May 22, 2016

Kejadian Alam: Langit Dan Bumi

BBB, 14 Sha`ban 1437 = 21 Mei 2016 (Sabtu):

Selepas membincangkan Konsep Dua Ayat – Qur`aniyyah  dan Kauniyyah, Pengarang membicarakan topik yang mempunyai hubungan yang rapat dengan topik Saintifik, iaitu mengenai kejadian  alam atau lebih khusus kejadian langit dan bumi. Pengarang bertolak sebagai bukti ayat Qur`aniyyah berhubung dengan kejadian alam pada peringkat pernulaan dengan mengambil ayat dari Surah al-Anbiya` ayat 30 bermaksud:


``Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan  dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda  yang satu), lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman ?``
Dr. Danial Zainal Abidin amat terpengaruh dengan teori `big bang` . Beliau melihat teori `big bang` ini sesuai dengan permulaan ciptaan Allah terhadap alam semesta ini termasuk langit dan bumi. Kejadian ini berlaku dijangka sejak 12 hingga 14 bilion tahun dahulu. Letusan permulaan yang mengambil ruang terhad kemudian berkembang. Dari kesatuan unsur pecah sebagaimana kata ayat Al-Qur`an. Selepas berlaku `big bang` dikaitkan  dengan proses kelahiran gas-gas  hidrogen dan helium yang bercantum dan menjadi gumpalan raksaksa. Ini dibuktikan dengan ayat Al-Qur`an   (Surah Fssilat: 11)  bermaksud:
``Kemudian Ia menujukan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, sedang langit itu masih berupakan asap.``
Sambungan bagi ayat tentang asap Allah memberitahu tentang ciptaan selanjutnya bermaksud:
``Lalu ia menjadikannya tujuh langit, dalam dua  masa. Dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluan masing-masing. Dan kami hiasi akan langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bum) dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Amat  Mengetahui.``(Fussilat: 12).
Perluasan alam semesta berlaku  yang melahirkan berbagai-bagai kejadian di dalamnya. Konsep perluasan ini terdapat di dalam Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan langit itu kami dirikan dia dengan kekuasaan Kami (Dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya  Kami benar-benar meluaskannya.`` ( Al-Dhariyyat: 47)``
Dan seterusnya melahirkan bintang-bintang, planet-planet, matahari , bulan, bumi  hinggalah perkembangan  meluas seperti kini.
Berhubung dengan proses ciptaan Allah Dr. Danial Zainal Abidin menyebut Allah mencipta alam ini dalam tempoh enam hari. Antaranya ayat di dalam Surah al-Sajdah bermaksud:
``Allah  Tuhan yang Menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada antara keduanya dalam enam masa (hari). Kemudian Ia bersemayam di atas `arash) (Al-Sajdah 4) dan beberapa tempat yang lain yang menyebut tempoh enam masa atau hari   (Hud: 7).
Pengarang Dr. Danial  cuba mewajarkan tempoh berkenaan. Tetap konsep 6 hari ini tidak mesti sama dengan maksud enam hari yang kita fahami. Ia mungkin bermaksud tahap atau susunan. Sedangkan Allah Maha Berkuasa. Apa yang mau dicipta cukup dengan arahan `Kun fayakun` ! Dr. Danial memetik pendapat Syed Qutb dalam Fi Zilal al-Qur`an, bahawa konsep hari itu adalah hari-hari yang ditetapkan Allah. Manakala Hamka dalam  Tafsir Al-Azhar menyatakan hari dimaksudkan `Hari Allah`.
Dr. Danial menyebut pertanyaan , apaklah proses utama berlaku selepas letusan (big  beng)  berlaku .Beliau menyusun , bahawa terdapat 6 tahap utama. Tetapi tahap in  tidak dikaitkan dengan konsep enam hari yang dbiincangkan di atas (Enam yang disusunnya secara kebetulan
Proses enam tahap berikut dari peristiwa ` big bang` ialah:
1)       Ledakan `big bang` dan  pengembangan
2)      Peringkat  penyejukan dan kelahiran nukleus
3)      Kelahiran atom. Fasa ini memakan masa lebih kurang 300,000 tahun.
4)      Asap dan kelahiran galaksi serta bintang-bintang. Fasa ini bermula selepas 300,000 tahun di atas hingga kepada 1 billion tahun
5)      Percantuman galaksi. Kelahiran Big Hole dan matahari. Memakan masa dari 1 billion hingga 9 billion tahun
6)      Kejadian bumi dan Atmosfera dan permulaan hidupan, iaitu selepas 9 bilion tahun dahulu
Ini bererti kejadian tercipta dengan secara sistematik dan bertahap. Pengarang memetik pendapat Said Hawa  di dalam ` Al-Asas fi al-Tafsir`  berkata,. ``Memang jelas sekali Qur`an menetapkan penciptaan galaksi-galaksi (di langit) berlaku terlebih dahulu daripada bumi.  Ini merupakan sebahagian daripada mu`jizat  yang menunjukkan Qur`an datang daripada Allah.
Antara kejadian yang paling banyak diangkasa ialah bintang-bintang.  Al-Qur`an menyebut tentang bintang 13 tempat. Di galaksi Bima Sakti sahaja terdapat antara 200-400 bilion bintang.  Bayangkan betapa luas dan banyaknya bintang yang mempupunyai begitu banyak galaksi..  Antara planet terbesar ialah matahari berada di tengah-tengah sistem suria yang  planet-planet mengelilinginya dan mendapat cahaya daripadanya. Matahari mengandungi 74 peratus hirogen dan selebihnya helium.  Jarak antara matahari dengan bumi ialah  93,036 724 batu .  Matahari mempunyai jangka hayat, antara ahli sains menjangka iaitu selama 10 bilion  tahun . Antara teori kiamat ialah apabila matahari kehabisan tenaga. Namun Allah sebenarnya yang lebih tahu..
Bumi adalah planet yang kita huni. Menurut saintis ia mula tercipta sejak 4.5 bilion tahun yang lalu
Tentang  bumi banyak ayat Al-=Qur`an menyebutnya. Antaranya bermaksud:
``Allah mentadbirkan  segala perkara  daripada langit ke bumi.`` (Al-Sajdah: 5)  .
Sebagaimana kejadian-kejadian Allah yang lain mererima kerosakan, demikianlah juga dengan bumi. Firman Allah bermaksud;
``Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Serta bumi mengeluarkan segala isinya.`` (Al-Zalzalah: 1-2).
Pertanda dan fenomena kerosakan sering berlaku seperti gempa, taufan dan sebagainya mengingatkan manusia, bahawa kesegalaan adalah fana. Sebab itu mereka perlu mengikut jalan selamat, iaitu jalan Islam.

Sekian.                                                                                                                                                                                               


No comments:

Post a Comment