July 14, 2015

Tasawuf Bukan Sekadar Akhlak, Tapi Kepada Seni Rohani Meningkat


BBB,  26 Ramadhan 1436 = 13 Julai 2015 (Isnin):
Satu bidang pengajian yang wajar dipertimbangkan untuk diajar pada pengajian Al-Umm ialah bidang tasawuf. Tapi pengajian ini adalah pada tahap yang lebih tinggi dan tidak semua peringkat mengikutinya. Mereka yang mengikutinya sewajarnya telah mempunyai kekukuhan di dalam keilmuan-keilmuan asas di dalam Islam, kukuh dari ilmu aqidah dan syariah, minat terhadap bidang kerohanian dan biasanya terdiri dari kalangan mereka yang telah meningkat umur.
Ada yang memberi makna bahawa tasawuf adalah akhlak. Ia merupakan sebahagian – tahap permulaan dan tidak keseluruhan adalah akhlak, tetapi adalah bersifat rohani yang meningkat kepada tahap  kehalusan `seni rohani`. Tasawuf pada tahap permulaan ialah penggilatan dari nilai peribadi lahiri yang rendah bergerak kepada tahap nilai kualiti lahiri yang tinggi yang masih dalam batas akhlak. Namun tahap lahiri mampu meningkat kepada tahap `seni rohani`. Dalam skema ketasawufan selalu dirujuk kepada Hadith Rasulullah s.a.w. diriwayat oleh Abu Hurairah yang merujuk kepada pertanyaan  Jibril kepada Rasulullah s.a.w. tentang iman, Islam dan Ihsan (Hadith Bukhari). Ihsan adalah  tahap peningkatan tinggi dari segi rohani.


Tasawuf dari segi akhlak sebenarnya terhasil dan manifestasi dari pegangan akidah yang betul seseorang muslim, khususnya kefahaman dan keyakinan terhadap rukun iman yang enam. Dengan keyakinan ini membentuk pandangan wujud seseorang muslim. Keyakinan ini membentuk perlakuan dan tingkah laku serta akhlak seseorang muslim. Kekukuhan dari segi akhlak bertambah dan mantap dengan amalan terhadap rukun Islam  yang lima seperti dari syahadat, solat, berpuasa, berzakat dan menunaikan haji ke Baitillah al-Haram. Semua amalan ini adalah sebagai benteng yang mencegah seseorang dari melakukan kejahatan, bahkan membentuk nilai-nilai murni yang dituntut dari solat, puasa dan zakat. Lantaran itu dengan rukun iman dan rukun Islam membentuk nilai akhlak pada diri seseorang.
Pendekatan tasawuf yang berciri akhlak ini dibuat pendekatan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah `alayhi di dalam karangan tasauf-akhlak terkenalnya, iaitu Kitab Ihya` `Ulum al-Din.
Di dalam pendekatannya Al-Imam Al-Ghazali memecahkan pembicaraan kitabnya kepada empat pecahan (empat rubu`) penting iaitu:
1)      Rubu` Ibadat
2)      Rubu` Adat
3)      Rubu` Munjiyat
4)      Rubu` Muhlikat
Di dalam kitab Ihya`nya Al-Imam Al-Ghazali membicarakan pada peringkat awal kitabnya persoalan yang berhubung dengan akidah dan significant setiap aspek dari rukun iman dan rukun Islam.
Berdasarkan kepada pecahan yang dibuat. Al-Imam Al-Ghazali membicarakan dengan panjang lebar persoalan yang berhubung dengan rubu` (satu perempat pecahan kitab) ibadat, khususnya berhubung dengan solat, puasa, zakat dan haji yang dengan ibadat berkenaan dapat membina akhlak peribadi seseorang muslim. Contoh Solat, firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya solat mencegah seseorang dari kejahatan dan kemunkaran.``
(Al-`Ankabut: 45).
Tentang puasa: Hadith riwayat Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud;
``Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan kewaspadaan nescaya diampun apa yang berlalu dari dosanya . Dan barang siapa mendirikan malam laylatul Qadr dengan penuh keimanan dan kewaspadaan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu.`` (Riwayat Bukhari).


Adapun dari rubu` (satu perempat) dari bahagian adat, ialah mengamalkan kehidupan adat atau sosial menurut perintah agama contoh. Bekerja, berniaga, bertani, berkahwin dan kehidupan kemasyarakatan yang lain. Dengan mengikut aturan kehidupan sosial yang digaris oleh Islam, maka kehidupan individu, keluarga dan masyarakat di dalam keadaan aman tenteram.
Rubu` al-Munjiyat pula ialah melakukan amalan-amalan yang baik seperti, tolong menolong, bersifat sabar, membantu faqir miskin, bersadakah dan sebagainya adalah merupakan perbuatan-perbuatan terpuji yang membahagiakan individu dan masyarakat.
Manakala aspek muhlikat, ialah sifat-sifat yang membinasakan yang seharusnya dihindar oleh individu dan masyarakat. Aspek-aspek berkenaan dikategorikan kepada jenis nafsu. Antaranya yang dikenali dengan nafsu ammarah yang selalu cenderung kepada melakukan kejahatan seperti mengupat keji, hasad dengki dan sebagainya, manakala nafsu berikutnya ialah nafus lawwamah, yang pelakunya sedar dengan kekejian, tetapi ia terjatuh padanya dan kesalahan menggugatnya.(Manakala dua pecahan nafsu lain yang dikategorikan kepada yang baik ialah nafsu mutmainnah dan radiah). Jelaslah pendekatan yang dibawa oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya`nya adalah pendekatan yang bersifat akhlak.


 Adapun pada peringkat yang lebih tinggi dari segi pembicaraan tasawuf  ada yang membahagikan kepada syariat, tariqat, hakikat dan ma`rifat. Ini merupakan pendekatan kualiti yang bergerak dari aspek syariat sebagaimana telah dibicarakan, kepada peringkat tariqat, kepada hakikat dan ma`rifat. Pendekatan selepas syariat agak kabur dan bermacam-macam kaedah pendekatan. Tetapi yang paling popular bagi peningkatan yang bersifat kerohanian ialah melalui praktik rohani yang merupakan peningkatan kualiti dari segi ahwal dan maqam bermula dengan taubat, warak, zuhud, faqr, sabar, tawakkal, reda, muraqabah, qurb, mahabbah, khawf, raja`, shauq, uns, tamakninah, hal musyahadah dan hal yaqin. (Al-Tusi, Abu Nasr Al-Sarraj, Al-Luma`, 1380/1960: 65-102).
Perjalanan disebutkan adalah perjalanan kualiti rohani seorang sufi yang menghadapi ujian kerohanian di dalam ibadat dan praktik kerohanian yang dari kegetiran jiwa membawa kepada kemesraan dan memuncak kepada cinta Ilahi yang merupakan peningkatan seni rohani yang tinggi. Dari jiwa yang penuh cinta ini, mengalir ungkapan-ungkapan yang indah sebagai percikan rasa kecintaan terhadap Allah. Jika sufi sedemikian seorang penyair, terluah puisi-puisi yang tinggi mutunya seperti oleh Rabi`ah al-`Adawiyah, Rumi, Attar, Jami, Iqbal dan sebagainya. Jika jiwa sedemikian dimiliki oleh ahli arkitek maka mengalir ilham keseni-binaan yang berciri kerohanian. Demikianlah dengan bidang-bidang kesenian dan kemanusiaan yang lain.
Sememangnya kesufian satu bidang tersendiri yang tidak terpish, tetapi merangkumi akidah, syariat dan kerohanian, sebagaimana kata Imam Malik:
Siapa bertasawuf tidak berfiqah membawa kepada zindiq
Siapa berfiqah tidak bertasawuf membawa kepada fasik
Siapa yang menghimpun antara keduanya mencapai tahqiq.
Tasawuf mampu dipelajari oleh mereka yang mempunyai asas keilmuan rohani. Pengajian sedemikian dianjurkan oleh masjid lebih kepada memahami pendekatan dan praktik yang dilalui sufi, tetapi jika ada yang berminat, maka dia boleh menerokai dan mendalaminya dengan lebih jauh tentang aspek-aspek kerohanian yang penuh dengan kerahsiaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment