May 21, 2016

Persoalan Dibincangkan Di Dalam Qur`an Saintifik


BBB,  13 Sha`ban 1437 = 20 Mei 2-016 (Jumaat):
Terlalu banyak  aspek  saintifik di dalam Al-Qur`an, tentulah pengarang (Dr. Danial bin Zainal Abidin) perlu membuat pilihan secara priority mengenai aspek-aspek tersebut.
Pengarang membahagikan bukunya  kepada lima bahagian, iaitu:
1)       Cemerlang Dengan Menguasai Dua Ayat
2)      Permulaan Alam Semesta Permulaan Segala-galanya
3)      Manusia Dan Asal Usulnya
4)      Tujuan Dan Matlamat Hidup Manusia
5)      Epilog
Penulis kurang setuju dengan tajuk no. 2. Bagi Penulis cukup dengan ``Permulaan Alam Semesta`  sahaja sebagai permulaan yang bersifat `Kauniyyah`, kerana  bila disebut, `Permulaan Segala-galanya` memberi   implikasi terhadap kewujudan alam ghaib (selain dari Allah), iaitu selain dari apa yang dibicarakan oleh Pengarang di bawah bahagian ini yang semuanya terhadap alam benda. Penulis tidak persoalkan pecahan kandungan di bawah bahagian ini.
Di bawah setiap bahagian di atas, kecuali bahagian lima terdapat lebih kurang 20 bab-bab kecil, kecuali bahagian empat terdapat di bawahnya 47 bab. Bagi bab 5 hanya  3 bab. Keseluruhan lebih sedikit dari 100 bab. Banyaknya bab-bab ini kerana setiap bab hanya antara 1 hingga 5 halaman yang boleh dikatakan ringkas. Penulis menjangka bab-bab ini merupakan rumusan siri ceramah yang pernah disampaikan seperti di radio atau ucapan-ucapan  yang pernah disampaikan.
Daripada lima bahagian bagi susunan buku Qir`an Saintifik, maka tiga bahagian pertama adalah benar-benar fokus kepada  persoalan saintifik, manakala bahagian 4, lebih kepada ibadat, amalan permakanan dan kesihatan yang persoalan dan pembicaraan lebih bersifat biasa, walaupun tidak dinafikan juga mempunyai elemen saintifik.
Dalam mengolah kandungan buku  `Qur`an Saintifik` Pengarang banyak membuat rujukan terhadap tafsir-tafsir dan Penulisan-Penilisan mengenai  Al-Qur`an dari pentafsir-pentafsir seperti Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Said Hawa, Syed Qutub, dan Hamka. Rujukan juga dibuat terhadap buku-buku agama  Dalil al-Falihin, Riyad al-Salihin, Ihya` Ulum al-Din, Al-Tibb al-Nabawi dan buku-buku umum. Juga  buku-buku yang diklasifikasikan sebagai umum seperti The  Amezing Qur`an, The Making of Humanity,, Perubatan Islam Dan Bukti Sains, dan Kitab Bible.
Bermula dari bab 5 di bawah bahagian pertama Pengarang mula membicarakan secara saintifik berhubung dengan alam semesta yang sebagaimana disebut dari segi pendekatan bahawa Pengarang bertolak dari Ayat Qur`aniyyah, kemudian diikuti dengan ayat Kauniyyah dan huraian. Di dalam hal ini beliau bertolak dari ayat di dalam Surah al-Ghashiyah (17-20) yang bermaksud:
``Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana  ia diciptakan. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan.`
Seterusnya dikuatkan dengan ayat Al-Qur`an Surah al-Mu`minun ayat 80 bermaksud:
``Dialah yang menghidup dan mematikan dan Dialah yang (Mengatur) pertukaran malam dan siang. Apakah kamu tidak berfikir mengenainya.`` Ditambah dengan ayat Ali Imran , ayat 190, bermaksud:
``Bahawasanya pada  kejadian langit dan bumi dan perubahan malam dan siang menjadi pertanda bagi mereka yang berakal.``
Ayat-ayat di atas menuntut manusia menggunakan minda mereka di dalam memahami penciptaan Allah. Bagi memahaminya secara mendalam tidak setakat pemerhatian tetapi menuntut kepada pengkajian yang menghasilkan ilmu.  Sesungguhnya pengkajian mengenainya menghasilkan keilmuan yang berhubung dengan haiwan (zoology), tumbuh-tumbuhan (botani), melahirkan ilmu astronomii, ilmu bumi, geologi. Juga melalui kajian menghasilkan keilmuan yang berhubung kesihatan dan berhubung dengan cuaca. Mengenai cuaca  Pengarang memetik firman Allah di dalam Surah Al-Zukhruf ayat 11, bermaksud:
``Dialah menurunkan hujan dari langit mengikut kadar lalu kami hidupkan  dengan air itu bumi yang mati.``
Pengarang memetik pendapat  Pentafsir  Ib n Kathir yang menyebut tentang Ibn Abbas dan Ibn Mas`ud  berkata bahawa hujan yang turun pada suatu tahun tidak akan melebihi kadar yang turun pada tahun-tahun yang lain. Menurut Pengarang pendapat  dua tokoh `ulama` ini adalah selari dengan penemuan sains moden. Ini sesuai sebagaimana disebut oleh NASA dan United States Geological Survey. Menurutnya pakar-pakar menganggarkan  air hujan yang turun ke bumi mencecah 513  trilion ton setiap tahun.
Demikian ayat Al-Qur`an yang menyebut berhubung dengan air yang mengalir ke muara laut yang memisahkan antara yang masin dan tawar bagi kepentingan penghidupan, iaitu ayat yang bermaksud:
``Atau siapakah yang menjadikan bumi tempat penetapan, dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagin-bahagiannya, dan menjadikan untuknya gunung ganang yang menetapnya dan juga telah menjadikan antara dua laut (yang masin dan tawar) makanan  ( semula jadi)  yang memisahnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah ? (tidak !), bahkan kebanyakan mereka  (yang musyrik itu) tidak mengetahui.`` (Al-Naml: 61)
Dari kajian saintifik berkenaan pemisahan air masin dan tawar pada permukaan kuala itu adalah benar.
Menurut Pengarang  ayat-ayat di atas sebagai contoh permulaan adalah rangsangan yang istimewa daripada Allah supaya umat Islam mendekati alam bagi mengkajinya. Mereka yang mahir dalam bidang-berkenaan adalah antara mereka yang disifatkan oleh Al-Qur`an sebagai ulu al-bab.  Dengan hasil kajian mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa dan makin menmgukuhkan dari segi akidah tauhid.   Jelas kata Pengarang bahawa Islam adalah pemangkin sains. Dan Al-Qur`an juga menurut Pengarang mendidik umat  kepada  melahirkan minda saintifik dan progresif.  

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 comment:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

  MAGNUM / dijamin

  100% jebol

  Apabila ada waktu

  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
  «´
  _ ¨`»082 313 669 888
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  ReplyDelete