July 13, 2015

Pentingnya Mempelajari Bahasa Al-Qur`an


BBB, 25 Ramadhan 1436 = 12 Julai 2015 (Ahad):
Menyebut Bahasa Al-Qur`an, tetapi tidak menyebut `Bahasa `Arab` bagi memberi tanggapan, bahawa dengan menyebut Bahasa Al-Qur`an adalah sebagai bahasa Umat yang merapatkan hubungan kita dengan bahasa tersebut, sebaliknya dengan menyebut Bahasa Arab adalah bahasa orang-orang Arab. Bahasa Al-Qur`an adalah bahasa fusha yang mantap serta baku dan mempunyai kaedah nahu-saraf yang teratur serta mempunyai kedalaman dari segi balaghah. Sedangkan bahasa Arab, khususnya yang moden banyak berubah dan bukan lagi bersifat fusha.


Hubungan rapat kita dengan Bahasa Al-Qur`an, lantaran penurunan Al-Qur`an kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa Al-Qur`an (`Arab) dan Al-Qur`an menjadi prinsip, perlembagaan, induk dan kitab panduan bagi umat Islam. Termasuk juga penggunaan bahasa Al-Qur`an ialah  Al-Hadith yang menggunakan bahasa yang teratur mengikut kaedah nahu dan sarafnya.
Di dalam membicarakan keilmuan yang patut dipelajari di Masjid Al-Umm, kita telah membicarakan tentang Al-Qur`an (serta tajwid), aqidah, fiqh, tafsir dan Hadith. Ianya merupakan ilmu yang utama di dalam Islam yang melibatkan peraturan dan amalan dalaman (aqidah) dan peraturan luaran dan amalan (fiqh) dan memahami lebih dalam terhadap kandungan Al-Qur`an (tafsir), termasuk Al-Hadith. Keilmuan-keilmuan berkenaan adalah tumbuh dan berkembang di dalam rahim peradaban Islam adalah bermula di dalam bahasa Al-Qur`an. Sudah tentulah bagi yang tidak menguasai dan memahami Bahasa Al-Qur`an mampu mendengar seperti mampu membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Qur`an tanpa memahami kandungan. Kalau tidak menguasai dan tidak memahami Bahasa Al-Qur`an, maka sudah pastilah tidak dapat mempelajari keilmuan-keilmuan berkenaan  yang di dalam bahasa Al-Qur`an. Mungkin dapat dikatakan pemahaman terhadap keilmuan-keilmuan, ialah melalui terjemahan. Lantaran kini memang banyak dilakukan terjemahan terhadap keilmuan-keilmuan Islam, bahkan terjemahan terhadap Al-Qur`an termasuk terjemahan terhadap tafsir dan juga Al-Hadith. Memang terjemahan-terjemahan banyak dilakukan terhadap bidang-bidang keilmuan yang diperkatakan. Tetapi tanpa menguasai dan memahami bahasa Al-Qur`an (Arab) kunci keilmuan terhadap sumber-sumber utama tersebut adalah terhad. Sebagaimana di dalam pengajian moden kini, dengan hanya menguasai satu bahasa sahaja – Bahasa Melayu, tanpa menguasai katakan bahasa Inggeris, bahasa antarabangsa, maka ibarat tiada kunci keilmuan penting yang dengannya dapat menerokai bahan-bahan keilmuan di dalam bahasa yang penting itu.
Meguasai bahasa Al-Qur`an bererti mempunyai kunci keilmun yang dapat memahami kandungan Al-Qur`an dan Al-Hadith dan membuka khazanah keilmuan Islam yang dihasilkan sejak di zaman permulaan Islam yang diterokai oleh ulama` di dalam bidang masing-masing sejak dahulu hingga kini. Sebaliknya tanpa menguasai dan memahami melalui Bahasa Al-Qur`an, tetapi melalui bahasa terjemahan atau huraian secara langsung dalam bahasa selain dari Bahasa Al-Qur`an seperti dalam bahasa Melayu, maka kefahaman adalah terhad. Kefahaman pula  tidak asli dan mendalam sebagaimana di dalam Bahasa Al-Qur`an yang asal. Walaupun pembelajaran dan kefahman dapat dilakukan melalui bahasa katakan bahasa Melayu, tetapi di dalam bahasa Melayu itu sendiri, terutama bahasa kitab dan bahasa Melayu yang mendukung keilmuan Islam, maka sebenarnya yang mempelajarinya tidak  dapat terlepas dari bertembung dengan ayat-ayat  Al-Qur`an, Hadith dan istilah-istilah yang berasal dari Bahasa Al-Qur`an sama ada di dalam bidang aqidah, fiqh dan bidang-bidang keilmun Islam yang lain. Sebenarnya sebahagian dari bahasa Umat Islam menerima sebahagian besar istilah dari Bahasa Al-Qur`an yang membina bahasa tersebut. Contohnya bahasa Melayu, Urdu, Parsi dan Turki. Bagi bahasa Melayu adalah diakui  bahasa Melayu yang berasal dari bahasa terpencil dan bersifat daerah. apabila Islam memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi dakwah dan pengajaran Islam, maka bahasa tersebut sejak kedatangan Islam berkembang maju menjadi bahasa yang mampu menjunjung keilmuan dan bersifat saintifik. Keadaan sedemikian berlaku juga terhadap bahasa-bahasa yang lain. Contoh bahasa Urdu yang bahasa tersebut terhasil dari kemasukan Islam ke India.


Point yang hendak diperkatakan, bahawa, walaupun keilmuan Islam dapat dipelajari melalui bukan bahasa Al-Qur`an, tetapi menguasai dan memahami keilmuan Islam, khususnya keilmuan-keilmuan utama di dalam Islam lebih bermanfaat dan terlebih mendalam dengan menguasai keilmuan berkenaan melalui bahasa Al-Qur`an.
Pengajian keilmuan-keilmuan Islam yang akan ditawarkan di Masjid Al-Umm, antaranya ialah pengajian Bahasa Al-Qur`an (Bahasa Arab). Bahasa tersebut hendaklah ditawarkan dari peringkat rendah membawalah kepada peringkat atas. Tujuan diadakan pengajian dalam bahasa Al-Qur`an ini bukanlah untuk percakapan (al-Muhawarah), kalau dapat adalah baik, tetapi ialah bagi membolehkan pelajar-pelajar memahami turath keilmuan Islam, bukan setakat pada peringkat menadah kitab sahaja, bermaksud semasa berdepan guru, tetapi dengan menguasai dan memahami Bahasa Al-Qur`an ini ianya sebagai kunci bagi pelajar dan pengaji membuka kunci keilmuan – termasuk membaca kitab-kitab di dalam bahasa Al-Qur`an secara sendiri, bahkan dengan kunci ini dia boleh membuka khazanah keilmuan Islam dengan kunci Bahasa Al-Qur`an terhadap turath keilmuan Islam di dalam Bahasa Al-Qur`an di perpustakaan-perpustkaan dan di mana juga sumber keilmuan Islam adalah wujud.

Walau bagaimana pengajaran Bahasa Al-Qur`an hendaklah dbimbing oleh guru yang berkemahiran di dalam Bahasa Al-Qur`an dan mempunyai (sudah mempelajari) kaedah pengajaran Bahasa Al-Qur`an secara teratur dan efektif. Pengajaran yang tidak mengikut kaedah yang sistematik, menjadikan bahasa tersebut dianggap sukar untuk dipelajari. Keadaan sedemikian berlaku pada pengajian pondok tradisi yang belajar ilmu nahu tetapi tidak begitu memahami sehingga begitu lama `mengaji` tidak memahami dan tidak dapat menggunakannya di dalam pengajian-pengajian yang menggunakan Bahasa Al-Qur`an. Pada masa kini banyak kaedah-kaedah pengajaran moden dan banyak pula guru Bahasa Al-Qur`an yang lulus dari pengajian di Timur Tengah yang boleh dimanfaatkan, jika tidak ada guru yang sedia berkemahiran di dalam bahasa tersebut. Dengan penawaran Bahasa Al-Qur`an dan ramai yang dapat menguasai bahasa tersebut, maka secara tidak langsung akan wujud pengajaran keilmuan Islam pada peringkat rendah, iaitu bagi yang tidak menguasai Bahasa Al-Qur`an dan pengajaran pada peringkat tinggi, iaitu bagi mereka yang menguasai Bahasa Al-Qur`an. Kini di zaman moden bahasa Inggeris sendiri digunakan di dalam pengajaran Islam dan menghasilkan buku-buku bersifat ilmiah di dalam bahasa berkenaan. Contoh berlaku di universiti=universiti yang menamakan dirinya sebagai Universiti Islam.
Sesungguhnya penguasaan dan kefahaman terhadap Bahasa Al-Qur`an memberi faedah kepada pelajar-pelajar mendalami sumber-sumber keilmuan Islam di dalam Bahasa l-Qur`an, malah dengan menguasai bahasa-bahasa lain menjunjung Islam membuka ruang luas bagi pemahaman dan pendalaman terhadap sumber keislaman. Bagi jangka panjang pelajar-pelajar yang menguasai Bahasa Al-Qur`an dari Pengajian Masjid Al-Umm dapat dihantar bagi menyambung pengajaian bahasa, khususnya dalam Bahasa Al-Qur`an di mana-mana universiti di Timur Tengah yang terkenal dengan bidang Bahasa Al-Qur`an. Mereka dihantar agar kembali berkhidmat di pengajiuan Al-Umm.

Sekian.

No comments:

Post a Comment