May 6, 2016

Aliran Shi`ah Isma`iliyyah - Pecahan Shi`ah 12


BBB, 27 Rajab 1437 = 05 Mei 2016 (Khamis):


Meneliti perkembangan aliran Shi`ah ternyata pertumbuhan dan perkembangannya adalah diakibatkan oleh emosi sentimen, konflik dan pertentangan, bukan atas dasar percambahan idea dan ilmu  akibatnya membawa kepada pecahan-pecahan yang membentuk firqah-firqah.  Dari firqah Shi`ah ini ada sekadar membanyakkan firqah, tetapi jika ada yang berwibawa, maka ianya memberi impak kepada pertumbuhan ilmu, budaya dan peradaban.
Di dalam Shi`ah dua belas sendiri mencerminkan elemen esmosi sentimen dan konflik pertentangan. Tiba kepada Imam ke 6 Shi`ah Imamiyyah 12, iaitu Ja`far al- Siddiq berlaku konflik dikatakan bahawa Ja`afir mewasiat agar anaknya Ismail diangkat menjadi Imam yang sepatutnya menurut rantaian seturut (ke 7), ialah Musa al-Kazim bin Ja`afar al-Siddiq. Tetapi dteruskan atas wasiat Ja`afar terhadap anaknya Ismail, meskipun Ismail meninggal lebih awal dari ayahnaya dan apabila Ja`afar meninggal, maka anak Ismail atau cucu Ja`afat (Muhammad al-Maktum) menggantikan Imam Ja`afar bagi pihak bapanya Ismail yang memberi nama aliran Shi`ah berkenaan sebagai Aliran Isma`iliyyah. Ini dikatakan berasaskan kata-kata Imam (Ja`afar al-Siddiq) adalah sebagai  sabda yang menjadi hukum syara` yang perlu dipatuhi. Ini bererti dalam satu masa lebih dari satu imam wujud dalam aliran Shi`ah 12. Dari aliran Shi`ah Isma`iliyyah ini timbul konsep sesuatu itu ada aspek lahir dan tersembunyi (batin) yang mewajarkan dari segi aspek tersembunyi mengapa perlantikan Muhammad al-Maktum dilantik. Jadi rantaian Shi`ah Ismailiyyah ialah bermula dari:
1)      Ja`afar al-Siddiq bin Muhammad al-Baqir
2)      Ismail bin Ja`afar al-Siddiq  (Tersembunyi – Wasiat)
3)      Muhammad al-Maktum bin Ismail
4)      Muhammad al-Habib bin Muhammad al-Maktum
5)      Abdullah al-Mahdi bin Muhammad al-Habib
Konsep melahirkan diri (lawan sembunyi) berlaku kepada Abdullah al-Mahdi dalam mana ia dan pengikut-pengikutnya melahir dan meluaskan fahamam Shi`ah Isma`iliyyah di Maghribi (Afrika Utara) dan di Mesir yang dikenali dengan kerajaan Fatimi (Sempena nama Puteri Nabi – Fatimah). Aliran Isma`iliyyah ini kemudiannya berkembang ke Iraq.
Kehadiran aliran ini di `Iraq tidak disenangi dan mereka menghadapi tekanan  dan digempur hingga antara mereka melarikan diri seperti ke Iran (Parsi), Khurasan, India (kini termasuk Pakistan) dan Turkistan. Bertembung dengan pengaruh tempatan antara aliran Isma`iliyyah ini pula bercampur dengan faham-faham dan kepercayaan tempatan seperti elemen Hindu terutama dari konsep inkarnasi, aspek agama Parsi terutama dari konsep cahaya (api) dan juga pengaruh agama Budhdha, terutama dari aspek zen Budhdhism. Isma`iliyyah juga bercampur aduk dengan kepercayaan tentang roh, bintang dan planet dan  konsep astronomi dan astrologi budaya Kaldi.. Ini menyebabkan terhakisnya konsep Islam yang masih ketara di dalam Shi`ah 12, kepada campuran yang merosakkan Islam, bahkan membawa konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam antaranya akibat dari aliran-aliran Shi`ah seperti yang berlaku di Pakistan, Iraq, Yaman, bahkan juga di Syria.
Satu komsep yang ketara mempengaruhi agama, budaya dan intelektual di kalangan pengikut-pengikut Shi`ah Isma`iliyyah  yang merugikan dari segi sejarah, budaya dan intelektual ialah kepercayaan mereka yang menjadi sebagai doktrin Shi`ah Isma`iliyyah ialah kepercayaan tiap satu itu ada aspek zahir dan batin. Pendapat ini menjadi sumber bahawa kepimpinan ada yang lahir yang dapat dilihat dari segi lahir dan kegiatan-kegiatan lahir, tetapi  ada aspek batin yang digunakan sebagai pelarian atau kesempatan ? Misalnya akan kembalinya pimpinan Shi`ah ke 12 Muhammad bin Hasan al-Mahdi yang dikatakan menghilangkan diri dan akan menjelma kembali pada masa akan datang. Konsep Imam al-Mahdi adalah merupakan keparcayaan bagi orang-orang Shi`ah, bahawa Imam Mahdi akan turun kembali pada akhir kelak. Konsep ini juga digunakan terhadap Imam Muhammad bin Hanafiyyah yang dikatakan menghilangkan diri dan akan kembali kelak. Konsep ghaib dan tersembunyi ini juga digunakan terhadap Ismail anak Imam Ja`afar al-Siddiq yang mati dahulu dan diistilahkan hilang dan dikaitkan dengan konsep wasiat sehingga kaedah ini digunakan bagi menaikkan Muhammad al-Maktum.
Konsep berahsia ini juga digunakan oleh pendukung-pendukung Aliran Shi`ah Ismailiyyah. Kalangan intelektual mereka menghasilkan tulisan-tulisan bermaklumat tentang peperangan salib dan Tartar. Digerak oleh konsep bersembunyi banyak karya-karya yang dihasilkan d Maghribi dan Mesir yang pernah diperintah oleh kerajaan Shi`ah Isma`iliyyah tidak diketahui pengarang, lantaran mereka sengaja menyembunyikan diri dari pengaruh `sengaja menyembunyikan diri` sebagai satu aspek dari segala benda – ada zahir dan batin.  Adalah dipercayai hasil-hasil tulisan Ikhwa al-Safa yang amat berharga itu tetapi tidak diketahui siapa pengarang adalah dipengaruhi pegangan  kosep menyembunyiikan diri tersebut.
Satu yang buruk dari pegangan sesuatu ada aspek lahir dan batin  (rahsia), bahawa aspek zahir dan batin
ini digunakan oleh penafsir-penafsir al-Qur`an mereka. Mengenai aspek lahir mungkin tidak sangat menimbulkan permasalahan, tetapi dari aspek batin mereka menggunakan pada tafsir terhadap Al-Qur`an yang mereka berpendapat mempunyai aspek batin atau tafsir dari segi batin,. Mereka membuat takwil=takwil dan tafsir-tafsir yang jauh dari segi makna dan maksud yang dari segi nyata tidak mempunyai kesesesuaian, bahkan dilihat sebagai tidak releven. Tapi bagi mereka pendapat mereka  dianggap releven. Implikasinya mereka bukan saja tidak tepat tetapi merosakkan..
Sesungguhnya pegangan dan pendapat yang berbagai-bagai yang tidak terkawal merosakkan, termasuk Aliran Isma`iliyyah dan aliran-aliran Shi`ah, bahkan seluruh umat Islam.
Sesungguhnya kepelbagaian prinsip dan pegangan membawa kepada kepelbagaian  pendapat. Perubahan juga berlaku dengan kelainan tempat yang turut terpengaruh dengan falsafah, kepercayaan  dan pemikirian luar.  Di dalam Aliran Isma`iliyyah ada yang dianggap sederhana. Tiiga prinsip pegangan mereka mempengaruhi tindakan dan aplikasi kepada Shi`ah, khususnya Isma`iliyyah itu sendiri:
1)       Konsep lempahan cahaya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Konsep digunakan bahawa limpahan sedemikain diterima oleh Imam yang tidak diterima oleh orang biasa. Ini memberi kedudukan Imam pada tahap atas yang tidak dapat dicapai orang biasa.
2)      Konsep `Sembunyi`, bahawa seorang Imam itu tidak semestinya menampakkan diri. Dia mungkin terlindung dan mungkin menzahiirkan diri kelak, sebagaimana dipercayai tentang turun Imam Mahdi kelak. Konsep ini banyak digunakan di dalam perlantikan dan kedudukan seseorang sebagai mekanisme yang mewajarkan dan menolak penentangan yang mungkin timbul. Konsep ini melibatkan kepada keilmuan yang dihasilkan dengan tersembunyi sehingga tidak diketahui punca pengarang dan sumber. Mekanisme ini juga digunakan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an kepada maksud tersenbunyi yang dilihat begitu jauh dan boleh dipersoal dari segi kewajarannya..
3)      Bahawa seorang Imam tidak bertanggungjawab kepada sesiapa pun dan tiada seorang boleh mempersalahkannya jika ia melakukan sesuatu perbuatan dan hendaklah menganggap apa yang dilakukan oleh Imam  adalah baik. Ini memberi kebebasan kepada Imam. Dari satu segi tanpa kawalan dan `check and balance` makin mempelbagaikan aliran, bahkan makin mencelarukan ?
Ini adalah dari satu pecahan atau firqah di dalam Shi`ah. Bayangkan pelbagai pendekatan di dalam berbagai firqah yang lain. Ia merupakan kepelbagaian yang mengundang kepelbagaiuan percanggahan diluar kawalan. Sebab itu tumbuh berbagai firqah Shi`ah dengan berbagai pendapat  dan berbagai percanggahan.

Sekian.
No comments:

Post a Comment