March 4, 2019

TITAH SULTAN SELANGOR - NASIHAT KEPADA NAZIR & IMAM


TITAH SULTAN SELANGOR – NASIHAT KEPADA NAZIR & IMAM
(Fikrah Bang:  167).
BBB, 26 Jamadil-Akhir 1440H. = 03 Mac 2019M. (Ahad).
Pagi ini bertempat di Balai Rong Seri, Istana Kelang, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj mengurniakan wathikah kepada nazir-nazir dan Imam-imam masjid seluruh Selangor berjumlah 382 nazir dan  833 imam masjid. Majlis pengurniaan wathikah bermula dari jam  9.30 pagi itu dihadiri oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin  Idris Shah Tengku Mahkota Selangor, Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor Y.A.B. Tuan Amirudin Shari dan pegawai-pegawai dari MAIS dan JAIS.
Istiadat pengurniaan diadakan selepas berlaku pemilihan  nazir dan imam oleh ahli kariah pada akhir tahun 2018. Mereka mula berkhidmat mulai awal 2019 hingga akhir 2021 – selama sepenggal (tiga tahun).
Sebelum istiadat pengurniaan wathikah Baginda Sultan menyampaikan titah menasihatkan para nazir dan imam. Baginda mau pegawai-pegawai masjid mentadbirkan masjid secara profesional dan melakukan tugas secara ikhlas dan tidak mementingkan diri. Baginda mau nazir dan imam menjalankan tugas berpandukan Anekmen Peraturan-Peraturan Masjid Dan Surau Negeri Selangor (2017). Beliau mau dijadikan masjid tempat perpaduan dan mengelak dari perpecahan. Pentadbir masjid perlu waspada dari diresapi ajaran salah yang setakat ini dikenal pasti  di Selangor sebanyak 45 golongan ajaran sesat yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti, Kerajaan Negei Selangor.. Masjid juga diminta menyekat dari ajaran dan fikiran liberalisme dan LGBT. Bagi membasmi ajaran sesat dan pemikiran  bercanggah dengan Islam, maka pengajaran akidah menurut pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah hendaklah  dititikberatkan. Pihak nazir dinasihat supaya tidak menjemput orang tidak mempunyai tauliah untuk mengajar dan berceramah. Penceramah-penceramah dari luar negara juga dilarang dijemput, kecuali untuk beberapa buah masjid tertentu (Masjid Salahuddin, Tengku Ampuan Jama`ah dan  Masjid Sultan Sulaiman Kelang) - itupun selepas mendapat kebenaran dengan tauliah sementara.
Antara larangan yang lain, bahawa khatib yang menyampaikan khutbah hendaklah mempunyai tauliah dan tidak membaca lain dari teks khutbah yang dikeluarkan oleh JAIS setiap minggu yang dapat diambil dari laman web atau portal JAIS. Masjid juga adalah  bebas politik. Tidak dibenarkan orang politik sama ada dari pihak kerajaan atau pembangkang berucap di masjid.
Pada akhirnya Baginda mau agar dengan penyampaian tauliah akan lebih memberi semangat dan  dedikasi bagi  menjadikan masjid pusat  kecemerlangan  di dunia dan di akhirat. Akhinya Baginda mengucapkan Selamat Berkhidmat Kepada Nazir dan Imam Masjid.
Di dalam  wathikah yang disampaikan antaranya mencatatkan:
a)      Tugas Nazir
·         Mengetuai pengurusan dan pentadbiran masjid.
·         Memastikan semua aktiviti masjid tidak bercanggah dengan pegangan Ahlu al- Sunnah wa al-Jama`ah.
·         Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa ahli kariah
·         Bertanggungjawab mengawal urusan kewangan
·         Menjadi Penasihat bagi surau-surau di bawah masjid

b)      Tugas Imam:
·         Mengimamkan sembahyang fardhu atau apa-apa sembahyang berjama`ah.
·         Membacakan teks-teks khutbah yang dikeluarkan oleh Majlis.
·         Memberikan nasihat tentang perkara agama, pembangunan dan keluarga ahli kariah.
·         Mengajar ahli kariah ilmu fardhu `ain dan kifayah.
·         Menerima dan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh nazir
·         Dan beberapa yang lain.
Majlis berakhir jam 12.00 tengahari diikuti dengan jamuan yang turut dihadiri Tuanku Sultan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment