August 4, 2015

Al-Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Ringkas Oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaily


BBB, 18 Syawal 1436 = 03 Ogos 2015 (Isnin):
Selepas mengambil contoh Tafsir Al-Jalalayn sebagai tafsir ringkas pada zaman klasik, kini diambil Tafsir Al-Wajiz sebagai tafsir ringkas yang dihasilkan pada peringkat mutakhir terkini. Tafsir Al-Wajiz adalah dihasilkan oleh Profesor Dr. Wahbah Mustaffa al-Zuhaily merupakan seorang ulama, ahli akademik dan tokoh ilmuan tersohor. Dr. Wahbah berasal dari Damshik, Syria. Beliau terkenal di dalam bidang tafsir dan fiqh. Kitab tafsir terkenalnya ialah Tasir al-Munir setebal 16 jilid (10,151 hlm.) yang sedang diusahakan oleh Persatuan Ulama Malaysia (PUM) menterjemah dan menerbitkannya ke dalam bahasa Melayu (sebahagian sudah diterbitkan). Beliau juga terkenal di dalam bidang fiqh. Kitab fiqh beliau yang terkenal dan menjadi rujukan berjudul Al-Fqh al-Islami (11 jilid) dan telah diulang cetek sebanyak 23 kali dan sebuah lagi kitab fiqh beliau berjudul Al-Fiqh al-Islami wa `Adilatuhu dan kitab-kitab yang lain. (Al-Zuhaily, Wahbah, Tafsir Al-Munir, Juz` 27 (Terjemahan ke Bahasa Melayu), Persatuan `Ulama` Malaysia & Intel Multimedia And Publication, Petaling Jaya, Selangor, 2002: XVI).


Kitab Tafsir Al-Wajiz dapatlah dikatakan sebagai rumusan ringkas dari kitab Tafsir al-Munir Dr. Wahbah al-Zuhaily. Kitab ini baru diterbitkan dengan cetakan pertamanya ialah pada tahun 1431H. Penulis berpeluang memeilikinya pada 22 Jamadil Akhir 1436 bersamaan 12 April 2015 di Madinah seharga RM100 = Riyal Su`udi 100 dalam rangka menunaikan umrah. Kini kitab ini adalah menjadi rujukan utama bagi Penulis di samping kitab-kitab tafsir yang lain dibaca selang sepagi waktu subuh dengan kitab Hadith di Surau Al-Umm, Bandar Baru Bangi.
Dari segi bentuk fizikal Tafsir Al-Wajiz adalah kelihatan sebagai sebuah kitab Al-Qur`an biasa berukuran  l9.6 inci x 6.9 inci setebal 640 halaman, bahkan dari segi formatnya teks Al-Qur`an berada dari atas pada bahagian tengah bersambung sebagai kandungan Al-Qur`n biasa dan tafsir sebagai huraian bagi teks Al-Qur`an adalah berada pada bahagian hamish (tepi) dari bahagian tepi kanan dari atas ke bawah dan demikianlah bagi halaman-halaman seterusnya. Jadi bagi pembaca boleh saja membaca teks Al-Qur`an secara terus sambung bersambung sebagaimana Al-Qur`an biasa dan boleh pula menatap tafsir bagi ayat-ayat yang dibaca, jika mahu atau sebaliknya. Jadi tafsir yang diberi dengan tulisan yang lebih kecil cukup bagi ruang teks bagi ayat Al-Qur`an.
Dari segi pendekatan tafsiran diberi mengikut nombor ayat di dalam sesebuah surah dengan huraian yang padat. Iaitu sepadat minimum kurang dari satu baris kepada kebiasaannya di bawah sepuluh baris. Yang diberi keutamaan ialah huraian terhadap ayat secara padat. Tidak banyak dibuat rujukan pendapat, kecuali sedikit kepada pendapat pendapat tokoh-tokoh mufassirin awal seperti Ibn Abbas, Mujahid,  Ibn Ishak dan Al-Tabari dan rujukan Hadith beserta perawi-perawi Hadith-Hadith dari kitab-kitab Hadith terkenal seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Hakim dan sebagainya. Penekanan yang diberi juga bagi huraian teks-teks ayat-ayat Al-Qur`an ialah ``Sebab-Sebab Nuzul ( dibeza Asbab al-Nuzul dengan ayat berlainan warna – hijau lembut) dan Kaedah-Kaedah Bacaan` dan ini menjadi sebahagian daripada judul:
``Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish Al-Qur`an al`Azim wa ma`ahu Asbab al-Nuzul wa Qawa`id al-Tartil``
Sebagai contoh turunnya ayat Al-Baqarah (114) yang bermaksud:
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk (solat) dan menyebut nama Allah di dalamnya dan ia berusaha pula untuk merobohkan masjid-masjid itu ? Orang-orang sedemikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah (bukan secara yang mereka lakukan itu), mereka (dengan perbuatan yang demikian) akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang amat besar (Al-Baqarh: 114).
Di dalam menafsirkan ayat ini kata penafsir (Al-Zuhaily) bermaksud:
``Tidak ada seorang yang lebih zalim dripada orang yang menegah beribadat kepada Allah di masjid-masjid dan dia berusaha untuk meruntuhkannya, mereka adalah  orang-orang yang berdosa yang tidak selayaknya bagi mereka memasuki masjid-masjid, melainkan mereka yang takut daripada azab Allah. Mereka di dunia dalam keadaan hina dan di akhirat mendapat azab yang pedih di neraka.
Berkata Ibn Abbas diturunkan (ayat ini) kepada musyrikin Makkah yang menegah orang-orang muslimin berzikir kepada Allah Ta`ala di Masjid al-Haram. Mereka menegah Nabi Muhammad s. a.w. daripada bersolat di sisi Ka`bah di Masjid al-Haram.
(Ini membuktikan penekanan Al-Zuhaily terhadap `Sebab Nuzul`
Contoh bagi ayat seterusnya bermaksud:
``Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri (ke Qiblat untuk mengadap Allah) maka di situlah arah diredai Allah. Sesungguhnya Allah amat luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi senentiasa mengetahui (Al-Baqarah: 115).
Bagi ayat ini Al-Zuhaily menafsirkan bermaksud:
``Bagi Allahlah Pemilik timur dan barat dan apa yang ada antara keduanya, maka ke mana arah kamu menghalakan padanya di dalam solat kamu, maka di sana arah atau Qiblat yang diridai Allah dengannya,. Sesungguhnya rahmt Allah sangat luas dengan hamba-hambanya, Amat Mengetahui dengan kebaikan bagi mereka.
Kata Al-Zuhaily, diturunkan menurut Al-Tabari sebelum arahan mengarah bersolat kepada Qiblat. Dengannya membatalkan apa yang dipegang oleh kalangan agamawan sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani  yang menganggap bahawa ibadat solat tidak sah melainkan di haikal-haikal (rumah-rumah ibadat) dan tempat-tempat ibadat khas (ma`abid).
Demikianlah contoh pentafsiran yang diberi oleh Al-Zuhaily secara ringkas dan padat serta memadai. Beliau memberi penekanan terhadap `Asbab al-Nuzul` bagi kebanyakan ayat (tidak setiap ayat). Walaupun disebut tentang `Kaedah Tartil`, pada judul kitab tafsirnya, tidak banyak dibicarakan. Dengan pemberian maklumat `Asbab al-Nuzul` sebenarnya lebih menjelaskan kepada pembaca-pembaca  sebab-sebab sesuatu ayat diturunkan. Elemen ini antaranya, adalah merupakan aspek sejarah yang menjelaskan sesuatu peristiwa yang sebenarnya bukan saja menjelaskan sebab-sebab diturun, tetapi menjelaskan juga secara tidak langsung tentang situasi, tempat, suasana, peristiwa dan sikap watak, kelompok dan masyarakat – Al-Zuhaily tidak memberi perhatian kepada aspek nahu-saraf, bahkan tidak dari segi balaghah dan estetika. Pendek kata dengan menyertakan `Asbab al-Nuzul` banyak aspek yang dapat dihuraikan secara fakta dan ilmiah yang menjelaskan kandungan sesebuah ayat dan meluaskan kefahaman.
Pola tafsiran secara ringkas dan padat serta tidak banyak dengan rujukan, kecuali yang releven dan penting dan menyertakan `Asbab al-Nuzul, tetapi tidak semua adalah menjadi ciri-ciri dan identiti bagi Tafsir Al-Wajiz Wahbah Al-Zuhaily.

Sekian.

No comments:

Post a Comment