August 31, 2015

Kekukuhan Tradisi Islam - Nabi Ibrahim Membina Ka`bah, Pusat Ibadat - Kemakmuran Makkah


BBB, 15 Zulkaedah 1436 = 30 Ogos 2015 (Ahad):Satu kekukuhan dari segi pegangan, bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah agama baharu, tetapi adalah agama yang telah didukung oleh rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Pengikutnya dikategorikan sebagai `Ahlu al-Kitab`. Sepatutnya Bani Isra`il tidak bersifat -  melihat nabi-nabi seperti Musa, Ishaq, Ya`kub hinggalah kepada Yusuf sebagai  Nabi-Nabi Bani Isra`il semata-mata, lantaran mereka adalah penegak agama Islam (2: 132). Mereka adalah nabi-nabi bagi umat Islam, bahkan mereka melanjutkan agama yang didukung oleh Nabi Ibrahim a.s. Bukankah Nabi Ibrahim yang disebut oleh Al-Qur`an sebagai `Imam` adalah Nabi yang terkehadapan dari yang lain. Pada Ibrahim menemukan tradisi purba umat dari zaman tamadun Babiliyon dengan tradisi purba Mesir (Isteri Ibrahim, Hajar berasal dari Mesir). Darinya melanjutkan turunan baik-baik kepada Ishak dari isterinya Sarah membawa kepada Ya`kob yang dimegahkan oleh turunan Bani Isra`il. Bukankah melalui Ismail yang berkahwin dengan perempuan dari Bani Jurhum yang melahirkan turunan Ismail membawa kepada Adnan sebagai turunan yang dimegahkan oleh orang Arab ?
Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. membawa pertalian dan tradisi yang kukuh dari segi akidah. Pertalian ini dikukuhkan lagi dari segi sejarah bahawa Nabi Allah Ibrahim Pengasas Ka`bah mempunyai visi yang jauh pandangan dengan meletakkan turunannya Ismail melalui Hajar menghuni Makkah dengan penemuan matair Zamzam. Sumber air ini telah menarik suku Jurhum Arab menghuni Makkah dan menjadi tempat persinggahan peniaga-peniaga dari Sham, Mesir dan Yaman. Maka Makkah mengorak maju. Ibrahim dengan visinya yang luas membina bersama anaknya Ismail Ka`bah sebagai pusat ibadat (2: 125). Dengan visinya yang luas dan sebagai Pemimpin (Imam), pengasas bagi kemakmuran Makkah Ibrahim menyediakan infra-struktur pembangunan dan melihat sambil berdoa, bahawa semoga Makkah menjadi negara aman yang mempunyai rezeki yang melempah ruah. Doa Nabi Allah Ibrahim yang menjadi kenyataan sesungguhnya menjadi kekuatan tradisi bagi turunan Arab, khususnya Nabi Muhammad yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim bagi kelahirannya sebagai Rasul (2: 126-129). Kekuatan dari segi tradisi dan pengukuhan yang diberi oleh Al-Qur`an adalah aset dan kekukuhan bagi Nabi Muhammad berdepan dengan seterunya dari kaum Quraisy yang menyeleweng dan tidak tahu menilai tentang kekukuhan tradisi dan budaya yang mereka miliki, bahkan lebih dari menentang kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., juga berdepan dengan kemegahan Bani Isra`il dengan kelebihan dan turunan yang ada pada mereka dari nabi-nabi dan Rasul, meskipun sesungguhnya mereka juga sebagaimana kafir Quraisy tidak menyedari aset dan kelebihan yang ada pada mereka, sebaliknya bersikap menentang terhadap apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul dari kalangan mereka seperti sebagaimana mereka lakukan terhadap Nabi Musa dan Isa dan nabi-nabi yang lain.
Mengenai apa yang digalurkan oleh Al-Qur`an (2. 122-141), Abdullah Yusuf Ali merumuskan pandangannya:
K.48 (2. 122 -141) adalah sebagaimana berikut:
Kalaulah golongan  Ahlil-kitab itu berpegang
Kepada Nabi Allah Ibrahim. Hendaklah mereka meneliti
Sejarah hidupnya, zuriatnya termasuklah
Kedua-dua Isra`il dan Isma`il. Nabi Ibrahim
Adalah seorang salih. Nabi lantikan Tuhan.
Seorang Muslim, demikian pula anak cucunya
Nabi Ibrahim dan Isma`il membinakan
Ka`bah sebagai Rumah Allah.
Dan mensucikannya’ untuk menjadi pusat
Ibadat bagi seluruh dunia
Kerana Allah adalah Tuhan bagi semua bangsa manusia.
(Al-Qur`nu`l-Karim Terjemahan Dan Huraian Maksud, Jil 1: 61).
Fakta-fakta yang dibawa oleh Al-Qur`an al-Karim adalah fakta-fakta sejarah secara padat dan ringkas mengenai sejarah wujud manusia sejak Nabi Allah Adam a.s., bahkan sebagai tapak bagi kewujudan manusia ini juga banyak disentuh Al-Qur`an dari kejadian langit dan bumi, cakerawala, planet dan bintang-bintang sebagai kawasan pergerakan manusia dalam kewujudan fizikal mereka. Apa yang diperkatakan adalah fakta-fakta yang merupakan cabaran bagi manusia mengolah dan menghuraikannya.
Apa yang kita nampak selama ini pihak yang melihat Al-Qur`an adalah dengan mata `Agama` yang sempit. Perbalahan yang mengekang kelahiran agama `Islam` terus menjadi tema utama di dalam perbahasan dan berterusan. Al-Qur`an adalah kitab bagi `Keseluruhan` Sepatutnya pertikaian tentang `Kebenaran`  sudah berlalu, kerana terbukti tentang kebenaran. Dokumen berharga dan segala pernyataan di dalamnya diterima dan bukan setakat diamalkan secara agama sahaja, tetapi hendaklah dikaji. Sebagai contoh dilihat dari sudut sejarah, amat banyak fakta-fakta yang dikemukakan oleh Al-Qur`an, tetapi kebenaran yang diterima bersifat permukaan dan selapis. Amat banyak fakta-fakta yang bersifat sejarah ini perlu dikaji dan dihurai.
Sebagai kitab bagi keseluruhan bidang, maka selain dari dapat dikaji dari aspek sejarah, sudah tentulah terbuka untuk dikaji bidang-bidang keilmuan yang lain seperti sains kejadian langit dan bumi, astronomi, bidang klimet dan cuaca, kehidupn dan kepupusan, aspek tenaga, lautan dan khazanah, permakanan dan kesihatan dan berbagai-bagai bidang lagi yang semuanya dapat memperkukuhkan kebenaran Islam dan memperkukuhkan dari segi akidah pegangan. Semua kajian dan dapatan tidak lain dari memberi manfaat kepada keilmuan dan kemajuan manusia itu sendiri.
Kita semua mempunyai satu tradisi mantap yang kita warisi. Iaitu `Tradisi Kebenaran` yang menyatukan yang harus kita pegang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment