May 31, 2016

Mendekati Ketuhanan Melalui Makhluk Ciptaan

BBB,  23 Sha`ban 1437 =  30 Mei 2016 (Isnin):


Memahami Ketuhanan, seharusnya melalui ilmu bagi memahami Ketuhanan, iaitu Ilmu `akidah al-tauhid atau usuluddin sebagaimana pendekatan sedemikian adalah menjadi sebahagi besar dari pembicaraan telah dilakukan. Memahami Ketuhanan juga dilakukan melalui Kitab Suci Al-Qur`an yang juga telah kita bicarakan. Pendekatan yang lain  ialah melalui makhluk ciptaan, keinsanan, kealaman dan melalui keilmuan-keilmuan khusus.  Pendekatan-pendekatan yang dibicarakan seperti  makhluk, keinsanan dan kealaman bukan suatu yang asing, bahkan di dalam membicarakan ketuhanan aspek-aspek  berkenaan  memang digunakan bagi pembuktian sebagai dalil dan burhan di dalam  membicarakan ketuhanan. Melihat keseluruhan, bagi memahami Ketuhanan boleh didekatai melalui tiga dimensi  sebagai rangka pendekatan bagi pembicaraan. Dimaksudkan ialah;1)     Dimensi  fizikal2)    Dimensi   Akli3)   Dimensi   Rohani Dimensi   FizikalDari segi fizikal bahawa kemakhlukan mungkin tidak berbeza dari segi bermula asal kejadian, ia adalah pecahan kecil dari elemen bermula kejadian sama ada permulaan dari gas, asap, wap atau air (pendapat  umum)yang melalui maratib kejadian yang memakan masa yang panjang akhirnya mewujudkan cakrawala yang di dalamnya berpelbagaian termasuk manusia yang awalan bernama Adam dan pasangannya yang bernama Hawa.  Tentang persoalan bagaimana dijadikan Adam dan pasangan adalah sama dengan persoalan dan pertanyaan bagaimana terjadinya pelbagai binatang dan membiaknya. Persoalan juga bagaimana mereka survive  di tengah kejadian yang lain yang mendepani banyak bahaya dan cabaran. Juga persoalan yang sama bagaimana binatang dan kejadian yang lain menempuh kehidupan. Sebenarnya dari peringkat awal kejadian lagi terserlah Keagungan Pencipta yang semuanya bukannya secara tidak sengaja. Persoalan dapat ditimbulkan bahawa, `Mengapa semasa bertebarnya segala pecahan partical yang tak terpermenai banyaknya mengambil ruang di cakrawala ini dari sudut ke sudut yang tidak diketahui (bagi makhluk) betapa luas watasnya, tiba-tiba (bagi kita) – Pencipta lebih Mengetahui, sebuah planet yang bernama dunia, terhantar pada posisinya  yang berada kini. Apakah hikmat kejadian, ianya jauh dari matahari dan lebeh dekat dengan bulan dan berjiran dengan planet-planet yang lain  serta dipagari dan dihiasi dengan bintang-bintang. Bagaimanakah mekanisme yang secara realiti dan imaginasi segala kandungan di dalam cakrawala ini dari gugusan-gugusan bintang-bintang, planet-planet dan berbagai kejadian bergerak berputar mengelilingi di atas orbit masing-masing dengan timing gerak kelajuan yang serentak dan seimbang berkitaran.  Betapa Kuasa, Bijaksana dan teliti Pengatur bagi semuanya ini yang tidak mungkin semuanya secara kebetulan, sebaliknya ada yang Berkemahuan yang menggerakkan semuanya ini. Bayangkan seluruh jadian sebagai sebuah kenderaan besar bergerak dengan tenaga raksaksa bergerak secara teratur dan tepat dengan waktu yang diatur yang darinya memberi kesan kalau di dunia berlaku musim-musim  yang memberi kesempatan  tiap bahagian bergerak cergas dan produktif yang memberi faedah bagi yang lain pula. Ini yang kita fikirkan ialah apa yang berlaku di permukaan bumi. Bagaimanakah aturan dan kegiatan-kegiatan yang berlaku di planet-planet, di bintang-bintang dan pada bahagian-bahagian yang lain yang tidak sampai kepada fikiran kita tentang maklumat sekaliannya.  Apakah planet-planet dan bintang-bintang   yang lain menunggu makhluk manusia dari bumi datang memakmurkan setelah mereka mampu bergerak dari satu planet-ke planet yang lain selepas mempunyai  peralatan dan alat perhubungan yang amat canggih ?  Masya Allah semuanya mencerminkan Kekuasaan, Keagungan dan Kebijaksanaan Maha Pencipta.Dengan makhluk yang bagi insan tidak ketahui seluas mana watas sebenar, sebanyak mana kandungan  yang wujud, apakah kepelbagaian yang lain, semuanya ini apakah tujuan diciptakan.  Tidak mungkin ia sekadar mainan sebagai anak yang menghamburkan pasir dan debu berterbangan, kemudian gugur dan hilang. Apakah tujuan ?  Untuk  siapa khusus untuk manusiakah alam buana yang begitu luas   diciptakan ?
Kita tidak mampu memahami selain dari apa yang dilihat dan perhatikan dengan mata kita yang terhad kemampuan kelihatan.  Kita tidak dapat memahami selain dari kemampuan kita berfikir, itupun terhadap yang nyata kita fikirkan.  Kita tidak dapat menghayati, selain dari apa yang kita dapat resapi dengan inderawi yang amat terhad kemampuan.Kalau pada kejadian ciptaan, kemampuan kita amat terhad – Amat jauh bagi kita terhadap Pencipta untuk ditanggap !
Sekian.No comments:

Post a Comment