March 8, 2019

PERTAHAN BENTENG UMAT ISLAM

PERKUKUH BENTENG UMAT  ISLAM PERKUKUH BENTENG UMAT  ISLAM
(Fikrah Bangi:  169),
BBB, 29 Jamadil-Akhir 1440H. = 06 Mac 2019M. (Rabu).
Dalam masa umat Islam menghadapi ancaman dari luar dan dalam, maka pendekatan yang paling baik ialah memperkukuhkan pegangan umat. Kini menjadi-jadi penghinaan terhadap Nabi dan terhadap Islam itu sendiri. Bentuk serangan yang lain ialah untuk merosakkan pegangan Islam melalui suntikan fahaman misalnya liberal yang melihat dan  menekankan  bahawa misalnya dikatakan ``Semua agama adalah sama.``Tidak ada agama yang menerima kejahatan, sebab itu tujuan agama adalah sama, bahkan betul.`` Demikian dengan pandangan yang bersifat pluralisme, misalnya kepelbagaian faham dan kepercayaan dapat disatukan dan tiada batas-batas pemisahan dan halangan.`` Sewajarnya tiada halangan di bawah satu bumbung dan dalam satu keluarga bebas menganut kepelbagaian agama dan boleh berlaku perkahwinan antara  agama dan kekal dengan kepercayaan masing-masing. Dan boleh pula tidak beragama, sebagai kehidupan pluralisme dan liberalisme. Pada akhirnya  berlaku kacau bilau dan kerosakan dari segi sistem pengibadatan, kekeluargaan dan hukum hakam.  Serangan yang dilakukan ialah dengan tujuan untuk melemahkan umat Islam. Kiranya kelemahan dapat dilakukan, maka mudahlah memecahbelah dan melemahkan umat Islam. Kalau boleh mereka bukan lagi dikenali sebagai umat Islam. Semuanya bebas dan tiada ikatan keagamaan. Pada masa itu, tiada lagi sistem kekeluargaan, tiada sistem nilai berasaskan agama, dan tiada nilai keakhlakan yang kukuh.
Menengkis serangan dari faham liberal, pluralisme  dan kebebesan beragama dan tidak beragama (etheis) tidak lain daripada mengukuhkan pegangan umat Islam terhadap Islam. Benteng yang paling utama ialah memperkukuhkan pegangan akidah dengan memahami rukun iman dan rukun Islam. Pengajian akidah hendaklah diajar terhadap anak-anak sejak dari sekolah. Pengajian ini dapat diikuti pada kebiasaannya diajar di masjid dan surau. Dalam pengajian hendaklah mengikut kaedah dan pengajian yang sama di dalam Ahlu al-Sunnah dan jama`ah. Misalnya akidah mengikut pendekatan Ash`ari atau Maturidi yang berasaskan Al-Qur`an dan Al-Hadith dan jangan dibiarkan, ianya dicampuradukkan dengan faham misalnya Shi`ah, Wahabi dan sebagainya  agar tidak berlaku kekeliruan dari segi pegangan akidah.
Penyelarasan juga dilakukan dari segi syari`at. Pegangan hendaklah menurut mazhab yang diikuti umum seperti pegangan terhadap pendekatan Imam Shafie yang menjadi panduan ibadat di kalangan umat Islam di negara ini. Ianya juga jangan dikeliru dengan mazhab yang lain seperti Shi`ah, Wahabi, bahkan dengan imam mazhab yang lain agar tidak berlaku kecelaruan di dalam amalan  ibadat sehingga tidak berlaku perbalahan amalan misalnya tentang  tidak membaca qunut  pada solat subuh di masjid. Tidak dipersoalkan dari kaedah bersolat diakhir dengan wirid, tahlil dan sebagainya. Ianya adalah merupakan  budaya beribadat yang telah diamalkan sejak  dulu. Ianya satu kebaikan yang diasaskan berdasarkan ayat Al-Qur`an dan Al-Hadith. Pendekatan ini sudah  diamalkan di kalangan masyarakat  Islam  di negara kini. Acara-acara keagamaan ini biarlah terus hidup dan merupakan pendekatan yang diterima dan diamalkan oleh masyarakat Islam di negara ini, bahkan dirantau ini. Ianya adalah kemurnian yang  baik dan indah dan sesuai dari segi kerohanian.
Kelangsungan benteng akidah amalan ibadat di kalangan umat, adalah  berlaku  di masajid-masjid dan surau-surau yang dipimpin oleh imam-imam dan guru-guru yang berpengalaman.  Masjid-masjid dan surau-surau adalah institusi penting bagi umat Islam. Masjid dan surau  adalah tempat ibadat, tempat pengajian dan kegiatan kemasyarakatan.
Institusi ini hendaklah dipertingkatkan dari segi kegiatan,pengajian  akidah,  ibadat dan kegiatan kemasyarakatan, Ianya hendaklah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang terancang dan jangan dibiarkan  dimasuki unsur luar yang mengelirukan. Sebab itu institusi masjid dan surau perlu dikawal dan dipantau.
Masjid dan surau  hendaklah menjadi pusat memperkukuhkan benteng akidah, mempertingkat ibadat dan pengajian dan membentuk penyatuan dan menghendar dari perpecahan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment