August 28, 2015

Rumusan Pandangan Abdullah Yusuf Ali Tentang Kandungan Al-Qur`an - Surah Al-Baqarah


BBB, 12 Zulkaedah 1436 = 27 Ogos 2015 (Khamis):Adalah sukar dan memerlukan ruang yang panjang bagi merumuskan keseluruhan kandungan menurut pandangan Abdullah Yusuf Ali. Kita melihat antara tema utama dalam Surah al-Baqarah, iaitu surah terpanjang yang melangkaui lebih daripada dua juz` (286 ayat):
1)      Kitab Al-Qur`an panduan keimanan dan amalan keislaman
2)      Insan merupakan Khalifah di Alam bermula dari Adam berperanan  memakmurkannya.
3)      Pengiktirafan terhadap perutusan rasul-rasul seperti Nabi Musa, Isa, Sulaiman,
4)      Soal nasakh dan mansukh ayat Al-Qur`an dan hukum-hukum
5)      Menekankan tugas mendirikan solat dan mengeluarkan zakat
6)      Kepentingan masjid bagi masyarakat umat Islam
7)      Peranan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya dalam memakmurkan Makkah dan doanya bagi kelahiran Rasul dari turunannya
8)      Penukaran Kiblat dari Masjid Al-Aqsa kepada Masjid Al-Haram
9)      Penekanan dan kepentingan ibadat Haji
10)   Pengukuhan akidah tentang keesaan Allah.
11)   Penekanan pada perkara-perkara yang halal lagi baik
12)   Mereka yang berhak mendapat pertolongan dan pembelaan
13)   Hukum perundangan yang berhubung dengan qisas
14)   Persoalan mengenai harta pusaka - wirathah. Menjaga harta dan kebajikan anak yatim
15)   Kewajipan menunaikan ibadat puasa
16)   Kewajipan berjihad bagi mempertahankan negara dan umat
17)   Larangan meminum arak
18)   Soal rumah tangga pemilihan wanita bagi perkahwinan dan talaq
19)    Galakan bernafkah, sedekah dan membuat kebajikan
20)   Aturan hutang piutang.
Secara kasar terdapat 20 persoalan utama yang  terkandung di dalam Surah Al-Baqarah. Secara perbandingan dapat dilihat penekanan persoalan yang dibuat oleh Abdullah Yusuf Ali secara yang lebih teratur dengan melihat kandungan dari jumlah ayat ( dari ayat pertama) kepada jumlah ayat terakhir (286). Ada rumusan dalam bentuk puisi yang dibuat, tapi tidak mewakili kandungan secara lengkap. Yang lebih lengkap ialah rumusan menurut seturut nombor, iaitu:
(Ayat 01 – 29)
Aspek kerohanian dan penciptaan insan.
Ayat 30 – 39)
Kedudukan tinggi insan sebagai khalifah Allah di bumi Nya
(Ayat 40 -86)
Kisah Bani Israil yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mereka menyalahgunakan kedudukan mereka.
( Ayat 87 -121)
Perjuangan Nabi Musa dan Isa dalam menghadapi kebiadaban kaum Bani Isra`il. Dengan keangkuhan mereka menolak kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w.
(Ayat 122-141)
Mereka bermegah dan mengaku turunan Nabi Ibrahim, sedang Rasulullah adalah dari turunan yang sama melalui Nabi Allah Ismail yang dengan bapanya Ibrahim membina Ka`bah di Baitillah al-Haram.
(Ayat 142- 167))
Ka`bah menjadi Pusat Ibadat dan lambang perpaduan umat Islam.
( Ayat 168- 242)
Perpaduan umat dikukuhkan dengan hukum hakam dan perundangan Islam. Kekukuhan dengan menjaga kebersihan dari segi makanan yang halal dan kekukuhan rohani dengan ibadat seperti solat dan puasa, haji,  pembinaan akhlak, kekukuhan rumahtangga dan jihad.
(Ayat 243 – 253)
Contoh-contoh jihad seperti kisah Talut, Jalut dan Nabi Daniel.
(Ayat 254 – 255)
Perlu membuat kebaikan kepada orang lain dan meyedari keagungan Allah
(Ayat  256- 283) – Tidak dirumuskan
Galakan bersedekah dari hasil terbaik kepada mereka yang layak menerima sedekah dan penolakan dari amalan riba. Aturan berhutang piutang
(Ayat 284 – 286)
Tentang keimanan dan permohonan keampunan di atas kesalahan.
Kalau dilihat rumusn dalam puisi Abdullh Yusuf Ali sebaik akhiran bagi Pendahuluan bagi Surah Al-Baqarah, tidaklah mencerminkan kandungan surah berkenaan secara rumusan. Puisi berkenaan ialah;
( K. 44 lebih khusus bagi (Ayat 1 -29) – (Terutama dari ayat 14 – 20  Al-Baqarah – P) ianya sebagai pembukaan bagi tafsiran selanjutnya:
``Ajaran dari Tuhan adalah suatu panduan yang tepat
Bagi mereka yang mencari Cahaya dari Nya Tapi mereka
Yang menolak keimanan adalah buta hati mereka.
Dicapkan. Kebinasaanlah bagi sekalian mereka yang munafik,
Yang tertipu diri sendiri dan menipu orang lain pula,
Dengan kata-kata sindiran pada bibir mulut mereka dan
Rancangan jahat
Dalam hati mereka, dan ketakutan; maka awan
Yang membawa hujan yang menyuburkan kepada orng lain
Bagi mereka membawa kebisingan guruh yang mentulikan telinga
Dan pancaran kilat yang membutakan pndangan mata mereka.`` (Jil. 1, Terjemahan, hlm. 6 – 7).
Sudah tentulah rumusan yang dibuat tidak lengkap sebagaimana persoalan sepenuhnya di dalam Surah Al-Baqarah, tetapi adalah diharapkan antara keduanya lengkap melengkapi dan bagi kandungan sempurna hendaklah kembali kepada kandungan Al-Qur`an dan tafsiran terhadapnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment