July 11, 2015

Menilai Kemajuan Pembinaan Masjid, Merancang Pentadbiran Dan Pengimarahan


Hotel Puri Pujangga UKM, 22 Ramadhan 1436 = 09 Julai 2015 (Khamis):
Tempoh dijangka siap pembinaan Masjid Al-Umm, selepas penangguhan kali pertama (25 Mei 2015), ialah pada akhir Ogos 2015 ini. Namun, sekali lagi, adakah pihak kontrektor mampu menyiapkan pembinaan kepada tarikh yang ditangguhkan ini ?
Bagi penilaian secara serius, selain daripada isu ini dibincangkan di dalam mesyuarat-mesyuarat biasa pada peringkat `Tapak dan Teknikal` serta peringkat induk, maka untuk melihatnya secara objektif, maka sengaja diadakan Mesyuarat Khas pada petang ini bagi menilai pembangunan fizikal Masjid Al-Umm yang juga dibincangkan persediaan bagi Pentadbiran dan Pengimarahan bila Masjid Al-Umm benar-benar siap. Hadir ke mesyuarat AJK Induk, AJK Teknikal yang diketuai Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad dan AJK Tapak yang diketuai Ir. Haji Ghazali bin Husin.


Tapi sebelum masuk kepada perbincangan tentang progres pembinaan Masjid Al-Umm, Penulis yang mempengerusikan mesyuarat mengalu-alukan kehadiran dan menyampaikan perkembangan mutakhir, senario pembangunan, perancangan pentadbiran dan pengimarahan. Penulis mengucapkan terima kasih di atas khidmat semua AJK secara dedikasi dan ikhlas, kini setelah satu setengah tahun pembangunan bangunan Masjid Al-Umm yang 80% siap jelas tersergam, telah dicat luar dan dalam bagai benar-benar telah siap. Tambah Penulis, tapi makin ke hujung makin menirus kewangan. Di dalam konteks ini Penulis memaklumkan kepada AJK, bahawa 6 AJK pada petang semalam (08 Julai 2015) telah menemui Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor Tuan Mohamed Azmin bin Ali di Pejabatnya di Shah Alam yang turut sama  ialah TG Dato` Dr. Haron Din selaku Penaung dan Penasihat AJK Pembangunan Masjid Al-Umm. Perbincangan bagi mendapatkan sejumlah RM6 juta, nampaknya tipis. Tapi janji Y.A.B. Tuan Azmin, bahawa beliau akan berusaha mendapat peruntukan dari lebihan peruntukan kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi. Walau macam mana Y.A.B. Dato` Menteri Besar tidak menjamin dari segi `Jumlah yang dapat disumbangkan`. Kita mengharapkan priority diberi kepada Masjid Al-Umm dengan jumlah yang memuaskan dan menurutnya, ``Usaha bagi mendapat peruntukan ini dilakukan selepas Raya Idul Fitri` nanti.``
Dalam masa kita mengharapkan bangunan Masjid Al-Umm siap dalam tempoh yang diharapkan dan kewangan makin menirus – baki di tangan tidak sampai dua juta, kita perlu mengambil tindakan dengan sikap berjimat cermat dan memberi priority kepada yang lebih penting, mengurangkan projek yang bersifat mewah, menangguhkan yang tidak penting dan meneliti dan menilai kembali apa yang dicadang oleh pihak perunding dari segi kewajaran, pengurangan dan penangguhan yang tidak penting bagi mengawal perbelanjaan.
Dalam hubungan mengenai jangkaan siap binaan masjid pada akhir Ogos 2015, Penulis juga memaklumkan bahawa pada tarikh lawatan Penaung dan Penasihat TG Dato` Dr. Haron Din ke Bangunan Masjid Al-Umm pada 12 Ramadhan 1436 bersamaan 29 Jun 2015, Penulis memaklumkan yang pihak AJK bercadang untuk menggunakan bangunan Masjid Al-Umm pada hariraya Idul Adhha 10 Zulhijjah 1436 bersamaan 24 September 2015, pihak AJK menawarkan kepada TG Dato` Dr. Haron Din untuk menjadi Imam dan Khatib pertama bagi penggunaan masjid pada hariraya tersebut. TG pada dasarnya menerima tawaran tersebut.
Berhubung dengan pentadbiran Masjid, kata Penulis, kita akan menurut aturan yang ditetapkan oleh MAIS-JAIS selepas masjid mendapat kelulusan CF dan sampai tempoh waktu pemilihan AJK. Walau bagaimana sebelum tempoh pendaftaran dan pemilihan pihak AJK yang ada pada hari ini akan terus berperanan di dalam mentadbir dan mengimarahkan Masjid Al-Umm. AJK berkenaan perlu dikemaskini. Dalam masa tersebut pihak AJK akan berusaha mencari dan menilai kakitangan masjid seperti nazir, imam, bilal, siak, rekreasi, kebersihan dan keselamatan. Mana yang berkelayakan akan dicadang dan ditawarkan jawatan dan diangkat kepada pihak atasan.


Pihak masjid tidak saja berfungsi sebagai pusat ibadat, tetapi juga memberi perhatian pada pengimarahan dari segi pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan dan akan menggerakkan pembangunan fasa kedua bagi  mendirikan kompleks pendidikan bagi memperluaskan bidang pengajian dan pendidikan. Lantaran itu bagi melaksanakan perancangan ini perlu disediakan carter susunan organisasi pentadbiran. Penulis menyebut bahawa jika AJK-AJK yang sedia ada telah berjaya melaksanakan tugas dari segi pembangunan pembinaan, maka kita percaya, bahawa AJK ini juga mampu meneruskan khidmat memikul tugas pentadbiran dan meneruskan pembinaan bagi fasa kedua. Sudah tentu perlu kepada pengemasan organisasi yang melibatkan penambahan staf atau pengurangan. Demikian  hasrat untuk menubuhkan koperasi masjid perlu digerakkan.
Berhubung dengan pengimarahan masjid Penulis berharap dapat dirumuskan hasil dua bengkel pengimarahan yang telah dilakukan iaitu Bengkel Untuk Merancang Dan Mengimarahkan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi yang telah diadakan di Hotel Puri Pujangga UKM pada 26 Zulkaedah 1435 bersamaan 21 September 2014 dan Bengkel Penentuan Dan Penulisan Program Pengimarahan Masjid Al-Umm yang juga diadakan di Hotel Puri Pujangga pada 3 Rabiul Akhir 1436 = 24 Januari 2015. Penulis berharap rumusan dari kedua-dua bengkel itu dapat dijadikan panduan bagi melaksanakan pengimarahan di Masajid Al-Umm yang sudah tentu berlaku penambahbaikan.
Projek dan program yang mau dilaksanakanb adalah besar, jika pembinaan bangunan fizikal Masjid Al-Umm memerlukan peruntukan belasan juta, maka pengimarahan secara berterusan dan pembangunan fasa dua tentu memerlukan peruntukan yang lebih besar. Walau bagaimana menurut Penulis, jika projek awal telah berjaya dilaksanakan, maka kita bercaya dengan kepakaran dan kesungguhan AJK yang ada dengan tambahan yang lain yang berwibawa bahawa projek berkenaan akan juga berjaya.
Penulis mengakhiri ucapan sebagai latar perbincangan bagi agenda ringkas yang disediakan, disamping pihak Setiausaha menyediakan kertas Pengurusan Masjid berdasarkan format standard oleh pihak MAIS-JAIS.
Sebelum mesyuarat diteruskan, majlis ditangguhkan sementara untuk AJK menunaikan solat Asar berjamaah di Surau Hotel Puri Pujangga.

Sekian.

No comments:

Post a Comment