July 5, 2015

Mencari Pendekatan Pengajian Dan Pengimarahan Masjid Al-Umm


BBB, 17 Ramadhan 1436 = 04 Julai 2015 (Sabtu):
Memahami kedudukan kawasan dan situasi masyarakat setempat yang menghuni kawasan Bangi (di samping luaran sebagai perluasan)  adalah penting terutama kepada pemggerak dan pengimarah masjid, lantaran kepada mereka fokus kegiatan dan interaksi masjid. Mereka adalah diharapkan menjadi ahli jamaah yang menghidupkan masjid dengan kegiatan utama masjid mendirikan solat, tetapi kepada mereka bukan sahaja diharap dapat disampaikan pengajaran, bahkan dari mereka juga yang berkelayakan dapat sama menyampaikan pengajaran. Sesungguhnya masjid berperanan menyediakan ruang dan tempat bagi kegiatan pengajaran dan pengimarahan dan para jamaah masyarakat fokus utama yang menerima dan menggerakkan kegiatan bertempat di  masjid. Namun di samping pentingnya penggerak atau pemimpin dan jamaah ada beberapa lagi keperluan yang boleh menjayakan penyampaian kegiatan dan pengimarahan, iaitu keilmuan yang hendak disampaikan yang boleh disebutkan sebagai bahan-bahan pengajaran, kurikulum atau sukatan pelajaran dan paling penting adalah guru-guru yang berkelayakan dan berkemampuan menyampaikan pengajaran, terakhir ialah keikhlasan. Kelima-lima  faktor ini adalah sama penting, iaitu pentadbir yang berdedikasi dan berkebolehan, masyarakat jamaah yang berkesedaran, keilmuan yang menarik minat pembelajaran, guru yang mursyid dan berkemampuan dan adanya kemurnian ikhlas sebagai tenaga dari dalam.


Berjayanya mendirikan bangunan Masjid Al-Umm sebagai fasa pertama adalah hasil dari kepimpinan bukan saja bersifat perseorangan, tetapi sebenarnya lebih bersifat kolektif. Keperluan bagi fasa kedua yang bersifat pengisian, sebenarnya bukan bergantung kepada pimpinan perseorangan, tetapi lebih bersifat kolektif. Masjid perlu ada kepimpinan yang bersifat dinamik dan aktif di dalam menggaris pendekatan dan melaksanakan kepada tindakan. Kepimpinan perlu mendapat sokogan  dan bekerja secara kolektif. Tanpa ada kepimpinan yang dinamik dan berkebolehan yang ada visi dan misi yang menjadi matlamat yang mau dicapai, maka tidak ada kemajuan yang dapat dicapai oleh masjid. Sesungguhnya kemajuan sesebuah masjid – juga surau, maka biasanya ada kepimpinan dinamik dan kreatif yang memimpin masjid berkenaan. Memimpin masjid bukan setakat memimpin seperti sebuah organisasi biasa, tetapi juga kepimpinan dari segi ibadat. Misalnya jika masjid walaupun sudah mempunyai imam, tetapi pemimpin bagi masjid berkenaan juga adalah berkemampuan menjadi imam dan memimpin dari segi amalan-amalan keagamaan yang lain seperti nemimpin majlis tahlil, majlis ilmu bahkan mampu mengajar ilmu-ilmu keagamaan. Pendek kata mampu melakukan semua yang berkait dengan tugas-tugas pengibadatan di masjid dan juga kemasyarakatan.
Sebagaimana sukarnya untuk mendapat kepimpinan dinamik ditambah dihormati masyarakat, demikian juga sukar menggerakkan jamaah, iaitu masyarakat sekeliling yang menghidupkan masjid. Bukan sesuatu yang di luar kebiasaan ada masjid yang dikunci, tiada jamaah pada waktu zohor dan asar, ianya dibuka hanya pada waktu subuh, maghrib dan isya` kepada segelintir jamaah. Ini mencerminkan kegagalan kepimpinan yang tidak mampu menarik minat jamaah menunaikan solat di masjid berkenaan, juga memperlihatkan tiada kesedaran bagi jamaah sekeliling akan kewajipan mendirikan jamaah di masjid. Dengan kekurangan jamaah sudah tentulah menghalang dari menggerakkan kegiatan-kegitan yang lain yang boleh mengimarahkan masjid. Adalah menjadi cabaran bagi kepimpinan masjid yang berjaya mendirikan masjid, tetapi tidak berjaya bagi menghidupkan masjid yang paling utama ialah mendirikan solat berjamaah, sebaliknya jika ada jamaah, maka lebih mudah dilakukan pengisian dan kegiatan-kegiatan yang lain. Masjid yang hidup ialah masjid yang apabila setiap azan dikumandangkan, maka berduyung-duyung yang datang menunaikan solat berjamaah dan menerusi jamaah dan sokongan mereka dapat dihidupkan berbagai-bagai kegiatan. Jamaah adalah aset terpenting bagi kemajuan dan pengimarahan masjid.
Dengan kewujudan masjid dan adanya kepimpinan yang mantap yang kepimpinan bukan setakat mampu memimpin sebagai ketua organisasi, tetapi dalam masa yang sama mampu memimpin dalam ibadat.  Tugas dan peranan yang penting bagi masjid, khususnya bagi Masjid Al-Umm yang mau menjadi pusat keillmuan ialah menyediakan bidang-bidang keilmuan yang releven yang mau diajar di masjid sesuai dengan jamaah dan khalayak masyarakat yang telah dibincangkan. Misalnya apakah keilmuan –keilmuan yang sesuai yang diajar bagi jamaah yang ramai. Misalnya pengajian berhubung dengan fiqh, aqidah dan Hadith. Pengajian yang diikuti oleh kalangan yang lebih berkemampuan misalnya bahasa Al-Qur`an (Arab),  tafsir, kewangan dan ekonomi Islam. Bagi kalangan anak-anak dan pemuda ialah pengajian Al-Qur`an, tahfiz dan sirah, bagi kalangan  muslimat seperti pentadbiran rumah tangga dan keluarga bahagia, fiqh wanita dan pengajian Al-Qur`an, manakala bagi kalangan warga emas seperti tasawuf,aqidah dan fiqh dan seterusnya menurut kesesuaian. Pemilihan bidang pelajaran hendaklah diikuti dengan pemilihan kitab-kitab pengajaran yang sesuai dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan yang bahan-bahan berkenaan juga terdapat di perpustakaan masjid. Kitab-kitab pengajian utama - teks pengajaran perlu sama dimiliki oleh mereka yang mengikuti pengajaran agar mereka tidak bersifat pendengar, tetapi boleh membaca dan mengikutinya dalam pengajaran dan boleh mutalaahnya di rumah atau di luar dari masa mengajar. Secara yang lebih canggih, selepas dari masa yang diajar oleh guru, pengaji-pengaji boleh berbincang dengan merujuk kepada kandungan kitab yang dimiliki masing-masing dan mana-mana masalah yang timbul boleh dirujuk kepada guru pada masa pengajian akan datang.


Perkara yang lebih sukar ialah bagi mendapat guru-guru yang berkelayakan dan berkemampuan mengajar di dalam bidang-bidang yang ditawarkan sebagai pengajian di masjid. Seorang guru agama yang mengajar di dalam bidang katakan fiqh dan tauhid seharusnya mahir di dalam pengajian Al-Qur`an dan mempunyai pengetahuan di dalam bahasa Arab, lantaran banyak pengajaran dan penggunaan ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadith yang menjadi rujukan kitab dan guru seharusnya memahami dan menguasai bahasa Arab. Pada masa kini ramai guru-guru agama yang berkelulusan universiti sama ada di dalam dan luar negara. Ini bererti makin ramai guru berkelayakan yang boleh didapati. Sesungguhnya guru yang baik yang dapat mengajar secara menarik akan menjadi popular dan lebih ramai mereka yang datang mengikuti pengajaran yang disampaikan. Berhubung dengan pemilihan mata pelajaran, keperluan kepada kurikulum, kitab-kitab dan buku-buku  serta kelayakan guru-guru sesungguhnya pihak masjid dan yang berkenaan masjid sudah membuat tiga kali bengkel membincangkan persediaan bagi pengajaran di Masjid Al-Umm dan bakal dibicarakan.


Terakhir, bahawa kerja-kerja yang berhubung dengan masjid adalah dianggap  kerja-kerja yang berhubung dengan kebajikan, meskipun setengah tugas diberi imbuhan dan elaun, namun kerja-kerja yang berhubung dengan kebajikan ini memerlukan keikhlasan dari petugas-petugas yang diberi amanah. Kerja-kerja yang berhubung dengan masjid tidak seperti kerja-kerja di pejabat yang mempunyai waktu bekerja tetap, tetapi kerja-kerja di masjid dapat dikatakan sepanjang hari dan masa, bukan setakat memimpin jamaah bagi solat dan mengajar, tetapi juga menunaikan tugas-tugas masyarakat seperti berlaku kematian, memimpin majlis-majlis perayaan, keraian, kesyukuran dan berbagai-bagai lagi. Sebab itu pimpinan masjid dan AJK perlu ikhlas dalam tugas mereka. Mereka pula dipandang tinggi dengan tugas-tugas  ikhlas mereka di dalam masyarakat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment