May 24, 2016

Hikmah Dari Suruh-Larang Shara` - Tingkatkan `Ubudiyyah Insan


BBB,  16 Sha`ban 1437 =  23 Mei 2016 (Isnin):
Telah disebut pecahan keempat dari buku Qur`an Saintifik oleh Dr. Danial Zainal Abidin diberi judul bagi bahagian empat ini sebagai Tujuan Dan Matlamat Hidup Manusia. Pada kebiasaan tujuan dan matlamat hidup manusia muslim ialah `Kejayaan Dunia Akhirat`  atau lebih khusus bagi `Beribadat Kepada Allah.
Tetapi melihat kepada kandungan bagi bab ini agak panjang dan berbagai topik dibicarakan (46 bab – Persoalan), maka ianya lebih sesuai diberijudul
`Hikmah Dari suruh larang Shara` - Tingkat Ubudiyyah Insan`
Di bawah tajuk ini dapat dimasukkan bab-bab di atas di bawah slot-slot tajuk di atas.
Tujuan utama hidup  insan untuk memperhambakan diri kepada Allah adalah tepat sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk taabbudiyyah (beribadat dalam  erti yang luas yang merangkumi segala kepatuhan dan kebaikan) – ( Al-Dhariyat: 56).
Di bawah tujuan  taabbudiyyah termasuk apa yang dibicarakan oleh Pengarang bahawa:
`Ibadah  sebagai tujuan hidup – Termasuk  judul Hikmah Ibadah, antaranya mematuhi  aturan, menepati waktu, membersih jiwa dan membentuk jiwa dengan taqwa.
Termasuk diwah hikmah ialah persoalan larang. Tiap larangan di dalam shara`,  adalah mempunyai hikmat dan  kepentingan bagi  insan. Larangan dari berjudi, kerana ianya merosakkan kehidupan baik dari segi moral dan harta yang biasanya judi menjerumus manusia kepada kepapaan. Larang dari mencuri, kerana merosakkan akhlak pencuri di samping merosakkan ketenteraman masyarakat. Demikian larangan dari berzina menjdikan penzina rosak akhlak,  rosak maruah dan turunan. Pengarang turut membicarakan seks bebas dan peranan media merangsang  pembaca dengan elemen berkenaan yang sebenarnya membawa elemen yang tidak baik bagi masyarakat. Islam amat menjaga  dari segi kebersihan keturunan  dan ianya menjadi salah satu maqasid al-Shari`ah.  Lantaran itu Islam amat menekankan pembinaan keluarga melalui perkahwinan dan melalui perkahwinan  menjalin hubungan antara keluarga dan membina masyarakat harmoni.
Pengarang melihat kaedah permakanan adalah berkait dengan nilai saintifik. Misalnya Islam menenkankan umat Islam  agar memakan makanan yang halal lagi baik seperti firman Allah Ta`ala bermaksud:
Maka makanlah  kamu daripada apa yang direzekikan oleh Allah daripada makanan yang halal lagi baik dan bersyukurlah dengan nikmat yang dikurniai Allah (Al-Nahl: 114).
Dengan makanan yang halal terhindar dari makanan haram yang boleh  merosakkan dari segi kebersihan maknawi yang merencatkan minda dan jiwa, ianya hilang keberkatan dan tiada pahala di sisi Allah. Makanan yang halal ialah makanan yang diurus penghasilannya sebaik mungkin . Ayat Al-Qur`an juga menekankan makanan yang di makan hendaklah makanan yang baik.Dengan baik makanana dapat menjaga kesihatan dan membantu tumbuh besar anak-anak. Makanan yang baik juga dan tidak rosak tidak terganggu dari segi kesihatan. Makanan yang tidak baik ialah makanan yang didapatkan secara tidak halal, dicuri atau makanan itu sendiri rosak dan tidak sesuai dari segi untuk di makan.   Memilih makanan yan g merosakkan dilarang di dalam Islam.  Makanan  – termasuk minuman seperti meminum arak,  penyalahgunaan dadah, makan daging babi adalah dilarang dan boleh merosakkan. Firman Allah bermaksud:
``Jangan kamu campakkan dirii kamu di dalam kebinasaan` (Al-Baqarah: 195).
Pengarang memberi tumpuan kepada makanan yang halal, baik dan berkhasiat. Aspek  ini dikira sebagai aspek saintifik  dari segi permakanan di dalam Islam. Tujuan makan ialah untuk mendapat kecergasan bagi  melaksanakan peranan ubudiyyah hamba kepada Tuhan dan kebaikan kepada masyarakat, dan makan adalah tujuan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Makan pula biar berimbang menurut keperluan, tetapi makan berlebihan sehingga menjadi masalah bagi kesihatan hingga badan menjadi berat dan gemuk dan akibat makan berlebihan mengundang berbagai-bagai jenis penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung.
Dr. Daniel menyebut khasiat makanan dan buah-buahan seperti  khasiat gandum biji-bijian seperti khasiat tamar yang terkenal dapat memberi tenaga dan dikaitkan dengan juadah berbuka puasa, tembikai, mentimum. Khasiat sayur mayur, berbagai-bagai jenis makanan yang bervitamim. Beliau juga membicarakan secara khusus tentang khasiat selepas tamar, ialah  buah zaitun, buah tin, khasiat air zamzam,. Turut dibicarakan kaedah penyembelihan dalam Islam bagi mendapat daging yang halal menurut cara Islam. Juga dibicarakan tentang konsep dan keperluan khatan di dalam Islam, konsep suci dan bersih dalam Islam, konsep solat dan puasa dan kepentingan. Terasa makin akhir bukunya, makin banyak persoalan yang ditimbulkan, bukan saja tentang makanan, tetapi juga persoalan ibadat yang mungkin masih releven dengan soal saintifik Qur`an, tetapi semakin meluas. Sebenarnya jika mau dibincangkan persoalan dan bidang-bidang yang bersifat saintifik amat banyak, tetapi apa yang dibincangkan oleh Dr. Danial adalah dilihat sebagai priority yang baginya perlu diberi perhatian.
Pada penghujung selepas membicarakan berbagai-bagai aspek Saintifik Al-Qur`an dari yang bersifat ayat Qur`aniyyah dan Kauniyyah kepada kejadian alam secara menyeluruh, kemudian kepada kejadian di langit dan angkasa, membawa kepada bumi dan seterusnya kepentingan dari segi permakanan bagi kesihatan dan ibadat beliau membuat kesimpulan  bahawa Al-Qur`an adalah pemangkin ilmu sains. Katanya
``Qur`an bercakap kepada manusia melalui perantaraan akal dan fikiran. Ia merangsang manusia untuk terus berfikir dan mengkaji supaya dengan itu mereka menemui  kebenaran. Daripada rangsangan ini Iahir satu umat yang saintifik. Dari kajiannya beliau membuat kesimpulan bahawa sains adalah membenarkan Islam, walaupun tidak semua saintis mengakurinya.
 Dengan buku  Qur`an Saintifik, Dr. Danial memberanikan diri meneroka dimensi yang jarang dibicarakan, bukan mereka yang lain tidak menyedarinya, tetapi bimbang meletakkan sains bergandingan dengan Al-Qur`an sebagai gandingan yang mungkin dapat dipersoalkan, iaitu meletakkan Al-Qur`an yang jelas diterima dan diakui kebenaran, sedangkan sains yang ditemui dan dibicarakan tidak semua benar. Lantaran keraguan yang ada dalam sains dan penemuan-penemuan yang tidak pasti tidak harus digandingkan dengan Qur`an. Walau bagaimana dengan kajian ini dari satu segi makin menyerlahkan kebenaran dan keagungan Al-Qur`an, jika tidak mereka yang berkemampuan di dalam ilmu Al-Qur`an dan bidang Sains, siapa lagi dapat diharap untuk menulis ? Dr. Danial memberi sumbangan penting di dalam, bidang kepakarannya, diharap orang  lain yang mempunyai kepakaran sepertinya akan turut menulis bagi menambahkan khazanah keilmuan yang dapat   lebih  mendekati  diri kepada Tuhan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment