August 11, 2015

`Ibru Al-Athir - Tafsir Al-Qur`an Di Radio Oleh Ahmad Sanhaji Muhammad


BBB, 26 Syawal 1436 = 11 Ogos 2015 (Isnin):
Untuk menghasilkan sebuah tafsir secara lengkap memerlukan masa yang lama. Ada yang cuba menghasilkan, tetapi tidak dapat menamatkan, kerana ajal mendahului sebelum tafsir dapat disiapkan oleh yang dialami seperti  oleh Muhammad Abduh Pejuang Pembaharuan (Islah) di awal abad 20, demikian juga oleh Shaykh Muhammad Shaltut Rektor Universiti Al-Azhar dan Mufti Mesir pada pertengahan abad 20. Ada yang berpeluang menyiapkan tafsiran semasa di dalam tahanan seperti yang berlaku kepada Muhammad Qutb, Sa`id Hawwa dan Hamka. Ada yang dapat menyiapkan melalui himpunan bahan dalam pengajaran. Dan satu yang menarik bahawa Tafsir `Ibru al-Athir (Ungkapan Berkesan) ialah hasil dari himpunan ceramah tafsir melalui radio yang menghasilkan Tafsir `Ibru Al-Athir oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sanhaji Muhammad. Iaitu melalui ceramah di corong Radio Singapura (SBC) selama 15 minit setiap keluaran sekali setiap minggu. Ceramah berlangsung berterusan dari mulai 12 Sya`ban 1379H.-(?) bersamaan 19 Februari 1959 hingga 26 April 1984, sejumlah 30 buku  (jilid) – Satu buku bagi sejuzuk. Penerbitan buku tafsir ini dilakukan sebelum tamat tafsiran seluruhnya, penerbitan mula dilakukan pada tahun 1960 bermula dari Surah Al-Baqarah penggal pertama, cetakan pertama dan seterusnya sehingga selesai tafsiran (April 1984) dan penerbitan (1961).


Dari segi latar, Ustaz Ahmad Sanhaji dilahirkan di Surakarta (Solo). Jawa Tengah, Indonesia pada Jumaat 24 Zulhijjah 1430 bersamaan 18 Ogos 1922. Beliau dibawa mengembara oleh orang tuanya hingga ke Singapura dan mendapat pendidikan d Madrasah Al-Junaid al-Islamiyyah antara 1937-1944 dan pernah membuka Madrasah Bustan al-Arifin (1946) dan Madrasah al-Diniyyah di Singapura. Pada bulan Mei 1966 pernah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Menengah Arab Hasan Al-Bulkiah, Brunei Darul Salam dan Akhir Oktober 1970 kembali ke Singapura. Mulai Ogos 1971 berkhidmat sebagai guru di Madrasah Al-Junaid dan mulai Februari 1973 dilantik sebagai Pengetua sekolah tersebut hinggalah akhir Mac 1980. Bergiat di dalam kegiatan yang berhubung dengan pendidikan Islam dan turut menghasilkan buku-buku yang berhubung dengan kurikulum pendidikan seperti fiqh, tauhid, sejarah Islam. Beliau juga menyampaikan pengajian tafsir Al-Qur`an melalui radio Singapura mulai 19 Februari 1959 dan selesai pada 25 April 1984. Sebelum selesai penyampaian tafsir di Radio Singapura, pengajaran telah dibukukan pada permulaannya oleh S.A.B. Muhammad Singapura pada Disember 1961 dan dicetak oleh Percetakana Qalam, Singapura dalam bentuk yang kemas dan kertas yang lebih baik. Kemudian diterbitkan oleh Pustaka Al-Mizan,, Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur, 1989 dan dicetak oleh Utusan Print Corp. Sdn. Bhd. dengan kertas yang rendah mutunya.
Cara menyusun dan formatnya menurut Ustaz Ahmad Sanhaji bahawa;
``Sanya buku ini saya susun, tiap-tiap ayatnya dari erti, kemudian huraiannya, diterangkan sebab turunnya, ketetapan hukum dalam ayat tersebut, diberi pula ulasan-ulasan sekadarnya yang tepat dengan mengesan makna sindiran dan kiasan, disulam pula dengan beberapa Hadith Nabi s.a.w. serta riwayat-riwayat atau cerita-cerita sejarah, dengan berpandukan kitab-kitab tafsir yang muktabar  selaku marja` (bahan rujukan) yang lainnya dilakukan oleh penyusun-penyusun tafsir Al-Qur`an yang menjadi khadam untuk menerangkan Kitab Allah Tuhan Seru Sekalian Alam dan antaranya, Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, Al-Naisaburi, Al-Khazin, Al-Baghawi, Hashiah al-Jamal `ala al-Jalalayn, Al-Maraghi, Safwat al-Tafasir ... dan lain-lain kitab rencam-rencam yang saya anggap besar pertolongannya  untuk menyampaikan hajat saya menyusun buku ini, disusun sedemikian rupa dengan harapan selain dari memudahkan memahaminya, mudah pula hendaknya mengamalkan pengajarannya.``
(Ahmad Sanhaji Muhammad, Ibru Al-Athir, Pustaka al-Mizan, Kuala Lumpur: 1989: V).
Sebelum masuk kepada pentafsiran ayat-ayat Al-Qur`an pentafsir memberi panduan terlebih dahulu selepas kata pengantar dengan memberi pengenalan berkenaan Al-Qur`an. Antaranya kata pentafsir:
Pengenalan Mengenai Al-Qur`an
Al-Qur`an: Ertinya dalam bahasa Melayu `Bacaan`, lalu menjadi sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan malaikat Jibril a.s.
Kandungannya: Dia mengandungi semua perkara yang meliputi semua kehendak dan hajat manusia. Bolehlah diringkaskan kepada empat perkara yang besar, iaitu, mengandungi hukum-hukum ibadat, pimpinan (pentadbiran), Ilmu pngetahuan, cerita-cerita dan lain-lain.
Gunanya: Untuk diamalkan dan disampaikan pengajarannya.
Kelebihannya: Membacanya sahaja  dapat pahala, apa lagi jika mengamalkan isinya yang telah difaham, berlebih-lebih lagi pahalanya. Dua buah Hadith diperkukuhkan pembicaraan. Antaranya sebuah Hadith bermaksud:
``Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Qur`an dan mengajarkannya.``
(Sanhaji. Ibru al-Athir: 1).


Secara ringkas pula pengarang menyatakan bahawa Al-Qur`an diturunkan bermula di Gua Hira dengan turunnya ayat dari Surah Al-`Alaq (1-5) pada 17 Ramadhan tahun ke 13 sebelum Hijrah Nabi ke Madinah bersamaan 6 Ogos 610M.. Al-Qur`an diturunkan secara sedikit demi sedikit bersesuaian dengan keadaan dalam masa 22 tahun, dua bulan dan 22 hari. Dengan akhir ayat (Al-Ma`idah: 3) yang menandakan kesempurnaan agama Islam diturunkan yang berlaku pada 9 Dhul-Hijjah (Hari Arafah) tahun ke 10 sesudah Hijrah.. Al-Qur`an menurut pentafsir dihimpunkan oleh Rasulullah s.a.w. menurut pertunjuk dari Jibril a.s., kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat yang sebahagian daripada mereka menghafal dan juga dicatat oleh pencatat-pencatat Nabi seperti Abu Bakar, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib,, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka`b, Abdullah bin al-Arqam dan lain-lain.
Selepas Rasulullah s.a.w. wafat pada 13 Rabiul Awwal  tahun 11 H. bersamaan 8 Jun 632 penghimpunan Al-Qur`an mulai dilakukan pada zaman Sayyiduna Abu Bakar, himpunan disimpan oleh Sayyiduna Umar al-Khattab dan Saydatuna Hafsah anaknya yang menjadi isteri Rasulullah dan seterusnya diterbitkan secara naskhah pada zaman Sayyiduna Uthman r.a. yang terkenal sebagai Mashaf `Uthman  yang mushaf seperti ini digunakan hingga kini.
Dengan penerangan latar berhubung dengan Al-Qur`an memberi kefahaman kepada pendengar dan pembaca  dengan lebih jelas, bagi mengikuti pentafsiran seterusnya.

Sekian.                                                                                                                        

No comments:

Post a Comment