan tilawah Al-Qur`an pada peringkat daerah, negeri, kebangsaan, bahkan hingga ke peringkat antara bangsa – teramsuk pertandingan bagi kategori tahfiz.
Untuk peringkat dua ialah bagi kelas tahfiz. Adalah menjadi tujuan bahawa pelajar-pelajar tahfiz yang mengikuti kelas Tahfiz di Masjid Al-Umm dapat memahami kandungan Al-Qur`an. Bererti mereka tidak setakat menghafal semata-mata. Sebab itu mereka dikehendaki mengikuti pengajian bahasa Al-Qur`an (Arab) dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Adalah diharapkan bersama hafalan mereka dapat memberi maksud atau tafsiran terhadap ayat-ayat yang mereka baca dan hafal.
Pengajian pada peringkat tinggi berhubung dengan Al-Qur`an, ialah pengajian tafsir. Adalah diharapkan bahawa guru yang mengajar kitab tafsir tidak hanya mengajar kitab tafsir di dalam bahasa Melayu, tetapi juga mampu mengajar kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Arab. Ini bererti pelajar-pelajar juga adalah dikehendaki mempelajari bahasa Arab. Kemampuan berbahasa dan memahami bahasa Arab ini, tidak mesti melalui pengajian di Masjid al-Umm, tetapi mereka yang belajar ini sama ada pengaji-pengaji tempatan atau luaran sudah belajar bahasa Arab dan berkemampuan menggunakan bahasa tersebut di dalam memahami tafsiran yang disampaikan oleh guru-guru tafsir. Namun jika pelajar-pelajar yang mau mengikuti kelas tafsir tidak mempunyai kebolehan bahasa Arab, maka mereka juga dikehendaki mengikuti pengajian bahasa tersebut bersama-sama pelajar tahfiz dan pelajar-pelajar yang lain yang mengikuti pengajian bahasa Arab.
Dengan pengajian Al-Qur`an dan memahami kandungan seperti melalui pengajian tafsir yang pelajarnya mahir berbahasa Arab, maka pelajar-pelajar berkenaan mampu misalnya mengolah kandungan dan bidang-bidang di dalam Al-Qur`an seperti:
1)      Mengeluarkan ayat-ayat hukum (ahkam) yang menjadi prinsip hukum Islam
2)      Ayat-ayat yang berhubung dengan berbagai jenis ibadat
3)      Bahan-bahan sejarah yang ada di dalam Al-Qur`an dan mengkonstruksikan sejarah berkenaan.
4)      Mengenalpasti dan mengeluarkan berbagai jenis ilmu yang ada di dalam Al-Qur`an
5)      Menghayati dan dapat menghuraikan mengenai estetika Al-Qur`an
6)      Mengenali dan memahami serta mengaplikasikan prinsip bahasa Al-Qur`an yang menjadi induk bagi bahasa Arab.
7)      Megenalpasti dan membuktikan tentang i`jaz Al-Qur`an
8)      Dapat menerangkan sebab-sebab nuzul bagi sesebuah ayat Al-Qur`an
9)      Menjelaskan ayat-ayat yang membuktikan Islam amat prehatin contohnya tentang alam sekitar, kebersihan dan sebagainya.
10)   Berbagai-bagai bidang yang dapat dikenalpasti
Pokoknya kita tidak mau mempelajari sumber utama Islam iaitu Al-Qur`an menjadi bahan yang dibaca tanpa memahami makna dan dilagu berdasarkan keindahan suara sahaja. Yang kita mau bahawa  Al-Qur`an dipelajari, dihayati, bahkan diaplikasikan di dalam kehidupan sama ada secara sendiri, jamaah dan masyarakat. Hendaknya peningkatan kualiti individu dan jamaah adalah hasil dari pengajian terhadap Al-Qur`an. Sesungguhnya banyak lagi rahsia-rahsia Al-Qur`an belum lagi diteroka. Adalah menjadi tanggungjawab kita mendalami dan menjadikannya prinsip dan panduan,

Sekian. 

No comments:

Post a Comment