July 8, 2015

Penyusunan Pengajian Dilihat Dari Segi Keutamaan


BBB, 20 Ramadhan  1436 = 07 Julai 2015 (Selasa):
Antara kegiatan yang utama di Masjid Al-Umm ialah kegiatan yang bersifat ilmu yang disebut `pengajian` bagi memasyarakatkan ilmu keislaman di tengah masyarakat. Pengajian yang bersifat fardu ialah yang paling utama dari segi kepentingan dan penggunaan di dalam ibadat di masjid dan juga di luar masjid, bahkan kesempurnaan ibadat dan bidang-bidang yang lain bergantung padanya. Secara tradisional bahkan semasa dilihat bahawa induk bagi pengajian agama dan kesempurnaan pegangan agama dan amalan adalah pengajian Al-Qur`an, a`qidah dan fiqh. Maka  di dalam Bengkel Untuk Merancang & Mengimarahkan Masjid Al-Umm,  juga dilihat pengajian adalah kegiatan utama di masjid. Di dalam pengajian juga adalah dilihat bahawa pengajian Al-Qur`an, `aqidah dan fiqh adalah pengajian yang penting dan berada pada bahagian atas dari segi susunan dan kepentingan pengajian.


Kepentingan pengajian Al-Qur`an tidak dapat dinafikan, lantaran Al-Qur`an adalah induk bagi agama Islam, perlembagaan dan panduan bagi semua bidang agama Islam. Penerimaan Al-Qur`an semasa di Makkah  (Iqra` - wahyu pertama) adalah memulakan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. dan penerimaan Al-Qur`an berterusan secara bertahaf selama 23 tahun sehingga menjelang kewafatan Baginda ketika berumur 63 tahun di Madinah. Al-Qur`an bukan setakat diturunkan wahyu, tetapi adalah perjalanan dan aplikasi dalam perkembangan agama Islam selengkapnya dan menjadi perlembagaan dan panduan umat Islam.
Pentingnya Al-Qur`an, lantaran tanpa mempelajarinya tidak sempurnanya ibadat seseorang Islam. Al-Qur`an perlu dibaca di dalam solat, kewajipan membaca sekurang-kurang membaca – Al-Fatihah Ummul Kitab` di dalam setiap rakaat solat, di samping keperluan membaca bacaan-bacaan yang lain. Daripada Al-Qur`an lahirnya keilmuan-keilmuan Islam dan keilmuan-keilmuan yang lain di dalam Islam. Antara keilmuan-keilmuan yang wajib dipelajari di dalam Islam, lantaran kesempurnaan Islam seseorang bergantung kepadanya ialah ilmu `aqidah dan ilmu fiqh. Ilmu aqidah yang juga dikenali sebagai ilmu tauhid, usuluddin dan ilmu al-kalam ialah ilmu yang berhubung dengan mental yang meyakini kewujudan Allah, keesaan dan kekuasaanNya yang merupakan satu daripada rukun iman yang utama dari enam rukun. Prinsip dari kewujudan Allah dan huraian-huraian yang berhubungan dengannya dan rukun-rukun iman yang lain adalah berasaskan kandungan Al-Qur`an. Aqidah dan pembetulan adalah penting, lantaran kesempurnaan yang lain adalah bergantung pada kesempurnaan aqidah. Lantaran dalam skema keilmuan Islam yang wajib dipelajari, maka ilmu aqidah adalah berada paling atas, di samping kewajipan mempelajari Al-Qur`an.
Berikut dari kepentingan ilmu `aqidah, ialah bidang fiqh yang juga dikenali sebagai ilmu syari`ah. Jika aqidah ilmu yang berhubung dengan keyakinan, mental dan bersifat pegangan dalaman, maka  ilmu fiqh ialah ilmu yang berhubung dengan aturan dan amalan lahiri seharian dan sepanjang. Segala yang berhubung dengan amalan ibadat dan kehidupan secara individu dan jamaah tidak terkeluar dari atauran syariat. Ianya termasuk ibadat khusus seperti solat, zakat, puasa, mengerjakan Haji ke Baitillah al-Haram dan termasuk segala amalan-amalan seperti nikah-kahwin, berjual beli, pinjam meminjam, makan minum dan sebagainya. Semuanya aturan adalah terkandung di dalam Al-Qur`an.
Kepentingan keilmuan-keilmuan di atas diberi perhatian utama oleh ulama` dan berasaskan ayat-ayat Al-Qur`an dan juga Hadith, maka ketiga-tiga keilmuan diolah dan dihuraikan sebagai ilmu-ilmu khusus yang melahirkan kitab-kitab mengenai bidang-bidang keilmuan berkenaan.
Bagi membetuli bacaan Al-Qur`an melahirkan kaedah-kaedah membacanya secara betul dan ada pula kaedah bagi membaca al-Qur`an secara betul – iitu  ilmu yang dikenali sebagai ilmu tajwid. Manakala bagi bidang aqidah juga lahir ulama-ulama yang mengarang kaedah-kaedah ilmu aqidah yang antara tokoh terkenal Imam Ash`ari, Maturidi dan Al-Tahawi di samping lahirnya pengolah-pengolah yang lain tentang ilmu aqidah. Demikian juga dengan bidang fiqh lahirnya ulama` fiqh terkenal seperti Imam Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali dan pendukung-pendukung bagi imam-imam tersebut. Mereka semua mengarang kitab-kitab panduan berasaskan Al-Qur`an sehingga timbul apa yang dinamakan mazhab-mazhab seperti di dalam ilmu aqidah dan fiqh berdasarkan nama imam-imam yang mengolah ilmu-ilmu berkenaan.


Di dalam pengajian di Masjid Al-Umm, sebagaimana di pengajian-pengajian yang lain, termasuk di fakulti-fakulti keislaman adalah memberi keutamaan terhadap pengajian yang dapat dikatakan tradisi, tetapi tetap berterusan dari segi pengajian. Pengajian Al-Qur`an di Masjid Al-Umm seharusnya bermula dri peringkat paling rendah sehinggalah kepada peringkat paling tinggi, dewasa dari segi umur atau tinggi dari segi pengajhian yang berhubung dengan Al-Qur`an seperti pengajian tafsir dan sebagainya.
Pengajian pada peringkat bawah ialah pengajian pada peringkat anak-anak dari peringkat umur sebelum sekolah rendah, sekolah rendah, bahkan sekolah menengah. Peringkat rendah bermula dari pengajian muqaddam. Cara pengajaran boleh secara tradisional dalam mana guru dan murid-murid mengambil tempat pada sebahagian sudut dari masjid dan mengajar kelompok murid-murid membaca Al-Qur`an sama ada pada sebelah pagi bagi  murid-murid bersekolah formal pada sebelah petang atau selepas zohor atau asar bagi murid-murid yang bersekolah formal pada sebelah pagi. Sebaiknya murid-murid lelaki dibimbing oleh guru lelaki dan murid-murid perempuan dibimbing oleh guru perempuan.
Pengajian Al-Qur`an tidak terhad kepada murid-murid peringkat rendah sahaja, ianya dapat diikuti oleh peringkat menengah jika mereka masih tidak dapat membaca Al-Qur`an menurut masa yang sesuai bagi mereka mengikuti. Pengajian juga terbuka bagi orang dewasa yang mungkin mereka sudah boleh membaca Al-Qur`an, tetapi bertujuan untuk membetul dan memperhaluskan bacaan Al-Qur`an. Cara ini umpamanya dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah di mana guru-guru dengan kelompok masing-masing di kelilingi oleh mereka yang mau membetulkan bacaan Al-Qur`an. Pembaca-pembaca ini adalah pelajar tempatan dan yang datang dari berbagai negara dalam rangka mereka datang menunaikan umrah dan haji dan menziarah ke Madinah dan mengambil peluang membetulkan bacaan Al-Qur`an dengan guru-guru Al-Qur`an semasa menziarah Masjid Nabawi.
 Adapun pengajian yang berhubung dengan aqidah dan fiqh, pada kebiasaan pengajian yang berhubung dengan aqidah dan fiqh ini diadakan pada masa antara maghrib dan Isya` dengan menggunakan kitab-kitab aqidah dan fiqh yang muktabar dari aliran sunni dan diajar oleh guru-guru yang berkebolehan dalam bidang-bidang berkenaan. Pengajian mungkin diadakan pada hari-hari hujung minggu yang diikuti oleh semua lelaki dan perempuan. Atau adakala kalangan muslimat menganjurkan kelas-kelas khas bagi muslimat pada hari-hari hujung minggu, pada sebelah pagi hari Sabtu atau Ahad.
Pengajian keilmuan tidak terhad kepada ilmu Al-Qur`an, aqidah dan fiqh sahaja, tetapi dengan mempelajari tiga bidang keilmuan ini sekurang-kurang terangkat dari segi fardu keilmuan bagi seseorang dan dapat memberi panduan kepada seseorang dari segi amal ibadat, di samping meluaskan lagi pengajian secara mendalam dan meluas kepada bidang-bidang yang lain.

Sekian.

No comments:

Post a Comment