May 29, 2016

Kelebihan Al-Qur`an: Kitab Panduan Dan Pegangan Ummah


BBB,  21 Sha`ban 1437 = 28 Mei 2016 (Sabtu):
Mengakhiri buku `The Power of Al-Qur`an , Dr. Danial membicarakan tentang Mu`jizat Al-Qur`an.
Mu`jizat  bererti  `Melemahkan`, iaitu sesuatu kurniaan yang merupakan kelebihan  yang melemahkan yang lain melaku dan mengadakan seumpamanya. Bagi rasul-rasul dikurniai mu`jizat yang menyimpang dari kebiasaan yang tidak berlaku atau dilakukan oleh  yang lain seumpamnya. Misalnya Nabi Ibrahim tidak terbakar  ketika dicampak oleh Namrud ke dalam api yang sengaja dinyalakan untuk membakarnya (Al-Anbiya`: 69), Nabi Musa selamat dari tentera Fir`aun yang mengejarnya  dan pengikut-pengikutnya dengan membelah Laut Merah (al-Shu`ara`: 63) dan contoh-contoh yang lain. Mu`jizat berlaku dalam keadaan yang memerlukan tindakan kemu`jizatan dan ujian bila berdepan dengan  musuh  membuktikan kebenaran.
Mu`jizat terbesar bagi Rasulullah s.a.w. ialah Al-Qur`an al-Karim. Mu`jizat Al-Qur`an dapat dilihat dari berbagai  aspek:
1)       Bahawa Rasulullah s.a.w. diutuskan dalam zaman  dalam mana orang-orang Arab Quraisy amat menyanjung mereka yang berkemahiran berbahasa dan bersastera. Peraduan menggubah puisi dilakukan secara tahunan di Pasar Ukkaz. Puisi terbaik dan terpilih digantung di dinding Ka`abah sebagai penghormatan dan san jungan.Tokoh-tokoh sasterawan yang  sezaman Rasulullah s.a.w (Al-Mukhadramun)  ialah seperti Ka`b bin  Zuhayr, Hassan bin Thabit al-Ansari, Labid  dan  Abdullah bin Rawahah. Berdepan dengan keunggulan bahasa Al-Qur`an yang bukan prosa dan bukan puisi mengkagumkan mereka dan mereka mengakui tentang keunggulan Al-Qur`an, bahkan menerima Islam. Antara mereka menjadi Penyair Nabi seperti Hassan bin Thabit.
2)      Pada permulaan Hijratul Rasul s.a.w. umat Islam berdepan dengan musuh utama Islam pada masa itu, iaitu orang Yahudi. Mereka melakukan berbagai ujian terhadap Rasulullah untuk mempastikan ketulenan kerasulan Baginda seperti bertanya misalnya tentang roh, tentang Nabi Isa dan usaha mereka menyembunyikan tentang fakta kerasulan Rasulullah s.a.w. Soalan mereka  dijawab dengan tepat dan pendustaan mereka didedah oleh Al-Qur`an (Ali Imran: 70-71).
3)      Al-Qur`an sebagai mu`jizat Rasulullah s.a.w. adalah menghadapi ujian berterusan sejak Baginda diutuskan hingga  kini dalam maksud apa yang terkandung di dalam Al-Qur`an adalah bersifat terbuka dan bereterusan menghadapi ujian – boleh diuji dan dikaji dari segi kebenaran  apa  yang terkandung di dalamnya.
Konsep Ahlu al-Kitab
Konsep Ahlu al-Kitab yang diberi kepada rasul-rasul yang diturunkan kepada rasul-rasul dahulu sepert  Taurat bagi Nabi Musa, Zabur bagi Nabi Daud, Injil bagi Nabi Isa dan Al-Qur`an bagi Nabi Muhammad s.a.w.dan mushaf-mushaf bagi yang lain  adalah keistimewaan bagi Rasul-rasul bahawa dalam zaman silam dan bahari dalam mana manusia  berada di dalam kegelapan bahawa rasul-rasul diutuskan dengan dokumen tertulis sebagai bukti kebenaran zaman dengan pertunjukan, maklumat-maklumat dan peristiwa-peristiwa sudah lebih dari cukup membuktikan kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul, Khususnya  dengan Al-Qur`an yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Pembuktian dalaman dari kandungan Al-Qur`an:
a)        Kandungan Al-Qur`an yang antaranya mempunyai  asbab al-nuzul membuktikan adalah keberadaan  di dalam  era  Makkiyyah-Madaniyyah
b)      Maklumat kejadian alam yang  bermula dengan luapan (asap)  - (Fussilat : 4)  dan penyatuan kemudian berlaku perpisahan adalah benar dan dibuktikan dengan kajian saintifik.
c)       Al-Qur`an membawa maklumat-maklumat ghaib yang bukan dari rekaan dan imaginasi manusia
d)      Al-Qur`an menyatakan tentang asal usul kejadian manusia dan manusia bermula dari Adam dan pasangan Hawa
e)      Al-Qur`an membawa sejarah silanm seperti turunan Adam dari  Hawa. Antaranya kisah Qabil dan Habil dan anak-anak yang lain di luar maklumat manusia, jika tidak diebri tahu oleh Al-Qur`an
f)       Watak-watak manusia termasuk yang jahat seperti  Namrud, `Aad, Thamud, Haman dan Fur`aun yang benar berada dan berlaku dalam sejarah.
g)      Rantaian kerasulan dan kenabian selain dari membawa risalah bagi rasul-rasul tidak lain dari membawa keimanan, kemajuan, tamadun dan peradaban manusia.
h)      Al-Qur`an merakam  kerajaan-kerajaan yang pernah wujud seperti Babylon, Mesir kuno, Saba` dan Parsi yang realitinya wujud dalam sejarah.
i)        Al-Qur`an memaklumkan kepada Rasulullah peristiwa yang bakal terjadi misalnya kekalahan Kerajaan Rum kepada kerajaan Parsi dalam masa terdekat, benar-benar terjadi (Al-Rum: 1 -4).
j)        Mimpi menjadi kenyataan  yang Rasulullah dan sahabat-sahabat akan memasuki Kota Makkah bagi ibadat dan berlaku pada tahun ke 6H. dan pembukaan Kota Makkah pada tahun ke 8H.
k)      Al-Qur`an memaklumkan tentang kejadian langit  (Nuh: 15) planet-planet dan gugusan bintang-bintang  yang ibarat  lampu-lampu bagi  alam (Al-Furqan: 61). Demikian dengan kejadian matahari dan bulan yang memberi cahaya kepada alam (Yunus: 5).
l)        Allah juga memaklumkan tentang kejadian bumi – tujuh lapis yang antara terdapat di dalamnya bijih besi ( (Al-Hadid: 25) yang memberi manfaat kepada manusia di dalam kegiatan kehidupan mereka. Pada muka bumi pula dijadikan gunung ganang sebagai pasak bagi muka bumi berkenaan (Al-Anbiya`: 6-7).
m)    Allah menjadikan muka bumi untuk bercucuk tanam dan mengeluarkan hasil pertanian. Juga diturunkan hujan dan sungai bagi kepentingan pertanian  (Al-Mu`minun: 18-19).
n)      Allah juga menjadikan lautan yang di dalamnya berbagai hasil yang dapat dimanfaatkan dari hidupan – ikan-ikan, bahan-bahan hiasan.
o)      Allah memaklumkan tentang proses kejadian manusia  dari benih ibu bapa ( Al-Insan: 2) dan stege-stage perkembangnya hingga kepada lahir  (Al-Mu`minun:  12-14).
Dan dapat ditambah lagi fakta-fakta kemu`jizatan Al-Qur`an dari berbagai-bagai ayat yang lain yang membuktikan bahawa  Al-Qur`an adalah Kitab Yang Unggul yang bukan dicipta oleh manusia, tetapi ia adalah kitab  yang diturun dari Allah Subahanahu wa  Ta`ala  ke atas Rasulullah s.a.w. yang disampaikan kepada umat bahkan kepada alam sebagai  Kitab Panduan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment