August 29, 2015

Memahami Keunikan Tafsir Oleh Abdullah Yusuf Ali - Surah Al-Baqarah


BBB,  13 Zulkaedah 1436 = 28 Ogos 2015 (Jumaat):Tanggapan awal Penulis terhadap `The Holy Qur`an, Text Translation & Commentary = Al-Qur`anu`l-Karim, Terjemahan Dan Huraian Maksud` adalah sebagimana tafsir biasa yang menterjemahkan teks Al-Qur`an diikuti dengan tafsiran yang diisi dalam tafsiran berbagai keterangan dan pendapat. Tetapi semakin Penulis meneliti dan mengkaji, sememangnya bermula dari kurang faham dan tanggapan yang kurang tepat, makin menyerlahkan bahawa Tafsir Abdullah Yusuf Ali dan terjemahan oleh Muhammad `Uthman El-Muhammady (Abu Salah) mempunyai pendekatan yang unik dan tersendiri. Beberapa keunikan dapat disenaraikan di bawah berdasarkan Surah Al-Baqarah:
1)      Terjemahan melalui bahasa Inggeris ke bahasa Melayu
2)      Huraian diberi pada bahagian bawah kepada istilah atau maklumat dalam teks menjadikannya sebagai catatan kaki.
3)      Huraian diberi terhadap kandungan satu-satu surah pada bahagian permulaan surah, sebelum bermulanya tafsiran.
4)      Pemacahan kandungan Surah Al-Baqarah kepada 40 bahagian (tema/perkara/persoalan)
5)      Pentafsir (Abdullah Yusuf Ali) memecahkan kandungan Surah Al-Baqarah kepada 10 pecahan yang setiap permulaan bagi pecahan dibuat rumusan dalam bentuk puisi. Ini bererti bagi Surah Al-Baqarah terdapat 10 rumusan puisi.
Berhubung dengan perkara 1 – 3 telah  dibicarakan. Adapun pecahan-ayat dalam Surah Al-Baqarah kepada 40 bahagian, hanya disebut pecahan dalam tafsiran, tetapi tidak diberi judul bagi satu-satu tafsiran dan tiada rumusan kandungan. Pemecahan kepada bahagian-bahagian dimaksudkan seperti di bawah:.
1)      Pecahan  Satu            Ayat  1 -  7
2)      Pecahan  Dua            Ayat   8 – 20
3)      Pecahan  Tiga           Ayat   21- 29
4)      Pecahan  Empat      Ayat    30 -39
5)      Pecahan  Lima         Ayat   40 – 46
6)      Pecahan  Enam        Ayat   47 -   ?    (Tidak disebut dalam versi English dan Melayu)
7)      Pecahan  Tujuh       Ayat     ?  -  61
8)      Pecahan  Lapan       Ayat   62-   71
9)      Pecahan Sembilan  Ayat   72 -  82
10)   Pecahan Sepuluh    Ayat   83 – 86
11)   Pecahan Sebelas     Ayat   87 – 96
12)   Pecahan Duabelas  Ayat   97 – 103
13)   Pecahan Tigabelas Ayat   104 – 112
14)   Pecahan Empatbelas Ayat 113-121
15)   Pecahan Limabelas Ayat   122- 129
16)   Pecahan Enambelas Ayat 130 -141
17)   Pecahan Tujukbelas Ayat    142 – 147
18)   Pecahan Lapanbelas Ayat    148 – (Tiada Disebut)
19)   Pecahan Sembilanbelas Ayat 00 -163
20)   Pecahan Duapuluh  Ayat      164- 167
21)   Pecahan Duapuluh Satu Ayat 168-182
22)   Pecahan Duapuluh Dua Ayat  (Tiada Disebut)
23)   Pecahan Duapuluh Tiga Ayat   183 -188
24)   Pecahan Duapuluh Empat Ayat 189 -196
25)   Pecahan Duapuluh lima Ayat  197-   (Tiada)
26)   Pecahan Duapuluh Enam     Tiada – 216
27)   Pecahan Duapuluh Tujuh  Ayat  217 – 221
28)   Pecahan Duapuluh Lapan  Ayat 222 – 228
29)   Pecahan Duapuluh Sembilan Ayat 229 -231
30)   Pecahan Tiga puluh  Ayat            232 – 235
31)   Pecahan Tigapuluh Satu  Ayat    236 – 242
32)   Pecahan Tigapuluh Dua   Ayat    243 – 248
33)   Pecahan Tigapuluh Tiga  Ayat     249 – 253
34)   Pecahan Tigapuluh Empat Ayat  254 – 257
35)   Pecahan Tigapuluh Lima  Ayat    258 – 260
36)   Pecahan Tigapuluh Enam  Ayat   261-  266
37)   Pecahan Tigapuluh Tujuh  Ayat   267 – 273
38)   Pecahan Tigapuluh Lapan  Ayat   274 -  Tiada
39)   Pecahan Tigapuluh Sembilan Ayat Tiada -283
40)   Pecahan Empat Puluh   Ayat         284 – 286.
(Terdapat kesilapan pemecahan bahagian-bahagian yang mungkin berlaku pada peringkat penaipan).
Pentafsir tidak memberi rumusan kandungan, pengaji boleh membaca ayat-ayat di dalam satu-satu pecahan dan membuat rumusan. Misalnya:
Pecahan 10 ayat 83 – 86, mengenai membuat baik dengan ibu bapa, warith terdekat, anak yatim dan orang miskin dan jangan menumpah darah.
 pecahan 30 ayat 232 – 235 ialah mengenai `Talaq, penyusuan anak, tempoh suci bagi perempuan yang kematian suami dan cara meminang`. Demikiaanlah dapat dibaca dan dirumuskan dari pecahan-pecahan yang dibuat.
Satu lagi pemecahan ayat-ayat di dalam Surah Al-Baqarah ialah pemecahan kepada kelompok ayat-ayat yang lebih banyak yang pengelompokan sebanyak 10 kelompok (1) 1 – 29 (2) 30-39 (3) 40-86 (4) 87-121 (5) 122-141 (6) 142-167 (7) 168-242 (8) 243-255 (9) 256 -283 (10) 284-286.
Bagi setiap kelompok ini diberi rumusan dalam bentuk puisi sebagaimana contoh bagi kelompok satu sudah diperturunkan pada tulisan yang lepas. Contoh bagi kelompok (2) ayat 30-39 dirumuskan di dalam bentuk puisi sebagaimana berikut (Tentang Kekhalifahan Adam):
K.45 (2.30-39) bermaksud Couplet/Kaplet/Kumpulan (Surah 2 ayat 30 -39):
Kemudian Insan alangkah ajibnya nasib anda!
Diciptakan untuk menjadi Khalifah Tuhan di bumi
Lebih tinggi daripada para malaikat !
Tapi ditipu oleh Kejahatan ! Diasingkan buat satu musim
Di bumi ini dalam percubaan dan ujian
Untuk menyucikan kotoran pada diri anda, dengan Janji
Akan dikurniakan Bimbingan dan Harapan dari Yang Maha Tinggi
Dari Tuhan Maha Menerima Taubat hambaNya, Maha Mengasihani
Adakah anda akan memilih yang benar dan mencapai semula
Ketinggian Darjat anda di sisi Tuhan ?
Sebenarnya pemecahan kepada sepuluh kelompok ini lebih menarik, kerana pentafsir membuat rumusan bagi setiap bahagian di dalam bentuk puisi yang dapat dihayati dan dinilai pandangan yang dibuat. Kita persoal,  apakah lebih baik pecahan kepada 40 bahagian itu ditiadakan sahaja ?

Sekian.

No comments:

Post a Comment