September 15, 2015

Dari Kekeluargaan Kepada Kemasyarakatan


BBB,  30 Zulkaedah 1436 = 14 September 2015 (Isnin): Penyusunan seturut surah-surah dari Surah (pertama) al-Fatihah sehingga kelima (al-Ma`idah), meskipun ada pendapat ia merupakan antara Surah Madaniyyah terakhir, tetapi susunan bagi lima surah ini mempunyai korelasi kandungan dan arahnya secara seturut bagi kelima-lima surah. Bermula dengan Surah Al-Fatihah yang membawa `Pandangan Wujud` secara menyeluruh membawa kepada Al-Baqarah pengisian dalaman (ibadat dan kerohanian) dan pembinaan ummah, dilengkapkan oleh Aali Imran pembinaan negara Ummah, diikuti dengan pengukuhan struktur ummah dari unit kecil perkahwinan dan keluarga dan Surah Al-Maidah (Hidangan) meluas kepada mu`asyarah kemasyarakatan yang memperkukuhkan ummah dan daulah pemerintahan.
Dari kekeluargaan (Al-Nisa`) sebagai unit kecil masyarakat, fungsi antara keluarga membesar kepada yang bersifat msyarakat. Dengan perkembangan bersifat masyarakat, maka kehidupan sosial makin meluas dan berkembang dan seharusnya ada norma dan etika yang menjadi panduan dan pegangan bagi masyarakat berkenaan. Sebahagian besar dari kandungan Surah Al-Ma`idah (5) menggariskan persoalan konteks sosial yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat umat Islam. Contoh ayat yang menyuruh tolong menolong pada perkara kebajikan dan melarang dari melakukan perkara yang mungkar (5.2).
Dalam muqaddimah bagi Surah Al-Ma`idah dalam tafsir Fi Zilal Al-Qur`an Syed Qutb menjelaskan bahawa, ``Penurunan Al-Qur`an – ( termasuklah Surat Al-Ma`idah. P), ialah bagi `Mendidik Ummah` bagi `Mendirikan Daulah` dan bagi `Menyusun Masyarakat`, juga bagi memupuk jiwa, akhlak dan akal dan menekankan pentingnya bersifat adil (5.8). Lebih luas dari itu mengeratkan hubungan antara daulah dengan daulah dan hubungan antara umat bagi kerajaan tersebut.
(Syed Qutb, Fi Zilal Al-Qur`an, Jil. 2. 1400/1980: 825).
Pembinaan ini bermula dari `Pandangan Wujud` Tertinggi, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta`ala, mendirikn pemerintahan, menggariskan manhaj penghidupan dengan syariat, peraturan dan nilainya (Ibid.).
Surah Al-Ma`idah memulakan dengan peringatan pada janji setiap muslim yang tidak semestinya janji secara langsung seperti janji hutang-piutang, tetapi janji dan iqrar setiap muslim untuk patuh pada Allah dan menjauhi larangan dan mendukung dan membela Islam yang seharusnya tidak dilupa oleh kerana kelalaian. Melupai janji bererti mengurangkan komitmen dan kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan yang bersifat luaran ada hubungan dengan kebersihan dalaman yang bersifat jiwa dan hati nurani yang menjadi tempat bertolaknya niat. Makanan memainkan peranan bagi kebersihan jiwa dan tindak laku seseorang. Allah menghalalkan binatang-binatang ternakan yang halal, tetapi jangan melanggar yang haram (5. 2).
Makanan dan perkara yang haram disebut Allah ialah bangkai, binatang yang tak disembelih atau disembelih dengan nama lain daripada Allah, daging babi (sekalian bahagian), binatang yang mati diakibat oleh tercekek, jatuh dari tempat tinggi, ditanduk, dimakan binatang buas atau yang disembelih atas nama berhala.(5.3). Sebaliknya Allah menyediakan  makanan yang halal lagi  baik (5.5), termasuklah makanan dari laut (5.96). Kesan dari makanan yang tidak baik dan tidak halal menyekat rahmat Allah dan tidak dikabulkan doa seperti Hadith riwayat Abu Hurairah, bahawa Rasulullah menyatakan seorang lelaki musafir, jauh perjalanan, kusut masai dan berdebu yang mengangkat dua tangan ke langit berdoa, Wahai Tuhan ! Wahai Tuhan ! Sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haran dan dia makan dengan cara haram, maka bagaimanakah boleh dimustajabkan doanya ? (Maksud Hadith riwayat Muslim dan Tirmidhi). Larangan dari makanan yang haram boleh memberi kesan negatif kepada penggunannya seperti penyakit, keracunan, kotor, jijik, dan berbagai implikasi keracunan yang boleh merosakkan fizikal dan juga akal.
Selain dari menghalalkan yang bersih dan baik dan mengharamkan yang haram secara fizikal, ialah yang haram lantaran haram amalan dan hasil darinya seperti mencuri (5.38-39), arak, judi, pemujaan berhala dan menenun nasib adalah disifatkan kotor (5.90-91), lantaran melakukan perkara-perkara yang haram ini menjatuhkan pelaku-pelakunya ke lembah kehinaan dan merosakkan akhlak dan kehidupan. Termasuk perkara larangan dan keji ialah seperti pembunuhan (5.27-31), kufur – termasuk terhadap nikmat Allah (5.11), mencederakan orang (5.45) dan murtad.
Larangan terhadap perbuatan yang keji contoh seperti mencuri, pelakunya rosak akhlak dan boleh merosakkan mangsa, selain dari kehilangan harta yang kena curi, jenayah mencuri boleh membawa kepada pembunuhan dan kematian. Mencuri juga merosakkan keharmonian masyarakat dan mengganggu keteteraman hidup.
Surah Al-Ma`idah selain dari membicarakan persoalan makanan dan kebersihan dan hubungan sosial kemasyarakatan juga membicarakan persoalan ibadat yang sebenarnya merupakan bersih maknawi  seperti kaedah mengambil wudu` (5. 6), larangan semasa ihram sepert berburu dan wasiat (5. 106). Berpegang dengan akidah yang benar seperti  tentang hakikat sebenarnya Nabi Isa a.s. yang dalam agama Kristian meletakkannya sebagai `Anak` Tuhan` dalam konsep Triniti (5.17) yang boleh menyelewengkan akidah. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa (5.11-22) dan cerita tentang Qabil dan Habil (5.27-31) yang dapat dijadikan tauladan dan sempadan.
Pendek kata Islam amat menjaga dari segi keharmonian masyarakat. Individu hendaklah menjaga dari segi makanan diri dan keluarga, kerana ianya memberi kesan dari segi tabiat dan akhlak dalam kehidupan. Islam menggesa amalan yang baik bagi kehidupan masyarakat seperti sifat tolong menolong, gotong royong, mempunyai hubungan yang baik dengan jiran tetangga, bertoleransi dan menegakkan keadilan.  Disebalik dari sifat positif ini Islam melarang sifat-sifat keji seperti mencuri dan meletakkan hukum berkenaannya secara keras (5.38-39). Islam juga melarang keras dari berjudi, tikam ekor dan menilik nasib, kerana amalan seperti ini tidak pernah membawa kebaikan dan keuntungan kepada pelaku-pelakunya, sebaliknya membawa kerosakan kepada pelaku dan masyarakat.
Bagi mendirikan sebuah negara yang baik dan aman, maka kebersihan dan sifat baik hendaklah bermula dari individu dan keluarga dengan didikan yang baik dan menggunakan bahan-bahan dan perkara-perkara yang halal. Bagi menjaga ketenteraman masyarakat amalan seperti mencuri, judi, tikam ekor, rasuah dan sebagainya hendaklah dihapus dari kehidupan masyarakat. Mereka hendaklah didorong melakukan amalan yang baik dan menjauhi amalan munkar dan keji agar kehidupan masyarakat dalam keadaan aman dan selamat di dalam sebuah negara yang disifatkan sebagai Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur.

Sekian.


No comments:

Post a Comment