March 30, 2019

PELUANG PEKERJAAN BAGI GRADUAN


PELUANG PEKERJAAN BAGI GRADUAN
Fikrah Bang: 189),
BBB, 23 Rejab 1440H. = 30 Mac 2019M. (Sabtu).
Semalam dan hari ini di akhbar-akhbar dibicarakan tentang gaji yang tidak setimpal yang diterima graduan yang berpeluang berkhidmat – mendapat pekerjaan. Al-hamdulillah mereka mendapat pekerjaan, walaupun sedikit kurang daripada jumlah danjaran yang sepatutnya diterima.
Masalah pelajar lebih daripada itu. Antaranya :
Lambakan graduan yang keluar dari pengajian tinggi. Lamaran-lamaran yang dibuat terhadap pekerjaan, 5% saja berpeluang diinterview dan itupun belum tentu dapat. Ini membayangkan sukarnya untuk mendapat pekerjaan yang dilamar.
Ada yang berpeluang mendapat tajaan dari pihak pemerintah menyambung penhgajian tinggi, antaranya keluar negara dan pulang setelah berjaya. Mereka sepatutnya telah mendapat pekerjaan, tetap[i  tertangguh. Keadaan ini dialami seperti oleh pelajar-pelajar perubatan, bahkan guru-guru khusus yang dihantar ke luar negara. Mereka menganggur dan setengahnya terpaksa mencari pekerjaan sementara.
Ramai dari graduan biasa yang tidak mendapat jaminan pekerjaan, terpaksa membuat apa saja pekerjaan seperti berjual di pasar malam, membuka warung-warung, bahkan sanggup memilih pekerjaan yang tidak setimpal dengan kelulusan. Misalnya yang lulus diploma, menerima gaja atas kelulusan SPM, begitu juga graduan sanggup menerina bayaran atas nilai diploma.

Setengah yang tidak mendapat pekerjaan, rela menyambung pengajian, walaupun tidak mempunyai punca kewangan terjamin. Lantaran itu dengan kerja sambilan, maka jika pada peringkat ijazah pertama, mereka terpaksa mengikat perut, maka demikianlah juga pada perngkat ijazah lanjutan.
Sebahagian dari yang memilih bekerja, maka kebanyakan mereka bergelut dengan tuntutan bayaran PTPTM.
Walaupun berlaku lambakan graduan, tidaklah wajar diperkecilkan perluang belajar bagi yang layak menyambung pengajian. Walau apa pun masalah yang dihadapi selepas mendapat kelulusan, mereka orang yang terpelajar. Dan berpelajaran adalah jauh lebih baik dari yang tidak belajar.
Cuma bagi pihak pengajian tinggi perlu kreatif dan inovatif, menjadikan pelajar yang keluar menjadi rebutan tawaran pekerjaan. Atau menjadikan gtaduan kreatif dapat mewujudkan peluang pekerjaan, bukan sahjaja bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang lain.
Kerajaan di samping menggalakkan pengajian, juga seharusnya menggalakkan peluang kelahiran pekerjaan dari berbagai-bagai sektor.
Pengajian tinggi pada masa ini tidak seperti pada tahun-tahun 1970an dan 1980am dalam mana graduan menjadi rebutan sektor pekerjaan. Kini Graduan perlu membuktikan dirinya layak bagi sesuatu pekerjaan. Lebih dari itu ia kreatif dan inovatif hingga dapat mewudkan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain.
Sekian.

No comments:

Post a Comment