July 7, 2015

Bengkel Merancang & Pengimarahan Masjid Al-Umm: Falsafah Persyarikatan & Memasyarakatkan Ilmu


BBB,  19 Ramadhan 1436 = 06 Julai 2015 (Isnin):
Walaupun sudah diadakan Bengkel `Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu` pada 16 Sya`ban 1435 = 14 Jun 2014 dan dibentangkan kertas kerja `Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu – Integrasi Berbagai Institusi Berindukkan Masjid Al-Umm`, tetapi kertas ini terhad kepada membicarakan fungsi Masjid Al-Umm di Wadi Ilmu sebagai pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu. Bengkel ini bukan dianjurkan oleh Masjid Al-Umm, tetapi oleh Persatuan Pemuda Prihatin Bangi dengan kerjasama Sekretariat Bangi Bandar Ilmu. Cuma Penulis sewaktu sedang berusaha dengan AJK Pembangunan Masjid Al-Umm membangunkan masjid berkenaan, maka Penulis mengemukakan antara hasrat awal bahawa fungsi Masjid Al-Umm antaranya berperanan Merealisaikan Bangi Bandar Ilmu yang tajuk kertas kerja pun mencerminkan hasrat dan pendekatan bagi kertas kerja berkenaan.Bengkel yang benar-benar dan pertama kali dianjurkan oleh Masjid Al-Umm melalui AJK Pendidikan bagi merancang & Pengimarahan Masjid dengan kegiatan keilmuan (pendidikan, pengajaran dan Pengajian) ialah `Bengkel Untuk Merancang & Mengimarahkan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi` yang diadakan pada 26 Zulkaedah 1435 = 21 September 2015 (Ahad) bertempat di Puri Pujangga (Hotel), UKM. Bengkel ini bertujuan membincangkan  tentang pengisian dan kegiatan yang patut dilakukan bagi mengimarahkan Masjid Al-Umm. Ia merupakan fasa kedua yang lebih utama selepas fasa pertama pembinaan fizikal Masjid Al-Umm siap. Penulis selaku Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm diberi amanah menyiapkan kertas kerja berkenaan.
Pengimarahan masjid hendaklah bersesuaian dengan fungsi masjid iaitu, ``Masjid adalah tempat ibadat, menyibarkan ilmu pengetahuan dan kegiatan kemasyarakatan bagi membangunkan ummah, maka kertas kerja yang disediakan adalah berfokus kepada aspek-aspek di atas, terutama dari segi menyebarkan ilmu pengetahuan kepada jamaah masyarakat yang dengan keilmuan dapat meningkatkan kualiti jamaah dalam menunaikan ibadat dan meningkatkan juga kualiti dari segi hubungan dan kegiatan kemasyarakatan.
Cuma dalam konteks masyarakat dan jamaah di Bandar Baru Bangi yang penduduknya relatifnya disifatkan sebagai masyarakat intelektual sesuai dengan Bangi Bandar Ilmu dan di dalam konteks masjid  ramai pula kalangan ulama dan mereka yang pakar dan mendalam dalam bahagian agama Islam berada di Bangi, maka Penulis mengambil pendekatan, bahawa kita tidak bertujuan mau mengajar mereka yang pandai dan menjadi bahagian dari jamaah masjid, kerana mereka sudah pandai dan jika kita mengajar kalangan ahli jamaah dan masyarakat di BBB, maka mereka tidak lain dari keluarga kita atau sekurang-kurang saudara kita sesama Islam atau jika belum menerima hidayah, maka kita berusaha agar mereka menjadi sebahagian dari keluarga kita – saudara sesama Islam. Jadi motto yang dijadikan panduan di dalam pengajaran ialah:
Persyarikatan Ilmu & Memasyarakatkannya
Maksud `persyarikatan` bahawa ilmu Allah begitu luas (Al-Kahfi: 109), setiap kita berusaha mendapatkannya, tapi apa yang kita dapati sebenarnya tidak sebanyak mana dan tidak berkekalan – hilang dengan lupa dan kematian.
Walaupun sedikit ilmu yang didapati oleh mereka yang mengusaha mempelajarinya, maka yang didapati dari yang sedikit itulah melahirkan para ilmuan dan intelektual yang menerangi kemajuan dan terbinanya tamaduan dan peradaban. Di dalam kontek BBB sebahagian daripada ilmuan dan para intelektual bermukim di BBB, lantaran di sini banyaknya pusat-pusat pengajian tinggi dan mereka menghuni di BBB bagi memberi khidmat keilmuan mereka di berbagai-bagai institusi berkenaan. Sebahagian daripada mereka pula menjadi ahli jamaah masjid. Kepada para ilmuan berkenaan, tidaklah masjid bertujuan untuk mengajar mereka yang sudah pandai, khususnya di dalam bidang keilmuan yang mereka sudah tahu, tetapi kita mau mereka menjadi sebagai sebahagian dari jamaah yang berkualiti tinggi, maka yang diharapkan kepada mereka bukan saja turut menjadi ahli jamaah semata-mata, tetapi turut sama memberi sumbangan keilmuan dan kepakaran mereka kepada ahli jamaah dan pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian. Bermaksud mereka turut sama memberi sumbangan mengajar keilmuan dan kepakaran merek. Ini adalah antara maksud persyarikatan Ilmu yang ada pada diri yang memberi dan dari satu segi lagi, bahawa ilmu yang dipelajari oleh pelajar-pelajar dan pengaji-pengaji itu, bermakna mereka tumpang bersyarikat sama dari ilmu yang disampaikan oleh ilmuan dan pakar tersebut.Dari segi memasyarakatkan ilmu, bahawa ilmu yang diajar disampaikan kepada khalayak jamaah yang mengikuti pengajian. Dengan ini ilmu yang asalnya ada pada pengajar meluas berkembang kepada yang belajar. Dengan keilmuan yang diajar dan dipelajari sebenarnya memperbaiki mutu keilmuan seseorang dan meningkatkan kualiti amalan. Sebagai contoh seorang pelajar atau pengaji yang tidak begitu betul dari segi amalan ibadat, katakan tidak betul dari segi membaca fatihah, maka dengan pengajaran yang diterima dari guru, maka pembacaannya menjadi betul, jadi pengajaran yang diterima dapat memperbaiki ilmu dan amalan bagi yang belajar tersebut, maka dengan itu kesemua pihak dapat ganjaran pahala.
Memasyarakatkan ilmu juga memberi erti dari segi memperbanyak dan melengkapkan khalayak dan jamaah dengan ilmu pengetahuan sebagai warga Bangi Bandar Ilmu, maka dengan memasyarakatkan ilmu mempertingkat, meramai, melengkap dan mempertinggikan ilmu dan kualiti setiap ahli warga Bangi dengan ilmu pengetahuan dan kualiti amalan, pelonjakan masyarakat dari segi ilmu pengetahuan berkenaan, adalah merupakan peningkatan kualiti insan dan ilmu pengetahuan kepada piawayan lebih tinggi dari segi Takmilah kemasyarakatan. Peningkatan yang berlaku adalah mereka yang dari kalangan keluarga kita, jiran tetngga, bahkan saudara-saudara kita yang sebenarnya memberi manfaat kepada kita. Ianya bukan semata-mata tugas sosial, tetapi adalah kewajipan dari segi agama Islam terhadap penganut-penganut dan umat.  Dalam kata lain falsafah dan konsep persyarikatan dan memasyarakatkan ilmu adalah mekanisme bagi perjalanan kualiti insan dan kelompok masyarakat ke arah nilai dan mutu yang semakin baik. Ianya sebenarnya juga adalah mekanisme yang meningkatkan tamadun dan peradaban manusia di dlam berbagai bidang melalui berbagai ilmu pengetahuan.
Dalam kata lain, Masjid Al-Umm berperanan dalam meningkatkan ilmu keislaman bagi membaiki amalan. Peranan ini sama dipikul masyarakat intelektual setempat bagi mengangkat kualiti masyarakat yang mereka adalah dari keluarga, jiran tetangga dan saudara-saudara kita yang dengan peningkatan kualiti ilmu meningkatkan mutu amalan dalam kehidupan masyarakat yang aman dan bersefahaman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment