May 5, 2016

Aliran Imamiyyah 12 - Mutakhir Iran


BBB, 26 Rajab 1437 = 04 Mei 2016 (Rabu):
Konsep pimpinan secara Imam adalah menjadi ciri penting di dalam kepimpinan mazhab-mazhab Shi`ah. Umumnya semua aliran Shi`ah yang berada sama ada di Iran, Iraq, Pakistan dan lain-lain negara adalah berprinsipkan Imamiyyah. Namun aliran Imamiyyah Dua Belas lebih ketara dari segi kepimpinan keimamannya.
Konsep imam yang dipegang mereka, bahawa mereka mendakwa, bahawa kepimpinan utama mereka iaitu `Ali bin Abi Talib adalah ditunjukkan secara langsung oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap `Ali sebagai pengganti baginda. Mereka mendasarkan kepada Hadith yang mereka pegang antaranya bermaksud:
``Barangsiapa aku menjadi pemimpinnya, maka `Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah tolonglah dan lindungilah orang yang menolong dan melindunginya (`Ali) dan musuhilah orang yang memusuhinya.``
    (Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik Dan Akidah Dalam Islam, 1996: 51).
Konsep tunjuk ini dilanjutkan kepada turunan-turunan `Ali yang dua belas hingga dikenali sebagai Aliran Shi`ah Dua belas. Mereka ialah sebagaimana disusun oleh Tuan Haji Said:
1)      Sayyiduna `Ali bin Abi Talib (m. 40H.)
2)      Sayyiduna Hasan bin `Ali bin Abi Talib (m. 50H.)
3)      Sayyiduna Hussein bin `Ali bin Abi Talib (m.61H.)
4)      `Ali Zainal Abidin bin Hussein (m.94H.)
5)      Muhammad al-Baqir bin `Ali Zainal Abidin (m. 117H.)
6)      Ja`afar al-Siddiq bin Muhammad al-Baqir (m. 148H.)
7)      Musa al-Kazim bin Ja`afar al-Siddiq (183H.)
8)      `Ali Reda bin Musa al-Kazim (m.202H.)
9)      Muhammad al-Jawad bin `Ali al-Reda (m. 220H.)
10)   `Ali bin Muhammad bin `Ali Reda (m. 254H.).
11)   Hasan bin `Ali bin Muhammad al-`Askari (m.260H.).
12)   Muhammad bin Hasan al-Mahdi (m. 260H.).
Mereka mendakwa Imam ke 12, iaitu Muhammad bin Hasan al-Mahdi telah ghaib dan menurut kepercayaan mereka akan kembali ke dunia di akhir zaman bagi menjalankan pemerintahan, keadilan dan kebenaran dan menghukum orang-orang yang tidak mengikut fahaman Shi`ah 
Menurut pandangan Shi`ah 12, bahawa seorang imam menguasai ilmu syariat dan hukum hakam dan mempunyai kemampuan di dalam membentuk undang-undang, segala ucapannya merupakan syari`at dan setaraf dengan sabda. Imam juga hendaklah memelihara dan mengawal syariat. Pada imam mungkin berlaku perkara-perkara yang luar biasa yang disifatkan sebagai mu`jizat.
Pada pandangan Imamiyyah 12, bahawa Imam bukan saja ma`sum tetapi merupakan Hujjatullah yang tegak hingga hari kiamat. Mereka berpegang kepada kata-kata Sayyiduna `Ali.
``Maka  bumi tidak pernah kosong  dari orang yang berdiri sebagai Hujjah Allah, kadang-kadang tersembunyi tertutup  dan  kadang-kadang nyata di balik tabir.``
Menurut mereka para penerima wasiat melaksanakan fungsi Hujjah Allah dan dengan mu`simnya yang menuntut kepatuhan terhadapnya agama menjadi terpelihara sampai hari kiamat.
Menurut Prof. Dr. Imam Muhammad Abu Zahrah bahawa:
``Tentang kedudukan imam dalam pandangan aliran Imamiyyah sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang kedudukan imam yang mendekati kedudukan Nabi Muhammad. Mereka dengan tegas mengatakan bahawa perbedaan antara imam dan Nabi hanya satu, iaitu imam tidak diberi wahyu.`` (Muhammad Abu Zahrah: 1996: 56).
Aliran Shiah dua belas adalah paling popular dan kesannya hingga kini. Ada dua kesan politik ketara Imamiyyah, pertama terdirinya kerajaan Fatimi di Mesir iaitu Kerajaan Shi`ah pada pertengahan abad ke 4H. Antara kesan baiknya terdirinya kota Al-Qahirah (Yang Gagah Menguasai) yang melambangkan kepahlawanan tentera Shi`ah membuka Mesir, terdirinya Universiti Al-Azhar dan mewujudkan tradisi sambutan Maulid al-Rasul. Tetapi pemerintahan Shi`ah Imamiyyah 12 terkini ialah pemerintahan Republik Iran. Iran sebelumnya di bawah pemerintahaan Monarki Pahlawi di bawah pengaruh Amerika dan dijatuhkan melalui revolusi yang berinspirasikan Imam Khomeini (1977) yang digerakkan oleh pengikut-pengikut dan pelajar-pelajarnya di Qum, Iran seperti Murtadha Murabbani,, Ali Khameni, Mohammad Bahesti dan Hashimi Rafsanjani. Pada 16 Januari 1978 Khomeini pulang berikut dari revolusi sesudah berada di dalam buangan (1964) di Perancis selama lima belas tahun.
Pada peringkat awal kelihatan pemimpin di bawah pengaruh lama tidak cenderung untuk memerintah secara Islam Shi`ah, sebaliknya masih bersifat sekular seperti di bawah pimpinan Bazargan dan Bani Sadr. Rasa tidak puashati menyebabkan berlaku revolusi pelajar pada 4 November 1979 yang membawa kepada pendudukan pelajar di kedutaan Amerika, seterusnya berlaku revolusi yang menjatuhkan Bani Sadr yang memimpin parti Mujahidin al-Khalq dan membawa kepada kenaikan Rafsanjani yang menguasai parlimen  Jun 1981 (pilihanraya 1980).
Berikutnya Iran berada di bawah golongan Mulla bersifat rohani melalui Dewan Tertinggi revolusi Islam ala Iran memilih Pemimpin Ayatullah Ali Khameini. Selepas kematian Ayatullah Ruhullah Khomeini (4 Julai 1989) Iran memilih pimpinan secara pilihanraya dan melantik Presiden pertama Rafsanjani menjadi Presiden pada  Ogos 1989. Kemudian diikuti perlantikan Ahmadinejad (Teknokrat) dan terakhir kini ialah Hasan Rohani dengan imej Mullah.
Jelas berlaku perubahan dan penyesuaian konsep Imamiyyah di Iran yang dengan Ayatullah Ruhullah Khomeini bersifat sebagai Pemimpin kerohanian. Ada percubaan oleh pihak terpengaruh dengan pemerintahan lama untuk mengekalkan Iran sebagai negara sekular seperti di bawah pimpinan Bani Sadr dengan parti Mujahidin Khalqnya. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pimpinan muda dan melancarkan penentangan yang menjatuhkan Bani Sadr. Selepas kematian Imam Khomeini Iran memilih pemimpin melalui pilihanraya dan melantik Presiden. Kini kepimpinan yang meneruskan konsep Imamiyyah 12 atas nama Presiden ditunjuk melalui pilihanraya meneruskan bersama kepimpinan keriohanian ?

Sekian.

No comments:

Post a Comment