March 13, 2019

LGBT - ANTARA TINDAKAN KERAS DAN PEMULIHAN


LGBT – ANTARA TINDAKAN KERAS DAN PEMULIHAN
(Fikrah Bangi:  174),
BBB,  06 Rejab 1440H. = 13 Mac 2019M. (Rabu).
Isu berhubung dengan Lesbian, Gay,, Bi-Sexual dan Trans-Gender  (LGBT) bukan baru, tetapi timbul kembali secara kebetulan sempenan Hari Wanita Sedunia yang  sama disambut di Malaysia dan pada 9 Mac 2019, ada perhimpunan yang mengadakan perarakan sempena sambutan pada hari tersebut dari Sogo ke Masjid India di Kuala Lumpur. Menyelinap sama di dalam perarakan itu kumpulan dan penyokong LGBT yang mengungkapkan antaranya ``Hidup LGBT` sambil megebarkan bendera warna pelangi, lambang bagi kumpulan itu.
Dari segi undang-undang dikatakan perhimpunan dan perarakan itu tidak mendapat keizinan dari Polis dan pihak polis  menyiasat dan  ia merupakan kesalahan menurut Seksyen 9 (5). Memanglah ia hak dan bidang kuasa Polis  bagi mengambil tindakan  untuk  menjaga  perundangan dan keselamatan  awam.
Tindakan kumpulan dan penyokong-penyokong itu dari satu pihak mendapat kecaman dari beberapa orang mufti dan juga kalangan awam, sambil menyatakan kesal terhadap mereka yang menyokong LGBT. Walau bagaimana ada yang bersifat kritikal. Misalnyta Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dato` Seri Wan Salim bin Wan Mohd Noor menganjurkan agar ianya dilihat dari segi psikologi dan kerohanian. Kita menyokong pendapat ini. Bermaksud gejala sosial ini perlu dikaji secara ilmiah  oleh pihak berkenaan dan berwibawa, kemudian  tindakan diambil hasil dari dapatan dan cadangan agar  gejala ini dapat diatasi.
Sememangnya mereka ini bersalah, tapi seharusnya dikaji mengapa mereka ini terbawa kepada kegiatan LGBT. Mereka ini adalah mangsa gejala sosial dan mereka ini tidak mau terseret kepada LGBT tetapi terseret kepadanya.
Kewajaran adalah dibuat kajian secara terperinci dan mengatasinya secara teratur dan terancang dan dapat membawa kembali mereka kepada kehidupan masyarakat normal.
Perlu dilihat mereka dari segi latar belakang keluarga. Bagaimana mereka dididik. Pendidikan yang diterima dan pergaulan yang diterima. Sejauh manakah mereka dididik dalam bidang keagamaan dan kehidupan sosial mereka kini. Lebih jauh perlu dilihat apakah sebarang fahaman yang mempengaruhi mereka. Misalnya sekularisme dan leberalisme. Mereka perlu dilihat sebagai gejala sosial yang memasalahkan masyarakat.
Banyak pihak yang patut terlibat. Pertama sekali tentulah Kerajaan yang melalui Kementerian tertentu, misalnya Kebajikan Masyarakat, Belia dan Pendidikan patut memberi perhatian bagi memulihkan golongan ini agar dapat  kembali kepada masyarakat normal.
Pihak JAKIM, Jabatan-Jabatanb Agama Negeri dan Mufti-Mufti tidak seharusnya mengambil sikap mengecam semata-mata, tetapio hendaklah mengambil tindakan pro-aktif. Misalnya melalui kerjasama Kebajikan Masyarakat, JAKIM dan Pejabat Agama Negeri termasuk mufti-mufti melihat mereka sebagai mangsa gejala sosial dan mereka ini diambil dan diberi pendidikan dari segi keagamaan dan pendidikan yang dapat menyedarkan mereka dan dapat dikembalikan mereka secara normal ke dalam masyarakat.
Jika kini ada institusi dan badan yang sanggup membuka rumah perlindung kepada gadis-gadis terlanjur dan mereka ini dididik dan dipulihkan, maka mekanisme sebegini dan lebih teratur dapat diwujudkan oleh JAKIM dan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan-Jabatan Agama  Kerajaan Negeri bekerjasama membawa mereka kepada institusi pemulihan dan kalau dapat menyediakan mereka peluang untuk hidup dan peluang bekerja secara masyarakat biasa.
LGBT adalah mangsa dari gejala sosial masyarakat yanbg tidak sihat dan mereka perlu dipulihkan secara sistematik oleh pihak berkenaan  agar mereka dapat dikembalikan kepada masayarakat secara normal
Sekian.

No comments:

Post a Comment